Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Uprawa roślin ozdobnych pod osłonami, w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem
  o różnej barwie i w gruncie,
 • Rozmnażanie roślin ozdobnych,
 • Technologie uprawy roślin ozdobnych z wykorzystaniem nowych odmian, różnych podłoży, kompostów poprzemysłowych, nawozów, regulatorów wzrostu,
 • Tolerancja roślin ozdobnych na zasolenie podłoża,
 • Trwałość pozbiorcza roślin doniczkowych, kwiatów i zieleni ciętej,
 • Badanie przyczyn zmęczenia gleby w sadach i na plantacjach oraz sposoby jego ograniczania
  z wykorzystaniem metod przyjaznych dla środowiska,
 • Ocena jakości owoców ziarnkowych, pestkowych i jagodowych,
 • Ocena poprawy jakości i trwałości produkowanych owoców miękkich,
 • Ocena przydatności podkładek i metod rozmnażania drzew i krzewów owocowych i ozdobnych
  w produkcji szkółkarskiej.

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę
Prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska

E-mail: agnieszka.krzyminska@up.poznan.pl

Telefon61 848-79-35 (sekretariat)
Adres
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań


PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1.

Comparison of climatic condition of apple tree between Korea and the Poland for cold resistance mechanism 

Chungcheongnam-do Agricultural Research and Extension Services (CNARES) of the Rural Development Administration (RDA) of the Republic of Korea

Tomasz Kleiber

tomasz.kleiber@up.poznan.pl

 

UPP, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii, Katedra Fizjologii Roślin

2017-2019

2.

Compost In West

SIMAS NÆRING AS, Kaupanger, Norwegia 

Krzysztof Rutkowski

krzysztof.rutkowski@up.poznan.pl

2017-2019

3.

Opracowanie innowacji produktowej i procesowej w postaci systemu Farm Alert: nowej technologii do monitorowania stanu upraw owoców jagodowych w tunelach uprawnych w różnych strefach mikroklimatycznych

NCBIR

Zofia Zydlik

zofia.zydlik@up.poznan.pl

2021-2023


APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:

 • szklarnia,
 • chłodnia,
 • 2 pokoje wzrostowe ze sztucznym oświetleniem,
 • 2 laboratoria analiz chemicznych z materiału roślinnego i podłoża,
 • Laser,
 • pHmetr,
 • Konduktometr,
 • Spektrofotometr Spekol 1100 – analiza zawartości barwników chlorofilowych w liściach, fotometryczna ocena aktywności enzymów,
 • Spektrofotometr Jasco V-530 UV –oznaczenia seryjne przy zmiennej długości fali,
 • Multifunction meter CX-701 firmy ELMETRON –oznaczanie pH gleby i roztworów, kwasowości owoców, pomiar EC,
 • Wytrząsarka z inkubacją GFL 3032 – możliwość przygotowania prób gleby i materiału roślinnego do analiz,
 • Wagosuszarka FAWAG-OX-35 – oznaczanie suchej masy gleby i owoców,
 • Refraktometr elektroniczny DR-301-95 KRŰSS Optronic GmbH – oznaczanie refrakcji owoców (TSS).


ZLECONE BADANIA (
badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):

 • Opracowanie technologii rozmnażania roślin ozdobnych;
 • Opracowanie technologii uprawy roślin ozdobnych pod osłonami i w gruncie z wykorzystaniem różnych odmian roślin, terminów, podłoży, nawozów, regulatorów wzrostu, warunków uprawy, sztucznego oświetlenia;
 • Opracowanie technologii pozbiorczego traktowania kwiatów i zieleni ciętej;
 • Określanie przyczyn zmęczenia gleby oraz doradztwo w zakresie ograniczania negatywnych skutków stosowania replantacji;
 • Ocena jakości zewnętrznej i wewnętrznej owoców, wykonywanie próby skrobiowej;
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie uprawy roślin jagodowych (malina, truskawka, borówka) i winorośli;
 • Wykonywanie opracowań dendrologicznych opartych na bezinwazyjnej technice – VTA (Visual Tree Assessment) polegającej na wizualnym badaniu wad wewnętrznych ujawniających się na zewnątrz drzewa oraz stanu zdrowotnego systemu korzeniowego za pomocą sondy arborystycznej.


DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 • Rozmnażanie i uprawa roślin ozdobnych pod osłonami i w gruncie dla producentów i miłośników oraz przedszkoli i szkół;
 • Komponowanie roślin ozdobnych w gruncie, w pojemnikach do dekoracji balkonów i pomieszczeń;
 • Florystyka;
 • Hortiterapia – studia podyplomowe;
 • Szkolenia w zakresie okulizacji i szczepienia.

 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top