OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Bilansowanie i efektywne zarządzanie składnikami pokarmowymi w gospodarstwie rolnym
 • Metodyka oceny stanu odżywiania roślin oraz  kalibracja testów chemicznych i biologicznych
 • Opracowywanie wskaźników zarzadzania azotem jako narzędzia zrównoważonego zarzadzania produkcja roślinną.
 • Siarka – oddziaływanie na właściwości agrochemiczne gleby
 • Recykling odpadów z rolnictwa i ocena produktów z odzysku.
 • Prognozowanie dostępnych form składników pokarmowych na powierzchni gleby oraz stanu odżywienia roślin z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych w rolnictwie precyzyjnym.
 • Ocena wpływu nowej generacji nawozów azotowych na stan odżywienia roślin i aktywność mikrobiologiczną.
 • Zasolenie – działania przyrodnicze i rolnicze
 • Waloryzacja przyrodnicza i rolnicza bioodpadów i odpadów przemysłowych
 • Ocena śladu węglowego w zależności od  techniki aplikacji nawozów.
 • Funkcje matematyczne opisujące wzrost roślin oraz akumulację składników pokarmowych
 • Jakość gleby w następstwie wieloletniego stosowania nawozów
 • Oceny wartości nawozowej resztek pożniwnych
 • Dolistne dokarmianie roślin makro i mikroelementami
 • Działanie siarczanu wapnia i siarki elementarnej w uprawie roślin
 • Efektywność nawożenie fosforem roślin uprawnych odniesiona do formulacji chemicznej nawozu
 • Rekultywacja biologiczna terenów zdegradowanych i poprzemysłowych

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Dr inź. Maria Biber

  E-mail: maria.biber@up.poznan.pl

  Telefon61-848-77-82

  AdresUl. Wojska Polskiego 71F, 62-090 Poznań

  wwwhttp://www.up.poznan.pl/kcr/drupal/?q=node/1 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Opracowanie innowacyjnych środków wspomagających uprawę

  i ochronę roślin przy jednoczesnej poprawie ich zdrowotności

  i jakości gleb poprzez wykonanie badań przemysłowych

  i eksperymentalnych prac rozwojowych”

  504 561 61

  Prof.dr hah. Jean B. Diatta

  jean.diatta@up.poznan.pl 

  01.11.2018.-31.10.2021
  2

  „Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych

  z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych, w oparciu

  o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu”

  504 562

  Prof. dr hab. Witold Grzebisz

  witold.grzebisz@up.poznan.pl 

  01.01.2019-30.04
  3

  "Optymalizacja zarządzania produktywnością upraw rolniczych      z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych, w oparciu

  o spersonalizowane usługi GIS generowane w sposób autonomiczny na bazie sztucznej inteligencji udostępniane w dedykowanym portalu".

  504 593

  Prof. UPP dr hab. Witold Szczepaniak

  witold.szczepaniak@up.poznan.pl

  28.09.2020

  w realizacji


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Siarka elementarna jako komponent gnojowicy –skutki nawozowe
  • Wpływ różnych form nawozów potasowych w połączeniu z magnezem jako ESTA Kieserite na kukurydzę przeznaczoną na ziarno , rzepak i pszenicę ozimą
  • Efekty biostymulantu na roślinach uprawy rzędowej (OSR)
  • Ocena właściwości agrochemicznych nawozu w różnych glebach
  • Analiza oddziaływania Kredy H850 na właściwości  agrochemiczne i mikrobiologiczne gleb uprawnych
  • Wpływ nawozów Astelis na cztery rośliny uprawne (pszenica ozima, kukurydza, jęczmień jary, pastwiska)
  • Wpływ różnych form nawozów potasowych w połączeniu z magnezem jako ESTA Kieserite na kukurydzę przeznaczoną na ziarno , rzepak i pszenicę ozimą
  • Ocena efektywności AgRHo N Protect w kukurydzy w porównaniu do AN 34%
  • Ocena wartości nawozowej pofermentu i wywaru gorzelnianego
  • Efektywność azotu w systemach nawożenia rzędowego nawozami Phosagro
  • Ocena wapna nawozowego wzbogaconego w doświadczeniu inkubacyjnym i wazonowym
  • Dynamika uwalniania składników z nawozów – eksperyment inkubacyjny
  • Wpływ nawożenia rzędowego nawozami Phosagro na plonowanie i stan odżywienia kukurydzy
  • Wpływ różnych nawozów fosforowych na produkcję roślinną
  • Wpływ systemu nawożenia potasem na efektywność azotu w zmianowaniu

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Aparat destylacyjny do analizy metodą Kjeldahla (Kjeltec 8200)
  • Spektrometr absorpcji atomowej Termo iCE 3000 SERIES
  • Spektrometr absorpcji atomowej SpectrAA 55B
  • Inslab 700 (Oznaczanie tłuszczów w nasionach)
  • Spektrofotometr (Spectr AA 55B)
  • Spektrofotometr UV-VIS (Jasco V-630 spectrophotometer)
  • Analizator przepływowy (FIAstar 5000 Analizer)
  • Analizator przepływowy AA500 SEAL ANALYTICAL
  • Eltra CS 580 (Analizator C i S)
  • Instalacja na wodę dejonizowaną (HLP, Hydrolab)
  • Urządzenia do mineralizacji na mokro (FOSS Tecator Digester)
  • Urządzenia do mineralizacji na sucho (Czylok)
  • Suszarki POL-EKO Aparatura
  • Wirówki (Rotafix 32A)

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Zasady poprawnego przygotowania planów nawożenia.
  • Racjonalne nawożenie w aktualnej sytuacji rynkowej.
  • Optymalizacja nawożenia podstawowych roślin uprawnych
  • Precyzyjne nawożenie gleb
  • Diagnostyka stanu odżywienia roślin uprawnych
  • Technologia nawożenia podstawowych roślin uprawnych w Polsce
  • Bilansowanie składników mineralnych a realizacja potencjału plonotwórczego roślin uprawnych
  • Warunki uzyskania maksymalnej efektywności nawozów mineralnych
  • Strategia nawożenia azotem a ograniczenie rozpraszania składnika w środowisku
  • Znaczenie siarki w nawożeniu roślin uprawnych
  • Diagnozowanie gleb i roślin jako podstawowy warunek uzyskania opłacalności produkcji roślinnej
  • Odkwaszanie gleb – znaczenie produkcyjne i ekologiczne

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • Całoroczne eksperymentalne testy roślinne w warunkach kontrolowanych (Fitotron)

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top