OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • analiza systemów zieleni miejskiej,
 • historyczne układy zieleni fortecznej,
 • analizy krajobrazu otwartego,
 • rewaloryzacja założeń zieleni historycznej,
 • ochrona wybranych zbiorników rekreacyjnych miasta Poznania.

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

prof. UPP dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec

E-mail: agnieszka.wilkaniec@up.poznan.pl

Telefon61-848-79-84
Adresul. Dąbrowskiego 159 (Budynek B, II piętro), 60-594 Poznań
www
https://woak.up.poznan.pl/pl/wydzial/katedry/katedra-terenow-zieleni-i-architektury-krajobrazu 

ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):

 • analiz oddziaływania inwestycji na krajobraz,
 • analiz układów zieleni miejskiej,
 • ekspertyz dotyczących adaptacji i ochrony zabytkowej zieleni fortecznej,
 • projektów zieleni, również projektów rewaloryzacji historycznych i zabytkowych obiektów zieleni.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja zieleni miejskiej;
 • Kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego.


KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top