OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Struktura i właściwości drewna i kory.
 • Badania struktury i właściwości drewna i kory, krajowych i zagranicznych gatunków drzew, w odniesieniu do warunków wzrostu i rozwoju drzew oraz faz rozwojowych.
 • Analiza fizycznych i identyfikacja biomechanicznych ograniczeń wzrostu drzew.
 • Stabilność drzew i drzewostanów, w szczególności narażonych na silne oddziaływanie wiatru i śniegu.
 • Wpływ warunków, czasu i sposobu magazynowania na parametry użytkowe drewna okrągłego przeznaczonego do przerobu przemysłowego lub na cele energetyczne.
 • Rozwój pierwotnych wad drewna i procesy deprecjacji surowca na pniu.
 • Deprecjacja drewna magazynowanego.
 • Optymalizacja wykorzystania surowca drzewnego.
 • Jakość drewna na tle warunków wzrostu i rozwoju.
 • Kształtowanie się tkanki drzewnej w drzewostanach wzrastających na gruntach porolnych.
 • Procesy starzenia się drzew.
 • Badania możliwości upraw szybkorosnących odmian paulowni.
 • Modelowanie grubości kory drzew gatunków lasotwórczych do obliczania miąższości drewna okrągłego bez kory.
 • Elektroniczny pomiar drewna.
 • Efektywność zastosowania harwesterów do pozyskiwania drewna gatunków liściastych.
 • Wpływ pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska leśnego.
 • Użytkowanie drzewostanów odroślowych.
 • Modelowanie grubości kory drewna dłużycowego oraz wzory obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego.
 • Elektroniczne systemy pomiaru drewna.
 • Analiza ergonomiczna warunków pracy w leśnictwie.
 • Wpływ sposobu wykonywania czynności na stopień obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.
 • Bezpieczeństwo i ochrona pracy w leśnictwie.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. UPP dr hab. Arkadiusz Tomczak

  E-mail: arkadiusz.tomczak@up.poznan.pl 

  Telefon61-848-77-54

  Adres: ul. Wojska Polskiego 71a, 60-625 Poznań

  wwwhttps://www1.up.poznan.pl/kuzl/ 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  „Analiza obciążenia pracą i narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy leśniczego i podleśniczego”

  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Dr hab. Witold Grzywiński, prof. nadzw.

  witold.grzywinski@up.poznan.pl

  02.05.2014

  -

  31.10.2017
  2

  „Opracowanie systemu elektronicznego pomiaru drewna” akronim ELEKTRO

  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Dr hab. Piotr Mederski

  piotr.mederski@up.poznan.pl

  24.02.2017

  -

  19.01.2019
  3

  „Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego” akronim KORA

  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Dr hab. Piotr Mederski

  piotr.mederski@up.poznan.pl

  30.06.2017

  -

  18.12.2018
  4

  Określenie możliwości oraz skuteczności zabezpieczania świerkowego surowca drzewnego przed przebarwieniami spowodowanymi przez grzyby wywołujące siniznę drewna z zastosowaniem modyfikowanych głowic maszyn wielooperacyjnych do pozyskiwania drewna

  podmiot gospodarczy

  Dr hab. Tomasz Jelonek

  tomasz.jelonek@up.poznan.pl

  20.11.2018


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Oznaczenie przynależności rodzajowej drewna na podstawie budowy makro i mikroskopowej.
  • Określanie gatunków, wieku, wymiarów, wartości drewna drzew usuniętych nielegalnie.
  • Opinie i inwentaryzacje dendrologiczne.
  • Ocena parametrów technicznych drewna.
  • Operaty i szacunki brakarskie – do celów inwestycyjnych, planowanych zabiegów gospodarczych, dla drzew usuniętych nielegalnie.
  • Planowanie i optymalizacja procesów pozyskiwania drewna w drzewostanach użytkowanych przedrębnie i rębnie.
  • Ocena wpływu pozyskiwania drewna na środowisko.
  • Ergonomiczne analizy stanowisk pracy.
  • Eyetracking.

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Tobii Pro Glasses 2 (Eyetracking)
  • Sześciokanałowy miernik drgań ogólnych i miejscowych.

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Maszynowe technologie pozyskiwania drewna.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie.

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top