ZESPÓŁ

mgr Jacek Wawrzynowicz

Dyrektor

dr Izabela Pietrzak

Zastępca Dyrektora

mgr inż. Anna Domasłowska-Zając

Starszy specjalista

mgr Piotr Sajna

Starszy specjalista ds. komercjalizacji

Karolina Błoch

Starszy referent ds. rozliczania projektu

mgr inż. Mariusz Lesiecki

Broker innowacji

mgr inż. Bartłomiej Fijałkowski

Rzecznik patentowy

mgr Justyna Cięgotura

Manager inkubacji

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top