OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Projektowanie żywności funkcjonalnej i wzbogaconej.
 • Projektowanie nowych i udoskonalanie produktów spożywczych: opracowanie receptur i technologii produkcji  w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby konsumentów.
 • Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej i przeciwrodnikowej.
 • Analiza składu podstawowego żywności.
 • Analiza związków polifenolowych i przeciwcukrzycowych.
 • Oznaczanie strawności związków i matryc żywności.
 • Nowe źródła związków biologicznie aktywnych.
 • Surowce roślinne do zastosowania w żywności.
 • Zamienniki i analogi mięsa w żywności.
 • Optymalizacja zabiegów technologicznych.
 • Prowadzenie odwadniania osmotycznego celem kształtowania nowych właściwości produktów spożywczych.
 • Badania nad wykorzystania nasion lnu jako składnika żywności: analiza składników bioaktywnych; ocena wpływu procesów technologicznych na zamiany składników nasion lnu; zastosowanie nasion lnu, makucha lnianego oraz ich ekstraktów w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Badanie wpływu czynników technologicznych oraz wprowadzenia ekstraktów roślinnych na stabilność lipidów i wartość odżywczą żywności.
 • Jakość i trwałość tłuszczów smażalniczych.
 • Rola przeciwutleniaczy w kształtowaniu i ochronie jakości produktów.
 • Interakcje aminokwasów i białek z produktami utleniania tłuszczu w układach z dodatkiem naturalnych przeciwutleniaczy.
 • Analiza sensoryczna żywności.
 • Wrażliwość sensoryczna.
 • Analiza sensoryczna ze szczególnym uwzględnieniem badania zależności pomiędzy wybranymi jednostkami chorobowymi i upodobaniami sensorycznymi a wrażliwością sensoryczną .
 • Analiza metod sensorycznych wykorzystywanych przy pozycjonowaniu produktu na rynku
 • Tworzenie Map Preferencji Sensorycznej konsumentów i wskazanie możliwych opcji optymalizacji sensorycznej produktu lub wskazanie nisz sensorycznych.
 • Badanie zachowań żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem spożycia witamin i składników mineralnych wybranych grup wiekowych ludzi zdrowych i chorych.
 • Badanie wpływu zmiennych czynników surowcowych, technologicznych i przechowalniczych na jakość sensoryczną produktów żywnościowych.
 • Analiza możliwości wyboru nowych matryc dla soli jodu i tiaminy mogących stanowić źródło tych składników zwłaszcza w dietach wegetariańskich.
 • Analiza stabilności tiaminy w układach tłuszczowych przy jednoczesnym określeniu zależności pomiędzy poziomem jej zawartości a aktywnością przeciwutleniaczy naturalnych
 • Analiza rynku usług żywieniowych.

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

Prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska

E-mail: anna.gramza@up.poznan.pl 

Telefon61-848-73-27

Adres: ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań

wwwhttp://www.up.poznan.pl/ktzc/ 

PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1

Badania nad możliwością wykorzystania matrycy roślinnej wzbogaconej w wapń w prewencji i terapii osteoporozy

Narodowe Centrum Nauki

prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska

anna.gramza@up.poznan.pl 

2019-2022
2

Probiotyczne liofilizowane dania dla dzieci o zaprojektowanych właściwościach funkcjonalnych

NCBiR 

dr hab. Katarzyna Waszkowiak

katarzyna.waszkowiak@up.poznan.pl 

2021-2022
3

Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość

NCBiR

prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska

joanna.kobus@up.poznan.pl 

2018-2020
4

Linia koncentratów i przekąsek warzywno-owocowych o wysokich właściwościach prozdrowotnych, w szczególności dla osób z hiperglikemią i cukrzycą

Projekt rozwojowo-wdrożeniowy. Inkubator Innowacyjności 4.0. MNiSW

Dr inż. Monika Przeor

monika.przeor@up.poznan.pl 

2021-2022
5

Innowacyjna linia przekąsek z dodatkiem buraka jako nośnika substancji prozdrowotnych

Projekt rozwojowo-wdrożeniowy. Inkubator Innowacyjności 4.0. MNiSW

Dr Bartosz Kulczyński

 bartosz.kulczynski@up.poznan.pl

2021-2022
6

Innowacyjna linia żywności wzbogaconej w wysokobłonnikowy nośnik związków prozdrowotnych

Projekt rozwojowo-wdrożeniowy. Inkubator Innowacyjności 4.0. MNiSW

prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska

anna.gramza@up.poznan.pl 

2021-2022
7

Wpływ obecności związku DNJ, obecnego w liściach morwy, na ekspresję genu kodującego sirtuinę 3 (Sirt3) w komórkach β trzustki w warunkach in vitro

WNoŻiŻ, UPP

Dr inż. Monika Przeor

monika.przeor@up.poznan.pl

2021
8

Innowacyjne pieczywo dla diabetyków z fermentowanymi liśćmi morwy białej

Projekt rozwojowo-wdrożeniowy. Inkubator Innowacyjności 2.0. MNiSW

Dr inż. Monika Przeor

monika.przeor@up.poznan.pl

2019
9

Innowacyjna linia żywności z dodatkiem dyni wzbogaconej w wapń ukierunkowana na dietoterapię osteoporozy

Projekt rozwojowo-wdrożeniowy. Inkubator Innowacyjności 2.0. MNiSW

prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska

anna.gramza@up.poznan.pl 

2019-2020
10

Przeżywalność wybranej mikroflory jelitowej i zmiana potencjału przeciwutleniającego po zadaniu preparatów liściowych (Morus alba L.) w symulowanych warunkach trawienia in vitro

WNoŻiŻ, UPP

Dr inż. Monika Przeor

monika.przeor@up.poznan.pl

2018


ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
 • Projektowanie żywności funkcjonalnej.
 • Wytwarzanie nowych produktów spożywczych, w tym funkcjonalnych, dietetycznych (koncepcja, receptura, charakterystyka, wdrożenie).
 • Dobór dodatków na etapie produkcji żywności.
 • Ocena przeżywalności wybranej mikroflory jelitowej w warunkach trawienia in vitro.
 • Opracowanie etykiety produktowej.
 • Dobór oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
 • Analiza strawności składników z surowców i produktów spożywczych.
 • Analiza aktywności przeciwutleniającej i przeciwrodnikowej surowców i produktów.
 • Analiza zawartości fenolokwasów, flawonoli, 1,5-dideoksy-1,5-imino-D-sorbitol.
 • Optymalizacja ekstrakcji związków bioaktywnych.
 • Poradnictwo żywieniowe, dobór jakościowy produktów spożywczych dla pacjentów.
 • Ocena stabilności oksydacyjnej tłuszczów podczas przechowywania.


APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
 • Ultraszybki chromatograf cieczowy UHPLC (DAD, ELSD)
 • Chromatograf cieczowy (FLD, UV)
 • Bioreaktor laboratoryjny
 • Mikroskop fluorescencyjny z kontrastem fazowym
 • Czytnik mikropłytek
 • Ekstraktor karuzelowy
 • Inkubator z CO2
 • Komora laminarna
 • Łaźnia ultradźwiękowa
 • Lepkościomierz
 • Teksturometr
 • Autoklaw laboratoryjny
 • Oxidograph
 • Rancimat
 • Photochem
 • Liofilizator
 • Suszarka próżniowa
 • Spektrofluorymetr
 • Spektrofotometry
 • Soxtec system HT6 (analiza zawartości tłuszczu metodą Soxleta)
 • Kiejtec (analiza zawartości białka ogólnego metodą Kjeldahla)
 • Piec muflowy

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 • Projektowanie żywności funkcjonalnej.
 • Analiza strawności wybranych surowców i produktów w warunkach in vitro.
 • Towaroznawcza charakterystyka żywności.
 • Ocena wrażliwości sensorycznej (testy sensoryczne).
 • Zasady szkolenia i monitorowania sensorycznego w badaniach wykorzystujących metody sensoryczne.
 • Tworzenie Map Preferencji Sensorycznej konsumentów i wskazanie możliwych opcji optymalizacji sensorycznej produktu jak również wskazanie nisz sensorycznych.
 • Analiza jakości olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

INNE AKTYWNOŚCI:
 • Szkolenia dot. prawidłowego żywienia.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży związanych z realizacją Planu Działań w zakresie przeciwdziałania marnotrawieniu żywności w ramach EcoWaste4Food Interreg Europe (17-20.09.2019).
 • Wykonawca zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie współpracy między sferą nauki i gospodarki pt:  „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA
 • Prowadzenie warsztatów gastronomicznych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Udział w projekcie „Innowacyjne przekąski” dla Sieci Żabka 2018.
 • Organizacja konferencji naukowej „I Poznański Naukowy Kongres Dietetyki Żywienie – Trening – Wspomaganie”, 2018 r.
 • Udział w projekcie edukacyjnym dla seniorów „Smakuj życie” – we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Pobiedziska (2020-2022).
 • Planowanie wykładów i zajęć praktycznych dotyczących analiz sensorycznych w ramach udziału w projekcie Eqvegan European Qualifications & Compences for Vegan Food Industry.
 • Opracowanie specyfikacji sensorycznej produktów przy użyciu metod analitycznych lub opisowych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia profilu sensorycznego.
 • Tworzenie Map Preferencji Sensorycznej konsumentów i wskazanie możliwych opcji optymalizacji sensorycznej produktu lub wskazanie nisz sensorycznych.
 • Udział w projekcie realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Smart Laba (SL) dla żywności wysokiej jakości, (cel: tworzenie scenariuszy rozwoju branży żywności wysokiej jakości), Warszawa 2019 r.
 • Doradztwo technologiczne, szczególnie w zakresie produkcji potraw, wzbogacanie żywności w składniki odżywcze i oceny jej zalet żywieniowych.
 • Żywieniowa ocena procesów przetwórczych.
 • Rozpoznanie potrzeb i potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa oraz wskazanie ścieżki zwiększenia innowacyjności

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top