Katedra Fizyki i Biofizyki

OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Charakterystyka nanoemulsji
 • Wykorzystanie technik mikroskopowych do obserwacji składników żywności
 • Wykorzystanie oleju z konopi, jako macierzy w produktach spożywczych
 • Badania wpływu wybranych składników suplementów diety na właściwości sprężyste błony komórkowej
 • Analiza procesu uwalniania doksorubicyny z modyfikowanych nanorurek
 • Temperaturowe badania aktywności wody w produktach spożywczych ( w tym układach o znikomej zawartości wody)
 • Analiza transportu wody w produktach spożywczych i ich składnikach w zakresie od suchych układów proszków poprzez układy żelowe po produkty ciekłe
 • Badania dynamiki molekularnej wody w składnikach żywności, emulsjach, układach biopolimerowych (skrobie, białka), żelach polisacharydowo-hydrokoloidowych, układach stałociałowych, tłuszczach,
 • Analiza właściwości lepkosprężystych i innych parametrów mechaniczno-reologicznych od lepkich układów płynnych, poprzez słabo usieciowane lepkosprężyste struktury galaretowate do sprężysto-lepkich i sprężysto-kruchych układów skondensowanych,
 • Badania fizykochemicznych własności naturalnych przeciwutleniaczy w roztworach oraz w membranach i liposomach.
 • Zastosowanie metod spektroskopii stacjonarnej i niestacjonarnej do badań właściwości naturalnych fluorforów, jak i związków nie wykazujących natywnej fluorescencji poprzez zastosowanie specjalistycznych sond fluorescencyjnych oraz tzw. kropek kwantowych.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Grażyna Neunert

  E-mail: grazyna.neunert@up.poznan.pl 

  Telefon: 61-848-74-96

  Adresul. Wojska Polskiego 38/42; 60-637 Poznań  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Suplementowanie oleju z konopi żelazem i witaminą D w układzie emulsyjnym

  NCN (Miniatura 5) Maciej Jarzębski

  maciej.jarzebski@up.poznan.pl 

  11.2021 – 11.2022
  2 Analiza wybranych ekstraktów roślinnych jako potencjalnych stabilizatorów emulsji

  NCN

  (Miniatura 3)
  Przemysław Siejak przemyslaw.siejak@up.poznan.pl 

  12.2019 -12.2020


  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:

  Aparatura mogąca służyć do świadczenia usług:
  •  mętnościomierz Thermo
  • zestaw do analizy fluorescencji z możliwością obrazowania
  • spektrofotometr UV-VIS
  • spektrofluorymetr
  • zestaw do pomiarów czasów zaniku fluorescencji (TCSPC)
  • niskopolowe spektrometry NMR (15MHz, 20 MHz, 30 MHz)
  • analizator dyfuzji i aktywności wody z możliwością pomiarów temperaturowych: 5 oC do 60 oC)
  • dynamiczno-mechaniczny analizator reologiczny DMWT

    Inna aparatura (wykorzystanie uwarunkowane zapisami w umowach projektowych):
  • Mikroskop odwrócony Zeiss AXIOVERT.A1
  • Kolorymetr przenośny
  • Zestaw do pomiaru kąta zwilżania
  • Siłomierz FH50       
  • Lepkościomierz Anton Paar ViscoQ300
  • Wago-suszarka
  • Spektrofotometr PerkinElmer FTIR z przystawką ATR 

  INNE AKTYWNOŚCI:
  •  zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników. W ramach projektu, realizowany jest cykl zajęć zatytułowanym „Fizyka na co dzień”

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top