KOMERCJALIZACJA


LP

TECHNOLOGIA

PRAWO OCHRONNE

NR PRAWA

FORMA KOMERCJALIZACJI

1

Czekolada probiotyczna z dereniem jako składnikiem prozdrowotnym

zgłoszenie patentowe,
know-how

P.432713

tajemnica przedsiębiorstwa

licencja niewyłączna

2

Technologia zastosowania preparatu bakteriocynowego w paszach dla drobiu

  know-how

  tajemnica przedsiębiorstwa

sprzedaż praw

3

Technologia przygotowania ferrytyny do stosowania w żywności funkcjonalnej

• patent
know-how

PL.218747

tajemnica przedsiębiorstwa

licencja niewyłączna

4

Płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym

• patent
know-how

PL.228784

tajemnica przedsiębiorstwa

licencja wyłączna

5

Linia produkcyjna dla pieczywa (chleba, bułek) z suszonymi owocami morwy białej

  know-how

  tajemnica przedsiębiorstwa

licencja niewyłączna warunkowa

6

Technologia produkcji preparatu białek ziemniaka do celów spożywczych w procesie hydrolizy enzymatycznej

• zgłoszenie patentowe
know- how

P.426838

tajemnica przedsiębiorstwa

licencja niewyłączna „na próbę”

7

Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza u świń i dzików, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowanie

• patent
know-how

PL.233897

tajemnica przedsiębiorstwa

sprzedaż praw

8

Pieczywo z dodatkiem miąższu dyni jadalnej wzbogaconego w jony wapnia

• zgłoszenie patentowe
know - how

P.432704
tajemnica przedsiębiorstwa

licencja niewyłączna

„na próbę”

9

Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u ptaków hodowlanych, zwłaszcza u drobiu, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowania

patent
know-how

PL.233899

tajemnica przedsiębiorstwa

sprzedaż praw

10 Nowe szczepy bakterii fermentacji mlekowej do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza u przeżuwaczy, ich kompozycje i zastosowania

patent
know-how

• PL.233898
tajemnica przedsiębiorstwa
sprzedaż praw
11 Eubiotyk dla młodych zwierząt przeżuwających, zwłaszcza dla cieląt i jego zastosowania • zgłoszenie patentowe
know- how
PL.236397
tajemnica przedsiębiorstwa
sprzedaż praw
12 Wieloskładnikowy dodatek paszowy dla zwierząt, zwłaszcza dla prosiąt i jego zastosowania

• zgłoszenie patentowe
know- how

P.416207,
tajemnica przedsiębiorstwa
sprzedaż praw
13 Technologia uprawy pszenicy na bioetanol   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa sprzedaż praw
do dokumentacji
14 Technologia uprawy pszenżyta na bioetanol   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa sprzedaż praw
do dokumentacji
15 Technologia uprawy żyta na bioetanol   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa sprzedaż praw
do dokumentacji
16 Technologia uprawy kukurydzy na ziarno na bioetanol   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa sprzedaż praw
do dokumentacji
17 Technologia uprawy kukurydzy na kiszonkę na biogaz   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa sprzedaż praw
do dokumentacji
18 Technologia uprawy sorgo na kiszonkę na biogaz   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa sprzedaż praw
do dokumentacji
19 Technologia uprawy mozgi trzcinowatej na biogaz   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa sprzedaż praw
do dokumentacji
20 Technologia uprawy ślazowca pensylwańskiego na biogaz   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa sprzedaż praw
do dokumentacji
21 Technologia uprawy buraka cukrowego na bioetanol   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa sprzedaż praw
do dokumentacji
22 Program komputerowy BIOPOWER • program komputerowy
• know-how
  tajemnica przedsiębiorstwa licencja niewyłączna
23 BioID - biologiczna identyfikacja zanieczyszczeń w wodzie wodociągowej • program komputerowy
• know-how
  tajemnica przedsiębiorstwa licencja niewyłączna
24 Opracowanie koncepcji i projektu technologii mikro-instalacji do przesiewania dojrzałego kompostu   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa umowa licencyjna wyłączna
25 System monitoringu i kontroli prac małych kompostowni   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa umowa licencyjna wyłączna
26 Instalacja do transportu, napowietrzania i oczyszczania ścieków, zwłaszcza bytowych • patent
• know-how
• PL.236340
tajemnica przedsiębiorstwa
umowa licencyjna niewyłączna
27 System rewitalizacji stawów hodowlanych z grupy akwakultur słodkowodnych -„Mamut-Treatment”   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa umowa licencyjna niewyłączna
28 Technologia produkcji pasztetu ze składnikami bioaktywnymi dla osób chorych na cukrzycę   know-how   tajemnica przedsiębiortswa umowa licencyjna niewyłączna
28 Opracowanie prototypu technologii urządzenia System rewitalizacji silnie zanieczyszczonych małych zbiorników wodnych • patent
know-how
• PL.228698
tajemnica przedsiębiorstwa
umowa licencyjna niewyłączna
29 Sposób oznaczania potencjału biodegradacyjnego mikroorganizmów oraz środowisk zanieczyszczonych węglowodorami   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa umowa licencyjna wyłączna
30 Mobilny system sterowania małymi oczyszczalniami ścieków   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa umowa licencyjna wyłączna
31 Membranowa technologia oczyszczania wody stosowanej podczas przygotowania płyt felksograficznych • patent
know-how
• PL.235467
tajemnica przedsiębiorstwa
umowa licencyjna niewyłączna
32 Technologia przygotowania ferrytyny do stosowania w żywności funkcjonalnej • patent
know-how
• PL.218747
tajemnica przedsiębiorstwa
umowa licencyjna niewyłączna
33 Technologia produkcji makaronu ze składnikami bioaktywnymi dla osób chorych na nieswoiste zapalenie jelit   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa umowa licencyjna wyłączna
34 Technologia produkcji makaronu razowego ze składnikami bioaktywnymi dla osób chorych na cukrzycę   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa umowa licencyjna wyłączna
35 Technologia przygotowania preparatu związków bioaktywnych z morwy do stosowania w żywności funkcjonalnej   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa umowa licencyjna niewyłączna
36 Technologia produkcji pasztetu ze składnikami bioaktywnymi dla osób chorych na cukrzycę   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa umowa licencyjna niewyłączna
37 Technologia produkcji kisielu ze składnikami bioaktywnymi dla osób chorych na nadciśnienie • patent
know-how
• PL.232073
tajemnica przedsiębiorstwa
umowa licencyjna niewyłączna
38 Technologia produkcji makaronu ze składnikami bioaktywnymi dla osób chorych na nadciśnienie   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa umowa licencyjna niewyłączna
39 Technologia produkcji grissini ze składnikami bioaktywnymi dla osób otyłych

patent
know-how

• PL.233213
tajemnica przedsiębiorstwa
umowa licencyjna niewyłączna
40 Probiotyczny szczep bakterii Carnobacterium diveregns S1

  patent

  PL224877 umowa licencyjna niewyłączna
41 Technologia przygotowania herbaty żółtej do stosowania w żywności funkcjonalnej   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa umowa licencyjna niewyłączna
42 Technologia produkcji makaronu ze składnikami bioaktywnymi dla osób otyłych   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa umowa licencyjna niewyłączna
43 Technologia dotycząca skuteczności akustycznej foteli o różnej geometrii oparcia i boków   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa sprzedaż praw
44 Technologia dotycząca skuteczności akustycznej ekranów biurowych dla stołów i siedzisk   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa sprzedaż praw
45 Technologia warstwowych elementów mebli tapicerowanych   know-how   tajemnica przedsiębiorstwa sprzedaż praw
46 Płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym

 patent
• know-how

PL.228784
tajemnica przedsiębiorstwa
umowa licencyjna wyłączna
47 Cash Flow System

  prawo autorskie

  oprogramowanie umowa licencyjna wyłączna
48 Wieloskładnikowy homogeniczny adiuwant do herbicydów

  patent

  PL197529 umowa licencyjna wyłączna
49 Oprogramowanie IP_PULS - narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną
i procesami komercjalizacji

  prawo autorskie

  oprogramowanie umowa licencyjna niewyłączna
50 Mebel wielofunkcyjny do spania, przechowywania i pracy

  wzór przemysłowy

  Rp.24763 umowa licencyjna niewyłączna
51 Samonawadniająca płyta drogowa PDS

zgłoszenie patentowe
• know-how

P.426938
• tajemnica przedsiębiorstwa
wdrożenie przez współwłaściciela 
52 BIOGAZ +

  prawo autorskie

  oprogramowanie umowa licencyjna niewyłączna
53 BIOGAZ + 2.0

program komputerowy

• know-how

  tajemnica przedsiębiorstwa licencja niewyłączna

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top