OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

Główne obszary badawcze Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt to cytogenetyka, diagnostyka genetyczna, genetyka molekularna, genetyka populacji, genetyka cech ilościowych, rozród zwierząt i biotechniki rozrodu.  W Katedrze funkcjonuje także Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni wyspecjalizowane w badaniach kontroli pochodzenia i identyfikacji koni (https://labkonie.up.poznan.pl/).
 • Podłoże cytogenetyczne i molekularne chorób i wad rozwojowych zwierząt
 • Genomika i epigenomika otłuszczenia/otyłości, nowotworów
 • Podłoże genetyczne zmienności cech składu mleka klaczy
 • Czynniki genetyczne i epigenetyczne warunkujące zmienność umaszczeń koni
 • Modyfikacje genetyczne z wykorzystaniem techniki CRISPR/Cas9
 • Analiza ekspresji genów - RT-qPCR, RNA-seq
 • Analiza poziomu metylacji DNA (pyrosekwencjonowanie)
 • Globalna analiza transkryptomiczna - RNA-seq oraz scRNA-seq (na poziomie pojedynczych komórek)
 • Bioinformatyczna analiza sekwencji DNA na podstawie sekwencjonowania nowej generacji (NGS)
 • Badania nutrigenomiczne
 • Architektura jądra interfazowego
 • Doskonalenie genetyczne z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Ocena wartości hodowlanej i optymalizacja programów hodowlanych
 • Selekcja genomowaInbred oraz strategie doboru zwierząt do kojarzeń
 • Program ochrony zasobów genetycznych
 • Monitorowanie różnorodności genetycznej w rasach koni objętych programami hodowli zachowawczej
 • Analiza wpływu hodowli i genotypów zwierząt gospodarskich na procesy związane z ociepleniem klimatu
 • Wspomagany rozród zwierząt (zapłodnienie pozaustrojowe - IVF, embryo transfer - ET)
 • Analiza potencjału rozwojowego oocytów bydła, świni, kota domowego
 • Analiza jakości plemników zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych (CASA)
 • Morfokinetyczna analiza rozwoju przedimplantacyjnych zarodków ssaków z użyciem systemów time-laps (Primo Vision)
 • Molekularne mechanizmy rozwoju zarodków ssaków (transkryptomika)
 • Analiza środowiska wzrostu i rozwoju gamet i zarodków w ocenie jakości (metabolomika)
 • Techniki witryfikacji gamet zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Dr hab. Piotr Pawlak

  E-mail: Piotr.pawlak@up.poznan.pl

  Telefon61-848-71-48

  Adres: ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań

  wwwhttps://genetyka.up.poznan.pl/

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Poszukiwanie podłoża molekularnego różnych form depigmentacji okrywy włosowej koni wybranych ras hodowlanych w Polsce

  NCN Preludium

  Mgr Weronika Skrzetuska

  weronika.mantaj@up.poznan.pl 

  5.01.2022-4.01.2025
  2

  Wpływ suplementacji kwasami z rodziny n-3 na metabolizm lipidów w blastocystach bydła pozyskanych in vivo i in vitro

  NCN Opus

  Prof. dr hab. Dorota Cieślak

  dorota.cieslak@up.poznan.pl 

  27.12.2021-26.12.2025
  3

  Wykorzystanie analizy transkryptomicznej do identyfikacji genów związanych z występowaniem przepuklin pępkowych świń

  NCN OPUS

  Prof. UPP dr hab. Joanna Nowacka Woszuk

  joanna.nowacka-woszuk@up.poznan.pl 

  24.02.2020 23.02.2023
  4

  Dodatek pieprzycy peruwiańskiej (Lepidium meyenii) w żywieniu świń i jej wpływ na gospodarkę lipidową – badanie nutrigenomiczne

  NCN Preludium BIS

  Prof. UPP dr hab. Joanna Nowacka Woszuk

  joanna.nowacka-woszuk@up.poznan.pl 

  01.10.2021 30.09.2025
  5

  Zastosowanie technologii CRISPR-Cas9 do wyjaśnienia czy zmiany architektury jądra interfazowego w trakcie adipogenezy są przyczyną czy skutkiem aktywności transkrypcyjnej genów

  NCN Opus

  Prof. dr hab. Izabela Szczerbal

  izabela.szczerbal@up.poznan.pl 

  31.01.2019-30.01.2024
  6

  Identyfikacja markerów genetycznych i epigenetycznych związanych
  z wn
  ętrostwem psów

  NCN Opus

  Prof. dr hab. Marek Świtoński

  marek.switonski@up.poznan.pl 

  24.01.2019-23.01.2023
  7

  Metabolizm kwasów tłuszczowych i glukozy podczas dojrzewania in vitro oocytów bydła i jego wpływ na jakość oocytów oraz zarodków pochodzących z zapłodnienia in vitro

  NCN Opus

  Prof. UPP Ewelina Warzych-Plejer

  ewelina.warzych@up.poznan.pl 

  24.07.2018-23.07.2022
  8

  Parametryczna klasyfikacja jakościowa oocytów oraz zarodków zwierząt z wykorzystaniem techniki lab-on-a-chip oraz metod detekcji spektro- i fluorymetrycznych

  NCN Fuga

  Dr Patrycja Śniadek

   

  1.10.2013-6.08.2019
  9

  Identyfikacja genetycznych mechanizmów kontrolujących zmienność fenotypową wielkości miotu świń

  NCN Sonata

  Dr Ewa Sell-Kubiak

  ewa.sell-kubiak@up.poznan.pl 

  10.08.2017-9.08.2022
  10

  Udział kwasu arachidonowego w kształtowaniu jakości oocytów świni domowej

  NCN Preludium

  Mgr Natalia Małyszka-Łukomska

  malyszka@up.poznan.pl 

  28.07.2017-27.07.2022
  11

  Identyfikacja markerów otyłości psów przy pomocy sekwencjonowania całogenomowego

  NCN Opus

  Prof. dr hab. Maciej Szydłowski

  maciej.szydlowski@up.poznan.pl 

  4.08.2017-3.08.2022
  12

  Kompleksowa charakterystyka regionów kandydujących w genomie psa dla monogenowych zaburzeń rozwoju płci, oparta o sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) i cyfrowy emulsyjny PCR (ddPCR)

  NCN Opus

  Prof. dr hab. Marek Świtoński

  marek.switonski@up.poznan.pl 

  18.07.2017-17.07.2021
  13

  Identyfikacja molekularnych zjawisk przyczynowych związanych z wczesnym

  rozwojem raka jelita grubego u genetycznie zmodyfikowanych świń w locus APC

  NCN Sonata

  Dr hab. Monika Dragan

  monika.dragan@up.poznan.pl 

  8.02.2017-7.02.2023
  14

  Poszukiwanie polimorfizmów  w częściach strukturalnych genów LGB1, LGB2, LALBA konia domowego i ich związek z poziomem ekspresji genów

  NCN Preludium

  Dr Łukasz Wodas

   

  3.02.2017-2.05.2020
  15

  Kompleksowe podejście do optymalizacji wydajności wykorzystania paszy i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko chowu zwierząt monogastrycznych

  ECO-FCE

  Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski

  tomasz.szwaczkowski@up.poznan.pl 

  1.02.2013-31.01.2017
  16

  Transkryptom oocytów i blastomerów przedimplantacyjnych zarodków świni w kontekście procesu starzenia

  NCN Sonata

  Dr hab. Piotr Pawlak

  piotr.pawlak@up.poznan.pl 

  18.02.2015-17.02. 2018
  17

  Zintegrowana analiza genomiczno-epigenomiczna świni domowej jako modelu dla dziedzicznych nowotworów jelita grubego człowieka

  NCN Harmonia

  Prof. dr hab. Marek Świtoński

  marek.switonski@up.poznan.pl 

  06.06.2014-05.09.2017
  18

  Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zmienności emisji metanu uwalnianego przez krowy mleczne

  NCN Opus

  Prof. dr hab. Tomasz Strabel

  tomasz.strabel@up.poznan.pl 

  24.02.2014-23.02.2017
  19

  Poszukiwanie markerów genetycznych i epigenetycznych zwiazanych z predyspozycją  psów do rozwoju otyłości

  NCN Opus

  Prof. dr hab. Marek Świtoński

  marek.switonski@up.poznan.pl 

  11.03.2014-10.03.2017
  20

  Wpływ diety ciężarnych samic szczura na dziedziczenie wzorów metylacji DNA potomstwa

  NCN Sonata

  Prof. UPP dr hab. Joanna Nowacka Woszuk

  joanna.nowacka-woszuk@up.poznan.pl 

  14.03.2014-13.03.2018
  21

  Epigenetyczne mechanizmy kontroli ekspresji genów zaangażowanych w odkładanie tkanki tłuszczowej świni domowej

  NCN Sonata Bis

  Prof. dr hab. Izabela Szczerbal

  izabela.szczerbal@up.poznan.pl 

  08.07.2013-07.12.2019
  22

  Wpływ inhibitorów ścieżek różnicowania komórkowego na rozwój i jakość blastocyst bydła in vitro

  NCN Opus

  Prof. dr hab. Dorota Cieślak

  dorota.cieslak@up.poznan.pl 

  25.03.2013-24.03.2017
  23

  Poszukiwanie genetycznego podłoża zmienności cech o złożonym uwarunkowaniu u koni z wykorzystaniem nowoczesnych metod genomiki strukturalnej i funkcjonalnej. Charakterystyka genomiczna składu mleka klaczy należących do wybranych ras koni

  NCN Sonata

  Dr hab. Jakub Cieślak

  jakub.cieslak@up.poznan.pl 

  16.08.2012-15.08.2017
  24

  Poszukiwanie mutacji warunkującej rozjaśnienie bułane umaszczenia konia domowego

  MNiSW Iuventus

  Dr hab. Jakub Cieślak

  jakub.cieslak@up.poznan.pl 

  23.02.2015-22.02.2017


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Badania cytogenetyczne zwierząt w kierunku wykrywania chorób i wad rozwojowych
  • Diagnostyka molekularna chorób zwierząt
  • Kontrola pochodzenia i identyfikacja koni na podstawie markerów DNA
  • Diagnostyka molekularna mutacji kształtujących umaszczenia koni
  • Grupy krwi koni oraz poziom przeciwciał w surowicy (konflikt serologiczny)
  • Kontrola pochodzenia psów
  • Analiza funkcjonalna nasienia rozpłodników diagnozowanych w kierunku płodności (morfokinetyka plemników psa domowego oraz bydła; system CASA Computer assisted sperm assay)

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Sekwenatory kapilarne 3130 Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems)
  • Sekwenator następnej generacji MiSeq (Illumina)
  • Pirosekwenator PyroMark Q48 Autoprep (Qiagen)
  • Aparat do cyfrowego emulsyjnego PCR (ddPCR) (BioRad)
  • Termocyclery gradientowe (Biometra, BioRad, Applied Biosystems)
  • PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) - Light Cycler 480 (Roche), Light Cycler 480 (Roche), Light Cycler 2.0 (Roche)
  • Fluorymetr Qubit 2.0 (Invitrogen)
  • Urządzenie do fragmentacji DNA Bioruptor Plus (Diagenode)
  • Aparat do mikroprzepływowej elektroforezy kwasów nukleinowych i białek
  • Bioanalyzer 2100 (Agilent)
  • Aparaty do elektroforezy (BioRad)
  • Aparat do wizualizacji żeli elektroforetycznych i membran hybrydyzacyjnych
  • ChemiDoc MP Imaging System (BioRad)
  • Urządzenia do Western Blot iBlot, BenchPro 4100 Card Processing Station (Invitrogen)
  • Zamrażarki niskotemperaturowe (Eppendorf, New Brunswick Scientific)
  • Wirówki laboratoryjne z chłodzeniem (Sigma, Eppendorf)
  • Spektrofotometr UV-VIS Nanodrop 2000 (Thermo Fisher Scientific)
  • Inkubatory CO2 (Eppendorf, Thermo Fisher Scientific)
  • Inkubator CO2 i O2 (Eppendorf)
  • Szafy laminarne (Thermo Fisher Scientific)
  • Mikroskopy optyczne (Zeiss, Nikon)
  • Mikroskopy stereoskopowe (Olympus, Nikon, Zeiss)
  • Mikroskopy fluorescencyjne (Nikon, Zeiss)
  • Mikroskop konfokalny LSM 880 AiryScan (Zeiss)
  • Mikromanipulator Eppendorf z mikroskopem odwróconym Leica AM6000
  • System do obrazowania rozwoju przedimplantacyjnego zarodka w czasie rzeczywistym   Primo Vision EVO+ (Vitrolife)
  • Wirówka cytologiczna Cytospin 4 (Thermo Fisher Scientific)
  • Aparat do transfekcji komórek pierwotnych oraz linii komórkowych   4D-Nucleofector (Lonza)
  • System do komputerowej analizy nasienia w systemie CASA program Sperm Class Analyzer SCA Vet z mikroskopem optycznym OLYMPUS CX41

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top