OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 •  Waloryzacja metod hodowli oraz opracowanie nowych technologii produkcji roślin warzywnych, przyprawowych, leczniczych
  i grzybów
 • Gromadzenie zasobów genowych oraz ocena zawartości makro- i  mikroelementów, a także substancji biologicznie czynnych
  w owocnikach wybranych gatunków grzybów jadalnych i leczniczych
 • Wpływ zróżnicowanego spektrum światła na wzrost i wartość odżywczą mikroliści różnych gatunków warzyw i  roślin zielarskich
 • Technologie przyjazne środowisku w uprawie warzyw gruntowych i pod osłonami
 • Doskonalenie produkcji sadzonek doniczkowych truskawki oraz bezglebowej uprawy truskawki w szklarniach i tunelach foliowych
 • Prowadzenie i waloryzacja kolekcji szparaga (Asparagus officinalis L.)

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński

  E-mail: wlodzimierz.krzesinski@up.poznan.pl 

  Telefon692-754-512

  Adresul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań

  www: http://woak.up.poznan.pl/wydzial/katedry/katedra-warzywnictwa   

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Cieplarnia izolowana pianą drugiej generacji wraz z systemem wietrzenia (CIP2G)

  MNiSW dr inż Włodzimierz Krzesiński

  wlodzimierz.krzesinski@up.poznan.pl

  2017-2018
  2

  Technologia wytwarzania podłoża do uprawy grzybów z wykorzystaniem słomy konopnej oraz traw energetycznych

  (Akronim: TECHKONENERG)

  MNiSW

  dr inż. Agnieszka Jasińska

  agnieszka.jasinska@up.poznan.pl

  2017-2018


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  •  Prowadzenie kolekcji polowej szparaga (Asparagus officinalis L.), dr inż. Tomasz Spiżewski, badania zlecone przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, corocznie w latach 2017-2021
  • Wykonanie doświadczeń w uprawie marchwi, cebuli, pora i kalafiora , dr inż. Tomasz Spiżewski, badania zlecone, Niepruszewo, 2018
  • Ekspertyza dotycząca badań rozwiązań technologicznych systemów standaryzacji i otoczkowania polepszacza gleby, dr inż. Tomasz Spiżewski, 2018
  • Ekspertyza dotycząca skuteczności działania herbicydu w uprawie cebuli, dr inż. Tomasz Spiżewski, Warszawa, 2018
  • Analiza wybranych patogenów i pomidorów gruntowych zarażonych patogenami w komorach wegetacyjnych i na polach, dr hab. Włodzimierz Krzesiński, badania zlecone przez Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa, 2019-2020
  • Budowa modelu matematycznego opisującego wpływ doświetlania lampami LED o zróżnicowanym spektrum światła na asymilację CO2 przez liście pomidora, prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński, badania zlecone, 2020
  • Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami, dr inż. Tomasz Spiżewski, badania zlecone, 2020-2021
  • Ocena jakości grzybni pieczarki, prof. dr hab. Marek Siwulski, badania zlecone, 2021-2022

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • system do pomiaru oddychania i transpiracji
  • system analizy systemu korzeniowego
  • miernik do pomiaru promieniowania PAR
  • spektrometr RP 410/UVIS Polypen
  • fluorymetr  do pomiaru fluorescencji
  • spektrofotometr Specord 50 Plus
  • mineralizator mikrofalowy
  • spektrometr MP-AES 4210
  • generator azotu Zefiro
  • miernik fluorescencji chlorofilu
  • system do pomiaru wymiany gazowej

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • szkolenie z zakresu podstaw sterowania klimatem w szklarniach i tunelach foliowych
  • projektowanie systemów nawadniania i fertygacji
  • podstawy programu AutoCAD
  • szkolenia dla specjalistów centrów handlowych z zakresu produktów dla ogrodnictwa (nawadnianie, elektronarzędzia, kosiarki, pilarki, mała architektura ogrodowa, oczka wodne)
  • uprawa truskawki w szklarniach i tunelach foliowych
  • produkcja sadzonek doniczkowych truskawki
  • uprawa i możliwości wykorzystania warzyw mniej znanych
  • szczepienie pomidora i ogórka na podkładkach
  • amatorska uprawa warzyw
  • uprawa warzyw i ziół w pojemnikach
  • podstawy uprawy roślin zielarskich
  • kurs „Chwast-wróg czy przyjaciel?”
  • kursy i szkolenia  dla producentów grzybów uprawnych
  • amatorska uprawa grzybów
  • materiały budowlane stosowane w budownictwie ogrodniczym
  • wykorzystanie warzyw w hortiterapii
  • Hortiterapia – studia podyplomowe, realizowane na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii  między innymi przez wykładowców z Katedry Warzywnictwa; kierownik dr hab. Agnieszka Krzymińska; http://hortiterapia.edu.pl 

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • Patent „Sposób i urządzenie do generowania piany dla izolacji termicznej przegród, zwłaszcza w szklarniach, tunelach foliowych oraz innych budowlach” - P.420437, 2020
  • Patent „Podłoże do uprawy grzybów, w szczególności do uprawy boczniaka oraz sposób wytwarzania podłoża do uprawy grzybów, w szczególności do uprawy boczniaka” -  P.428660, 2021
  • Patent „System wietrzenia budowli z dachami izolowanymi termicznie pianą, zwłaszcza w szklarniach i tunelach foliowych oraz innych budowlach” - P.420498, 2021

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top