• Realizowane projekty
  Sprawdź z jakich projektów możesz skorzystać
 • Wdrożone technologie
  Dowiedz się więcej
 • Oferta technologii
  Skorzystaj z naszych technologii
 • Sieć kompetencji
  Poznaj sieć kompetencji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Zakończyłeś badania naukowe lub prace rozwojowe?
  Jesteś pracownikiem UPP - zgłoś wyniki swoich badań tutaj!
 • Twój wynalazek jest gotowy?
  Jesteś pracownikiem UPP - zgłoś swój wynalazek tutaj!
 • Vademecum transferu technologii
  Pobierz
 • Proces komercjalizacji wyników B+R.
  Wybrane zagadnienia prawne (wyd. II)
  Pobierz
 • Kompendium Innowatora. Mapa drogowa kreowania innowacji.
  Pobierz

OFERTA TECHNOLOGII

CIiTT W LICZBACH

12WDROŻONE
TECHNOLOGIE
167PRAWA OCHRONNE
330TECHNOLOGIE
W PORTFOLIO
1.92MLN - PRZYCHÓD
Z KOMERCJALIZACJI
458WDROŻENIA
137UMOWY
LICENCYJNE
115UMOWY SPRZEDAŻY
TECHNOLOGII
548SUBLICENCJE

PROJEKTY

Projekt ININ +

Program pn. „Inkubator Innowacyjności+” to przedsięwzięcie zrealizowane w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego.

Projekt ININ 2.0

Program pn. „Inkubator Innowacyjności 2.0” to przedsięwzięcie zrealizowane w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego.

Projekt InnCOM_PULS

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zrealizowało projekt pt. InnCOM_PULS.

Projekt StartUPP! PULS

Projekt pn. „StartUPP! PULS” to przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce: U.S. Embassy and Consulate in Poland grants program-Innovation and entrepreneurship support in Poland

Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0

Strefa Pomysłodawcy to pilotażowy projekt skierowany do osób fizycznych - kreatywnych i pomysłowych autorów innowacyjnych rozwiązań, innowatorów, wynalazców, wizjonerów, studentów, doktorantów, badaczy, osób zainteresowanych postępem technologicznym.

Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

Projekt Koła Naukowego Studentów Biotechnologii OPERON realizowany w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Projekt nr 005/RID/2018/19 pn. „Wielkopolska Regionalna Inicjatywna Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, to przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki.

ININ 4.0

Program pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” to przedsięwzięcie realizowane w ramach ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki projektu pozakonkursowego

IP w Twojej firmie

Projekt pn. Własność intelektualna w Twojej firmie w ramach projektu POIR.02. 06.00-00-0001/19-00, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego.

Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

Projekt Koła Naukowego Technologów Żywności na opracowanie i komercjalizację nowych rozwiązań dla żywności w kontekście zrównoważonej gospodarki realizowany jest w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki

Studenckie Koło Naukowe Tworzą Innowacje

Projekt Koła Naukowego Projektantów Mebli pn: "Opracowanie i komercjalizacja rozwiązania wielopunktowego dopasowania geometrii fotela biurowego" realizowany w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki

IT HEI Initiative „Detect!”

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest partnerem w prestiżowym projekcie EIT HEI Initiative „Detect!”, którego celem jest przekształcenie instytucji szkolnictwa wyższego w kluczowych graczy w dziedzinie innowacji

PREIDUB

Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2024-2026 w zakresie doskonalenia badań naukowych i prac rozwojowych

Studenckie Koło Naukowe Tworzą Innowacje

Projekt Koła Naukowego Technologów Drewna pn: "Technologia laserowego uszlachetniania powierzchni kompozytów ligocelulozowych spojonych grzybnią" realizowany w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki
Więcej KOMERCJALIZACJA Więcej WDROŻENIA Więcej REFERENCJE
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • Narodowe Centrum Nauki
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • PACTT
 • Porozumienie Spółek Celowych
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Politechnika Koszalińska
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny
 • Poznań Park Naukowo-Technologiczny
 • App Trend Sp. z o.o.
 • Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
 • JHJ Sp. z o.o.
 • Idźczak Meble
 • Betard Sp. z o.o.
 • Makarony Bartolini - PPH Tabit Sp. z o.o.
 • Sanprobi Sp. z o.o. Sp.K.
 • Polwet -Controwet
 • Osika Meble Sp.j.
 • Leks Sp. z o.o.
 • Cofactor Sp. z o.o.
 • Prote Technologie dla środowiska
 • Plantinova
 • Restauracja Ratuszowa
 • Bio-Tech Consulting
 • GoGlobal Group
 • INNOAGH
 • Orlen Południe
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • BioWatt
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Ambasada i Konsulat USA w Polsce
 • Uniwersytet Kaźmierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miasto Poznań Zakład Lasów Poznańskich
 • Biostra Sp. z o.o.
 • Piekarnia Czwojda
 • Drink id
 • Biogaz Działyń
 • Agro Danmis
 • Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top