OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Analiza aminokwasów
 • Separacja i oczyszczanie białek
 • Rozdział białek przy użyciu elektroforezy SDS-PAGE
 • Określenie immunogennnych właściwości żywności, w tym nowych składników wprowadzanych do żywności
 • Detekcja alergenów metodą Western-Blotting, Slot-Blot, ELISA
 • Aktywność enzymów i ich inhibitorów (trawiennych, obecnych w surowcach i używanych w procesach technologicznych)
 • Detekcja owadzich szkodników magazynowanego ziarna metodami biochemicznymi (w tym ukrytego porażenia)
 • Technologia tłuszczów jadalnych i kontrola utlenianie lipidów
 • Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł (surowców) do otrzymywania produktów bogatych w związki bioaktywne
 • Wpływu warunków obróbki po zbiorowej nasion oleistych na zmiany zawartości natywnych przeciwutleniaczy
 • Opracowanie nowych metod analitycznych oznaczania związków bioaktywnych oraz wykorzystania ich do wykrywania zafałszowania żywności
 • Analiza zawartości przeciwutleniaczy (związków fenolowych i ich winylowych pochodnych, tokoferoli) w surowcach roślinnych i ich oddziaływanie z innymi składnikami matrycy
 • Wpływ koloidów asocjacyjnych na właściwości antyoksydacyjne związków fenolowych i proces autooksydacji oleju rzepakowego
 • Interakcje białek ze związkami fenolowymi
 • Zastosowanie kropek kwantowych i liposomów w analizie żywności
 • Analiza związków endokrynnie aktywnych w żywności i środowisku
 • Badania migracji substancji z opakowań do żywności
 • Alternatywne surowce roślinne jako źródło związków bioaktywnych

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. UPP. dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska

  E-mail: dorota.piasecka-kwiatkowska@up.poznan.pl
               kbiaz@up.poznan.pl

  Telefon61-848-73-47, 61-848-73-52

  Adresul. Mazowiecka 48 60-623 Poznań

  wwwhttp://www1.up.poznan.pl/kbiaz/ 


  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Badania molekularne gamma-konglutyny nasion łubinu - białka o unikalnych właściwościach hipoglikemicznych

  NCN dr inż. Jarosław Czubiński

  jaroslaw.czubinski@up.poznan.pl 

  2016-2019
  2

  Wpływ koloidów asocjacyjnych na aktywność antyoksydacyjną natywnych związków fenolowych i stabilność oksydatywną oleju rzepakowego i sojowego

  NCN

  Prof. UPP dr hab Krzysztof Dwiecki

  krzysztof.dwiecki@up.poznan.pl 

  2017-2020
  3

  Suplement żelaza otrzymywany z kiełków roślinnych wzbogaconych w ferrytynę (SubFer)

  Ministrstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. UPP dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak magdalena.zielinska-dawidziak@up.poznan.pl   2017-2018
  4 Analogi bisfenolu A oraz ich pochodne - jako nowe zanieczyszczenia żywności. Badania wstępne NCN Dr inż. Monika Beszterda monika.beszterda@up.poznan.pl  2019-2020
  5 Badania nad składem białkowym i immunoreaktywnością jaj pozyskanych od kur karmionych paszami z dodatkiem nasion roślin strączkowych: łubinu i soi NCN Dr Aneta Tomczak aneta.tomczak@up.poznan.pl  2021-2024
  6 ProtBeer – szybki test do oznaczanie białka w piwie
  Ministrstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Prof. UPP dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska
  dorota.piasecka-kwiatkowska@up.poznan.pl 2021


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Analiza aminokwasów (panel 15 aminokwasów + 2 aminokwasy siarkowe)
  • Oznaczenie zawartości wody metodą Karla-Fischera
  • Oznaczenie podstawowych parametrów jakościowych olejów roślinnych (liczba nadtlenkowa, liczba kwasowa, liczba anizydynowa)
  • Oznaczenie podstawowych składników odżywczych surowców i produktów spożywczych: białko, tłuszcz, cukry, woda
  • Analiza zawartości związków biologicznie aktywnych w olejach roślinnych (tokochromanole, związki fenolowe, karotenoidy, canolol)
  • Tłoczenie metodą na zimno olejów roślinnych w skali laboratoryjnej
  • Oznaczanie wielkości cząstek w roztworach koloidalnych i emulsjach
  • Wykrywanie ukrytego porażenia ziarna zbóż owadzimi szkodnikami magazynowymi
  • Analiza profili białkowych (SDS-PAGE) surowców i produktów spożywczych
  • Oznaczanie zawartości alergenów w produktach spożywczych
  • Oznaczanie zawartości glutenu
  • Oznaczanie zawartości różnych składników metodą ELISA
  • Oczyszczanie białek ze źródeł naturalnych
  • Elektroforetyczna analiza enzymów amylolitycznych i proteolitycznych – zymogramy
  • Określanie strawności białek

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • UPLC, Shimadzu Nexera 2.0 z detektorem ELSD, DAD i RID
  • GE AKTA Prime Plus (chromatografia cieczowa)
  • GE AKTA Pure 25M (chromatografia cieczowa FPLC)
  • Układ chromatograficzny HPLC Waters z detektorem fluorescencyjnym i fotodiodowym w normalnym układzie faz (pompa 600, detektor FL474, detektor PDA2998, autosampler2707)
  • Układ chromatograficzny HPLC Waters z detektorem fluorescencyjnym i fotodiodowym w odwróconym układzie faz), zestaw Alliance e2695, detektor FL2475, detektor PDA2998
  • Uniwersalny zestaw do ekstrakcji B-8011 BÜCHI (Soxhlet)
  • Liofilizator ALPHA 1-2 LDplus, CHRIST
  • Aparat Karla-Fischera TitroLine 7500 KF trace, TitroLine 7500 KF
  • Prasa do tłoczenia olejów FARMET UNO
  • Zestaw do mineralizacji i destylacji z parą wodną KjelFlex
  • Spektofotometry UV-Vis
  • Spektrofotometr UV-Vis NanoDrop 2000c/2000 (pomiar w kropli)’
  • Fluorymetr Hitachi F-7000
  • Aparat do pomiaru wielkości cząstek i potencjału zeta - Zetasizer Nano (DLS)
  • Zestawy do elektroforezy 1D - Mini-PROTEAN® Tetra cell (BIORAD), P8DS i P9DS (OWL)
  • Aparat do elektroforezy 2D (2D Ettab IPGphor 3 IEF, Ettan DaltSix - GE Healthcare)
  • Czytnik płytek mikrotitracyjnych Biochrom Asys UVM 340 (340-800nm) z oprogramowaniem MikroWin 2000
  • Aparat Slot-Blot Fisherbrandt
  • Aparat Semi-Dry Blotters V10 Scie-Plas Ltd
  • Szafy klimatyczne wykorzystywane do kiełkowania roślin w kontrolowanych warunkach (wilgotność, temperatura, oświetlenie
  • Rt-PCR Stratagene Mx3005P

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Szkolenia dotyczące analityki i technologii tłuszczów jadalnych ze szczególnym uwzględnieniem olejów tłoczonych na zimno
  • Warsztaty: Wykorzystanie metod immunochemicznych w analizie żywności
  • Warsztaty: Detekcja alergenów w żywności
  • Szkolenie: Analiza profili białkowych z wykorzystaniem elektroforezy SDS-PAGE

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top