OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
  • badania nad poprawą zdrowia i funkcjonowania zwierząt

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

Dr n. wet. Sebastian Smulski

E-mail: sebastian.smulski@up.poznan.pl 

Telefon61-846-75-66; 602-109-930
Adres
ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań 

wwwhttps://sites.google.com/view/internaupp 


PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1

Poszukiwania wybranych markerów genetycznych związanych z predyspozycją psów rasy Buldog francuski do wrodzonego zwężenia zastawki tętnicy płucnej

29/2020/MINIATURA Dr n wet. Adrian Łukasz Janiszewski

adrian.janiszewski@up.poznan.pl 

2020-2021
2

Cząsteczki mikroRNA jako potencjalne biomarkery stanu zapalnego gruczołu mlekowego krów

24/2020/MINIATURA

Dr n. wet. Sebastian Smulski

sebastian.smulski@up.poznan.pl 

2020-2021ZLECONE BADANIA (
badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  •  Usługa badawcza nt.: „Oznaczanie metodą qPCR patogenów z mlekazbiorczego pochodzącego od krów mlecznych” zarejestrowanej pod nr 9/2021/U 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top