OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

Pracownia Fizjologii Roślin:

 • badanie efektywności różnych induktorów (biotycznych i chemicznych)  w podnoszeniu odporności roślin na choroby inwazyjne (m.in. zaraza ziemniaka czy szara pleśń),
 • badanie stopnia dysfunkcji fizjologicznych roślin w oparciu o markery stresu (związki fenolowe, poliaminy, wolna prolina, molekuły sygnałowe,  enzymy antyoksydacyjne i barwniki roślinne),
 • biosynteza i funkcja tlenku azotu (NO) w roślinie oraz patogenie grzybowym,
 • badanie zjawiska primingu oraz nabywania dziedziczonej odporności względem stresów biotycznych i abiotycznych,
 • analiza zmian epigenetycznych u roślin,
 • fizjologia reagowania roślin na stresy środowiskowe – deficyt wody, zasolenie, promieniowanie UV-B, metale ciężkie,
 • mechanizmy stresu oksydacyjnego wywołanego związkami allelochemicznymi,
 • wpływ endogennych, rozpuszczalnych węglowodanów na modyfikację poziomu flawonoidów (genisteiny, daidzeiny, pizatyny), tj. związków o charakterze prozdrowotnym w kiełkujących nasionach roślin bobowatych,
 • znaczenie alokacji węgla w stymulacji metabolizmu wtórnego z udziałem cząsteczek sygnałowych w odpowiedzi obronnej roślin na żerowanie mszyc,
 • udział metali ciężkich w odporności roślin na mszyce.

Pracownia Żywienia Roślin:

 •  diagnostyka potrzeb nawozowych roślin ogrodniczych,
 • wpływ nawożenia na jakość warzyw i roślin ozdobnych, skażenie roślin azotanami, azotynami i metalami ciężkimi,
 • optymalizacja upraw bezglebowych i zamkniętych systemów nawożenia,
 • aeroponiczna uprawa roślin,
 • nawozy wolno- i szybko działające w uprawach warzywnych i ozdobnych,
 • przydatność podłoży tradycyjnych i inertnych do uprawy roślin ogrodniczych,
 • nawożenie roślin zielarskich,
 • zastosowanie hydrożeli w uprawie roślin,
 • optymalizacja żywienia roślin w uprawie z zastosowaniem doświetlania LED,
 • wpływ antropopresji na rośliny i środowisko glebowe na terenach zurbanizowanych i rolniczych,
 • fitoremediacja,
 • fitomonitoring, biostymulowanie roślin, zastosowanie pierwiastków śladowych.

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

Prof. UPP dr hab. Tomasz  Kleiber

E-mail: tomasz.kleiber@up.poznan.pl 

Telefon61-846-63-12
Adres
ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań  (Pracownia Fizjologii Roślin)

            ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań (Pracownia Żywienia Roślin)

wwwhttps://wroib.up.poznan.pl/jednostki/ 


PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1

Wpływ warunków pogodowych i poziomów nawożenia Ca, K na pobieranie składników pokarmowych przez gruszki orientalne i zachodnie, cechy owoców oraz i ich trwałość przechowalniczą

Chungcheongnam-do Agricultural Research and Extension Services (Korea Płd.) prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber

tomasz.kleiber@up.poznan.pl

2023-2025
2

Tlenek azotu jako epigenetyczny mediator odporności ziemniaka  typu  ETI” Projekt Nr 2017/25/B/NZ9/00905

nr wew. 4/2018/ OPUS
NCN prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

jolanta.floryszak@up.poznan.pl

2018-2022
3

Wpływ ołowiu na generowanie cząsteczek sygnałowych i ich oddziaływanie na regulację biosyntezy flawonoidów w siewkach grochu (Pisum sativum L.cv. Cysterski) w odpowiedzi na żerowanie mszycy grochowej [Acyrthosiphon pisum (Harris)]”

Projekt Nr 2017/25/N/NZ9/00704

nr wew. 5/2018/PRELUDIUM
NCN

dr Agnieszka Woźniak –

 

Opiekun projektu prof. dr hab. Iwona Morkunas

agnieszka.wozniak@gmail.com

2018-2022
4

Udział cząsteczek sygnałowych w odpowiedzi obronnej łubinu na patogena grzybowego Colletotrichum gloeosporioides – sprawcę antraknozy” Projekt Nr 2018/02/X/NZ9/02349

nr wew. 30/2018/MINIATURA
NCN dr Magda Formela-Luboińska magda.formela-luboinska@up.poznan.pl  2019-2021
5 National Science Centre, Poland (grant No. 2017/25/Z/HS4/03048). This project was financed from the EU Horizon 2020 research and innovation programme (GA No. 730254) under the JPI Urban Europe’s call ‘SUGI-FWE Nexus’. NCN prof. UPP dr hab. Leszek Bednorz leszek.bednorz@up.poznan.pl  2018-2021
6 Porównanie warunków klimatycznych dla jabłoni pomiędzy Koreą a Polską dotyczące mechanizmu odporności na niskie temperatury Chungcheongnam-do Agricultural Research and Extension Services (Korea Płd.) Prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber tomasz.kleiber@up.poznan.pl  2017-2019


ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):

 • Reakcja sałaty na opryskiwanie dolistne wyciągami z wermikompostu”kierownik tematu: prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber (2023-2024),
 • „Ocena wpływu opryskiwania dolistnego wybranymi ekstraktami roślinnymi na reakcję sałaty poddanej stresowi”, kierownik tematu: prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber (2022-2023),
 • „Optymalizacja stosowania wybranych biostymulatorów”, kierownik tematu: prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber (2022-2023),
 • „Wpływ opryskiwania dolistnego roślin preparatami zawierającymi pochodne kwasu salicylowego na reakcję roślin”, kierownik tematu: prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber (2021-2022),
 • Wpływ opryskiwania dolistnego roślin preparatami zawierającymi pochodne kwasu salicylowego na reakcję roślin. Usługa badawcza, kierownik tematu: prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber (2021-2022),
 • Oznaczenia wybranych parametrów biochemicznych w reakcji wybranych genotypów ogórka na stres suszy (faza owocowania) w ramach zadania z Postępu biologicznego  „Opracowanie genetycznych, fizjologicznych i biochemicznych podstaw tolerancji ogórka na stres niedoboru wody”, usługa badawcza dla Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, kierownik  tematu prof. UPP  dr hab. Jan Kubiś, (2017),
 • Ekspertyza dotycząca innowacyjności projektu „Innowacyjna technologia wielkotowarowej produkcji sałaty wolnej od pozostałości związków szkodliwych dla zdrowia konsumentów z wykorzystaniem innowacyjnych technik LED i NFT”, kierownik tematu: prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber, (2017),
 • Nadzór naukowy nad wybranymi gatunkami roślin uprawianymi w „Palmiarni Poznańskiej”/Ocena właściwości podłoży i pożywek stosowanych do uprawy roślin w Palmiarni Poznańskiej kierownik tematu prof. dr hab. Włodzimierz Breś, (2000-2016),
 • Oznaczenia wybranych parametrów biochemicznych w reakcji wybranych genotypów ogórka na stres suszy (faza wschodów i kwitnienia) w ramach zadania z Postępu biologicznego  „Opracowanie genetycznych, fizjologicznych i biochemicznych podstaw tolerancji ogórka na stres niedoboru wody”, usługa badawcza dla Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, kierownik  tematu prof. UPP  dr hab. Jan Kubiś, (2016),
 • Oznaczenia wybranych parametrów biochemicznych w reakcji wybranych genotypów ogórka na stres suszy (faza wschodów)  w ramach zadania z Postępu biologicznego  „Opracowanie genetycznych, fizjologicznych i biochemicznych podstaw tolerancji ogórka na stres niedoboru wody”,  usługa badawcza dla Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, kierownik tematu prof. UPP  dr hab. Jan Kubiś, (2015),
 • Ocena wpływu karnalitu w porównaniu z solą (NaCl) na wzrost i cechy fizjologiczne dwóch gatunków roślin stosowanych w obsadzeniach miejskich, kierownik tematu prof. dr hab. Monika Kozłowska, (2015),
 • Badania dot. diagnozowania potrzeb nawozowych roślin ogrodniczych makro i mikroelementami, analizowania zawartości składników pokarmowych i metali ciężkich w glebach, podłożach, wodach, pożywkach i roślinach oraz opracowywanie zaleceń nawozowych dla uprawy roślin w uprawach tradycyjnych i bezglebowych, kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Komosa, (do 2016).

APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:

Pracownia Fizjologii Roślin:

 • Spektometr Perkin-Elmer UV/VIS Lambda 11 oraz Jasco (UV/VIS V.530),
 • Spektrofluorymetr - Perkin Elmer,
 • Spekol (11 Carl Zeiss/Jena),
 • Wirówki (Beckmann model J2.HC, model J-21C,  Eppendorf 5430R, Eppendorf  R 5415),
 • Wirówka próżniowa (Heto Lab Equipment A/S Denmark),
 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa,HPLC – Varian ProStar,
 • Aparaty do elektroforezy (BioRad Power Pack 3000) + system dokumentacji żeli,
 • Aparat do RT qPCR->piko Real 96 Thermofisher,
 • Wytrząsarki z platformami rolkowymi,
 • Lampy bakteriologiczne UV i Lampy UV (Emita VP-60),
 • Liofilizator (Juan L3),
 • Elektroniczny system do zapisu żerowania mszyc (Giga-8) z klatką Faradaya,
 • Łaźnie wodne (Labnet type W1106A-230V and LW 102),
 • Łaźnie ultradzwiękowe (Sonorex DK 102 P, Elma P-78224),
 • Suszarki i cieplarki (WGL 65B, chemland, KBC G-100/250, ST-20),
 • Autoklawy  MLS-3020U Tega Sanyo (Japan)  i  typ ASU (Polska),
 • Komory laminarne,
 • Zestawy do uzdatniania wody: kolumna z jonowymienna USF  i system otrzymywania wody ultra czystej Smart2Pure,
 • pH-metry, konduktometry, mikroskopy świetlne, mieszadła z regulacją grzania,
 • Termobloki Labnet (sucha łaźnia),
 • Zamrażarka niskotemperaturowa  (-80oC) model Essential firma FROILABO  Francja.
Pracownia Żywienia Roślin:
 • mineralizator mikrofalowy MARS,
 • piec muflowy (Elektro Therm, Linn High Therm GmbH),
 • Spektrofotometry (AAS-3, AAS-5),
 • spektrofotometr UV-VIS, SP-8001,
 • suszarki laboratoryjne (m.in. Solid.Line FD-S 115),
 • wagi analityczne (Sartorius, Kern),
 • rejestrator parametrów klimatu,
 • fluorymetr PAR-FluorPen FP 110D,
 • pH metry, EC metry,
 • systemy hydroponiczne i aeroponiczne do uprawy roślin.
W Katedrze istnieje możliwość prowadzenia badań/projektów w obiekcie szklarniowym, jak również w komorach klimatycznych.


DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 • wykłady dotyczące optymalizacji żywienia roślin w uprawach polowych i pod osłonami,
 • wykłady z zakresu podstaw gleboznawstwa i żywienia roślin dla specjalistów utrzymania terenów zieleni,
 • prezentacja wyników na międzynarodowych konferencjach,
 • cykl wykładów i ćwiczeń w ramach programu Erasmus + w Uczelni oraz sesje wyjazdowe pracowników w ramach upowszechniania osiągnięć naukowych.

INNE AKTYWNOŚCI:
 • Warsztaty laboratoryjne i pokazy w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki, polskiej edycji Fascynującego Świata Roślin, Nocy Naukowców oraz  Dni Ogrodnika i Architekta Krajobrazu,
 • Wykłady dla szkół w ramach promocji Wydziału,
 • Hortiterapia – studia podyplomowe, realizowane między innymi przez wykładowców z Katedry Fizjologii Roślin; kierownik prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska; http://hortiterapia.edu.pl/ 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top