OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Preparatyka, właściwości i stosowanie chemicznych środków ochrony drewna.
 • Przemysłowe metody impregnacji drewna.
 • Metody instrumentalne w analizie jakościowej i ilościowej preparatów impregnacyjnych do drewna.
 • Obniżanie palności drewna i materiałów drewnopochodnych.
 • Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
 • Utylizacja poużytkowego drewna impregnowanego metodami przemysłowymi.
 • Modyfikacja termiczna drewna.
 • Konserwacja drewna archeologicznego.
 • Badania higieniczności i fizyko-mechanicznych właściwości tworzyw drzewnych.
 • Wytwarzanie kompozytowych tworzyw drzewnych.
 • Zastosowanie roślin jednorocznych do wytwarzania tworzyw drzewnych.
 • Poużytkowe tworzywa drzewne jako substytut wiórów w procesie wytwarzania płyt wiórowych.
 • Modyfikacja środków wiążących stosowanych do zaklejania tworzyw drzewnych.
 • Projektowaniem i ocena procesów technologicznych przerobu surowca drzewnego na materiały tarte i półfabrykaty przeznaczeniowe.
 • Weryfikacja jakościowo-wymiarowa surowca drzewnego i tarcicy oraz litych materiałów konstrukcyjnych, podłogowych i oklein meblowych.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. UPP dr hab. Radosław Mirski

  Mgr inż. Marcin Kuliński

  E-mail: radoslaw.mirski@up.poznan.pl

                marcin.kulinski@up.poznan.pl

  Telefon: 61-848-74-19

  Adresul. Wojska Polskiego 38/42 , 60-627 Poznań

  wwwhttps://wltd.up.poznan.pl/pl/feature/katedra-mechanicznej-technologii-drewna 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym 

  NCBiR

  BIOSTRATEG III

  prof. UPP dr hab. Radosław Mirski 

  radoslaw.mirski@up.poznan.pl 

  2018-2022
  2

  INNOVATIVE FIRE- AND WATER RESISTANT CELLULOSE-BASED MATERIAL (CELLMAT4EVER)

  NCBiR

  prof. dr hab. Bartłomiej Mazela 

  bartlomiej.mazela@up.poznan.pl 

   01.11.2020 do 31.10.2023
  3

  Materiały termoizolacyjne dla budownictwa wytwarzane z wykorzystaniem biomasy. 

  Akronim: TIMAT

  NCBiR

  dr inż. Waldemar Perdoch

  waldemar.perdoch@up.poznan.pl 

  2021-2024
  4

  Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego.

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  prof. dr hab Bartłomiej Mazela 

  bartlomiej.mazela@up.poznan.pl 

  2016-2019
  5

  Superior bio-friendly systems for enhanced wood durability; akronim DURAWOOD. Bio-przyjazne środki ochrony drewna zwiększające jego trwałość

  Fundusze Norweskie 

  prof. dr hab Bartłomiej Mazela 

  bartlomiej.mazela@up.poznan.pl 

  2013-2017
  6

  Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym 

  NCBR

  BIOSTRATEG III

  prof. UPP dr hab. Radosław Mirski 

  radoslaw.mirski@up.poznan.pl 

  2018-2022
  7

  Lekkie ustroje akustyczne z cząstek lignocelulozowych roślin jednorocznych 

  „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4, 

  prof. UPP dr hab. Radosław Mirski 

  radoslaw.mirski@up.poznan.pl

  2017-2019 
  8

  Panele z włókien konopnych przeznaczone do izolacji akustycznej i cieplnej

  Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4, 

  prof. UPP dr hab. Radosław Mirski 

  radoslaw.mirski@up.poznan.pl 

  2017-2019
  9

  Materiały opakowaniowe na bazie cząstek lignocelulozowych zaklejanych środkami pochodzenia naturalnego

  „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4, 

  prof. UPP dr hab. Radosław Mirski 

  radoslaw.mirski@up.poznan.pl 

  05.2019 – 03.2020
  10

  Doniczki pęczniejące na bazie odnawialnych surowców lignocelulozowych

  „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4, 

  prof. UPP dr hab. Radosław Mirski 

  radoslaw.mirski@up.poznan.pl 

  02.2021 – 01.2022
  11

  Pro-ekologiczna płyta przeznaczona dla meblarstwa

  „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4, 

  prof. UPP dr hab. Radosław Mirski 

  adam.derkowski@up.poznan.pl 

  02.2021 – 01.2022


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • PN-EN-113 Środki ochrony drewna - Metoda badania do oznaczania skuteczności zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozkładającym drewno - Oznaczanie wartości grzybobójczych.
  • Badania skryningowe z udziałem grzybów z podgromady podstawczaki i grzyby niedoskonałe (pleśnie).
  • EN-839 Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against wood Destroying basidiomycetes - Application by surface treatment.
  • PN- ENV 807 [2002]: Wood preservatives. Determination of the toxic effectiveness against sofr rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms.
  • PN-EN 84 [1989]: Środki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie zabezpieczonego drewna  przed badaniami biologicznymi. procedura wymywania.
  • PN-EN 152-Metody badań środków ochrony drewna - Metoda laboratoryjna oznaczania skuteczności zabiegu zabezpieczania drewna obrobionego przed grzybami powodującymi siniznę.
  • PN-EN 927-3 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz - Część 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych.
  • PN EN 846 Tworzywa sztuczne - Ocena działania mikroorganizmów.
  • NWPC 1.4.1.3./79. (Nordic Wood Preservation Council) skuteczności preparatów przeciwsiniznowych.
  • CEN/TS 15082:2005 Wood preservatives. Determination of the preventive effectiveness against sapstain fungi and mould fungi on freshly sawn timber. Field test.BS 3900-G6:1989 Methods of Test for paints. Part G6: Assessment of resistance to fungal growth.
  • PN-87/C-04910 Środki ochrony drewna badanie agresywności korozyjnej wobec stali metodą bezpośrednią.
  • PN-74/C-04904 ochrony drewna badanie agresywności korozyjnej w odniesieniu do  stali - metoda pośrednia.
  • ISO 13927 - Tworzywa sztuczne -- Uproszczony sposób badania wydzielania ciepła z zastosowaniem promiennika stożkowego i układu termopar jako detektora.
  • Oznaczenia stopnia palności drewna i materiałów drewnopochodnych.
  • Oznaczenia skuteczności impregnatów ogniochronnych.
  • Oznaczenia szybkości zwęglania drewna i materiałów drewnopochodnych.
  • PN-76/C-89020 oznaczenie indeksu tlenowego.
  • Opinie, analizy i ekspertyzy z zakresu mikologii budowlanej, ochrony drewna i ochrony przeciwpożarowej.
  • Oznaczanie właściwości wytworów papierniczych.
  • Kwantyfikacja cech anatomiczno-pomiarowych surowca drzewnego w przerobie tartacznym.
  • Wpływ cech jakościowo-pomiarowych surowca drzewnego na optymalizację przerobów tartacznych.
  • Optymalizacja technologiczna przerobu mechanicznego drewna iglastego.
  • Klasyfikacja jakościowa (i technologiczna) tarcicy z wykorzystaniem skaningu cyfrowego.
  • Badania klasyfikacji jakościowo - wytrzymałościowej litych i klejonych elementów konstrukcyjnych z krajowego drewna iglastego i liściastego z różnych baz  surowcowych .
  • Ocena wymagań jakościowo-wymiarowych tarcicy i półfabrykatów przeznaczeniowych stolarki otworowej. Dostosowanie do normatywów europejskich.
  • Kompleksowa modernizacja zakładu produkcji naturalnych podłóg drewnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
  • Innowacja procesowa optymalizacji przerobu oraz innowacja produktowa w ujęciu znacznego unowocześnienia produktów, nowego produktu i wprowadzenia usług.
  • Wdrożenie technologii mechanicznego pozyskania lameli liściastych do produkcji podłóg warstwowych. 

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Autoklaw do nasycania ciśnieniowego próbek - Autoklaw umożliwia nasycanie próbek (wielkość próbek wg EN 252) metodą pusto- i pełno komórkową oraz modyfikacji metodą OHT.
  • Komora Solarbox 1500E do badań starzeniowych - Służy do przyspieszonych badań starzeniowych w zmiennych warunkach klimatycznych. Bada wpływ procesów fotochemicznych na ciało stałe, ciecze i pasty stosując warunki promieniowania występujące w świetle słonecznym.
  • Zestawy (komory szczepień i hodowlane, szczepy grzybów) do oznaczenia aktywności biologicznej – fingistatycznej substancji chemicznych metodami znormalizowanymi jak i nieznormalizowanymi.
  • Autoklaw do sterylizacji próbek – umożliwia sterylizację próbek ciał stałych oraz cieczy w środowisku przegrzanej pary wodnej (121oC).
  • Kalorymetr ubytku masy MLC jest stanowiskiem, które umożliwia pomiar szybkości ubytku masy oraz HRR dla dowolnych strumieni ciepła stosowanych przy badaniach na pełnoekranowym kalorymetrze stożkowym (norma ISO 5660).
  • Aparat do badania indeksu tlenowego czyli określenia najniższego stężenia tlenu w mieszaninie tlen-azot pozwalającego na podtrzymanie palenia badanego materiału.
  • Liofilizator urządzenie pozwalające na suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji w warunkach obniżonego ciśnienia.
  • MFT (Mini Fire Tube) jest zaadoptowaną i zmodyfikowaną metodą ASTM E69-2. Służy do określania  skuteczności zabezpieczenia ogniochronnego materiału w masie. Istota działania jest oparta na pomiarach ubytku masy próbki oraz temperatury spalin u wylotu rury.
  • Aparat Truax-Harrisn’a wg. ASTM E69 służy do badania palności drewna oraz materiałów drewnopochodnych takich jak sklejka, zabezpieczonych i niezabezpieczonych ogniochronnie.
  • Goniometr – urządzenie do pomiaru kąta zwilżania i charakterystyki energii powierzchniowej dla ciał stałych a także napięcia powierzchniowego.
  • Aparat Rapid-Kothen - służy do wykonywania arkuszy testowych papieru.
  • Defektoskop ultradźwiękowy - pomiar degradacji drewna okrągłego.
  • Urządzenie do wizualnego badania drewna (tarcicy) Woodinspector- pomiar wad powierzchniowych  materiałów tartych.
  • Maszyna wytrzymałościowa - Badanie parametrów wytrzymałościowych próbek w obciążeniu do 250 000N.
  • Maszyna wytrzymałościowa - Badania parametrów wytrzymałościowych w obciążeniu do 50000N.
  • Wideotensometr - Badania odkształceń próbek w testach zniszczeniowych.
  • Spekol 11 - Oznaczenia spektrofotometryczne.
  • Prasa laboratoryjna Siempelkamp - Prasa do wytwarzania tworzyw drzewnych.
  • Komora klimatyczna - Badania parametrów wilgotnościowych.
  • maszyna wytrzymałościowa Tinius Olsen H10KT.
  • DAX 6000, profilograf gęstości do materiałów drewnopochodnych.
  • GA6000 urządzenie do oznaczania emisji formaldehydu metodą analizy gazowej.
  • Tomograf laboratoryjny.

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Mykologia budowlana;
  • Ochrona i konserwacja drewna;
  • Ochrona przeciwpożarowa.
  • Drewno okrągłe – klasyfikacja wg KJW;
  • Tarcica ogólnego przeznaczania;
  • Tarcica iglasta konstrukcyjna;
  • Drzewne materiały  podłogowe;
  • Drewno dla potrzeb stolarki otworowej;
  • Więźby i wiązary dachowe;
  • Normalizacja w zakresie drewna konstrukcyjnego.

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • Doradztwo w zakresie zabezpieczania drewna i konstrukcji drewnianych (przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi).
  • Doradztwo w zakresie tarcicy i materiałów drzewnych dla budownictwa.

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top