WDROŻENIA

Poniżej prezentujemy przykładowe, wdrożone na rynek rozwiązania i technologie opracowane na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:CASH FLOW SYSTEM 

Oprogramowanie służy do przygotowania rachunku przepływów pieniężnych przez dowolny podmiot prowadzący księgi rachunkowe (w tym biura rachunkowe) w pełnym  zakresie (z wyjątkiem instytucji finansowych takich jak banki, ubezpieczyciele, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne). Prowadzi ono użytkownika „za rękę” przez proces sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, aż do wygenerowania raportu jasno precyzującego składowe ujęte w poszczególnych pozycjach rachunku przepływów pieniężnych. W konsekwencji umożliwia to dostarczenie dodatkowych informacji podmiotom szczególnie zainteresowanym, zarówno dla wariantu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, jak i bezpośrednią.


Forma komercjalizacji:
licencja wyłączna

Forma ochrony: prawo autorskie
Data zawarcia umowy: 14.11.2013 r.
Wdrożenie: App Trend Sp. z o.o. ul. Piątkowska 139 60-650 Poznań
http://www.cf-system.pl

WIELOSKŁADNIKOWY HOMOGENICZNY ADIUWANT DO HERBICYDÓW
Adiuwant (o nazwie handlowej AS 500L) jest produktem nowej generacji przeznaczonym do optymalizacji działania wielu agrochemikaliów. Dzięki połączeniu substancji kondycjonujących wodę, jonów amonowych kwasów nieorganicznych i organicznych, substancji powierzchniowo-czynnej i bufora pH w jednorodną formulację, zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na najważniejsze czynniki ograniczające aktywność agrochemikaliów. AS 500 SL jest szczególnie przydatny do stosowania z herbicydami zawierającymi glifosat – stabilizuje ich działanie w zmiennych warunkach, silnie wzmaga aktywność i pozwala na stosowanie w dawkach obniżonych.

Forma komercjalizacji
: licencja wyłączna
Forma ochrony: Patent nr. PL 197529
Data zawarcia umowy: 01.07.2013r.
Wdrożenie: Zakład Produkcyjno-Handlowy "Agromix" mgr inż. Roman Szewczyk ul. Mokra 7 32-005 Niepołomice
http://www.agromix.com.pl
PROBIOTYCZNY SZCZEP BAKTERII CARNOBACTERIUM DIVERGENS S1 

Bakterie Carnobacterium są blisko spokrewnione z bakteriami Lactobacillus i podobnie jak one są zdolne do wytwarzania kwasu mlekowego, który obniża pH jelit i w konsekwencji hamuje wzrost wielu drobnoustrojów, m. in. chorobotwórczych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają również syntezowane przez Carnobacterium bakteriocyny. Związki te pod wieloma względami przypominają antybiotyki. W odróżnieniu od nich są jednak całkowicie bezpieczne dla człowieka i zwierząt oraz nie inicjują powstawania form opornych drobnoustrojów. Z uwagi na dużą specyficzność działania bakteriocyny nie zakłócają naturalnej równowagi ekosystemu jelitowego. Większość bakteriocyn posiada bowiem wąski zakres aktywności i działa jedynie na kilka grup drobnoustrojów. Szczep Carnobacterium divergens S1 został włączony w skład wielogatunkowego, komercyjnego produktu probiotycznego LAVIPAN®.

Forma komercjalizacji: licencja niewyłączna
Forma ochrony: Patent nr. PL 224877
Data zawarcia umowy: 27.06.2014 r. 
Wdrożenie: JHJ Sp. z o.o Polska, Nowa Wieś 11 63-308 Gizałki
http://www.jhj.pl/pl
Technologia produkcji pasztetu ze składnikami bioaktywnymi dla osób chorych na cukrzycę

Technologia została opracowana do stosowania jako element diety dla konsumentów ciepiących na cukrzycę typu I. Jako główny składnik aktywny zaproponowano liście morwy lub otrzymany z nich ekstrakt. Potencjalnie pozytywny wpływ opracowanej technologii na zdrowie konsumenta został potwierdzony w badaniach na pacjentach, prowadzonych w ramach projektu „Bioaktywna Żywność” http://www.up.poznan.pl/biozywn/. Stanowi ona przede wszystkim uzupełnienie diety konsumentów, może jednak także stanowić element dietoterapii opartej wyłącznie na opracowanych recepturach.

Nazwa handlowa: Pasztet z suszonym liściem morwy białej
Forma komercjalizacji: licencja niewyłączna
Forma ochrony: Know-how
Data zawarcia umowy: 07.12.2015r.
Wdrożenie: Restauracja Concordia „PRO DESIGN” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zwierzyniecka 3 60-813 Poznań
http://www.pro-design.com.pl

PROGRAM KOMPUTEROWY: Oprogramowanie IP_PULS

Narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji” służy do zarządzania operacyjnego prawami własności intelektualnej oraz procesami komercjalizacji wyników działalności naukowej realizowanymi na uczelniach wyższych przez centra transferu technologii w Polsce.

Funkcjonalności oprogramowania:
•  Ewidencja wyników B+R (technologii)
•  Ewidencja i monitoring projektów
•  Ewidencja praw własności intelektualnej (patentów)
•  Ewidencja umów (np. licencyjnych)
•  Ewidencja kosztów i przychodów z transferu technologii
•  Ewidencja klientów procesów transferu
•  Generowanie statystyk i raportów

Forma komercjalizacji: licencja niewyłączna
Forma ochrony: prawo autorskie
Wdrożenie:
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (licencjodawca)
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (licencjobiorca, umowa z dnia 15.03.2019 r.)
• Uniwersytet Gdański (licencjobiorca, umowa z dnia 15.04.2019 r.)
MEBEL WIELOFUNKCYJNY DO SPANIA, PRZECHOWYWANIA I PRACY

Technologia została opracowana przez Pana dr inż. Krzysztofa Wiaderka (Katedra Meblarstwa) oraz Panią inż. Zuzannę Klorek (studentkę Wydziału Technologii Drewna). Mebel wielofunkcyjny dedykowany jest zwłaszcza do małych pomieszczeń ponieważ jednocześnie pełni trzy role: biurka, komody oraz łóżka. Zdobył on m.in. Złoty Medal 2019 Targów Meble Polska, Brązową Piłę za wyjątkowy design, innowacyjność i nowinkę oraz został wyróżniony tytułem „Diamentu Meblarstwa 2019” podczas 13 edycji konkursu organizowanej przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. oraz Meble.pl SA.

Nazwa handlowa: SMART
Forma komercjalizacji: licencja niewyłączna
Forma ochrony: Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Rp.24763
Data zawarcia umowy: 12.10.2018 r.
Wdrożenie: "Idźczak-Meble" Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Roman Idźczak ul. Kępińska 5 63-645 Łęka Opatowska
SAMONAWADNIAJĄCA PŁYTA DROGOWA PDS

Samoodwadniające płyty drogowe PDS zostały opracowane dzięki współpracy Katedry Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i firmy Betard Sp. z o.o. Są one przeznaczone do budowy stałych lub tymczasowych, śladowych dróg leśnych, tzn. układanych w linii kół. Płyta samoodwadniajaca PDS na wniosek Betard Sp. z o.o. uzyskała pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Krajową Ocenę Techniczną wydał w dniu 14 lutego 2019 roku Instytut Badawczy Dróg i Mostów (Nr IBDiM-KOT-201910281 wydanie 1).

Zalety samoodwadniających płyt drogowych
:
Zwiększona stabilność konstrukcji
Łatwiejsze utrzymanie kierunku jazdy na płytach ze spadkiem daszkowym
Ułatwione utrzymanie jezdni i mijanki
Wyeksponowane kruszywo w celu podniesienia estetyki płyty

Forma komercjalizacji: Wdrożenie przez współwłaściciela
Forma ochrony: zgłoszenie patentowe P.426938 | know-how
Data zawarcia umowy: 18.01.2019 r.
Wdrożenie: Betard Sp. z o.o. ul. Polna 30 55-095 Długołęka BIOGAZ +

Profesjonalny program komputerowy do gromadzenia i analizy danych z biogazowni pn. „Biogaz+” został opracowany pod kierownictwem Pana dr inż. Andrzeja Lewickiego (Instytut Inżynierii Biosystemów) w ramach projektu pt. EkoBioFood - PULS Plantinova PPNT w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Inkubator Innowacyjności+. 

Funkcjonalności oprogramowania:
Kontrola parametrów procesowych
Analiza produkcji biogazu i energii
Optymalizacja ekonomiczna

Forma komercjalizacji: licencja niewyłączna 
Forma ochrony: prawo autorskie
www.biogazplus.pl 

Wdrożenie:
• Biogaz Działyń Sp. z o.o.
• Bio-ENERGIA Strzykocin Sp. z o.o.
• GAMAWIND Sp. z o.o.
• Biogazownia Przybroda Sp. z o.o.
• Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top