SEKTOR PUBLICZNY

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • Narodowe Centrum Nauki
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Ambasada i Konsulat USA w Polsce
 • Miasto Poznań Zakład Lasów Poznańskich

SEKTOR NAUKOWY

 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • PACTT
 • Porozumienie Spółek Celowych
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Politechnika Koszalińska
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kaźmierza Wielkiego w Bydgoszczy

SEKTOR GOSPODARCZY

 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny
 • Poznań Park Naukowo-Technologiczny
 • App Trend Sp. z o.o.
 • Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
 • JHJ Sp. z o.o.
 • Idźczak Meble
 • Betard Sp. z o.o.
 • Makarony Bartolini - PPH Tabit Sp. z o.o.
 • Sanprobi Sp. z o.o. Sp.K.
 • Polwet -Controwet
 • Osika Meble Sp.j.
 • Leks Sp. z o.o.
 • Cofactor Sp. z o.o.
 • Prote Technologie dla środowiska
 • Plantinova
 • Restauracja Ratuszowa
 • Bio-Tech Consulting
 • GoGlobal Group
 • INNOAGH
 • Orlen Południe
 • BioWatt
 • Biostra Sp. z o.o.
 • Piekarnia Czwojda
 • Drink id
 • Biogaz Działyń
 • Agro Danmis
 • Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top