Projekty aktualne

Projekty zrealizowane

Projekt ININ +

Program pn. „Inkubator Innowacyjności+” to przedsięwzięcie zrealizowane w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego.

Projekt ININ 2.0

Program pn. „Inkubator Innowacyjności 2.0” to przedsięwzięcie zrealizowane w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego.

Projekt InnCOM_PULS

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zrealizowało projekt pt. InnCOM_PULS.

Projekt StartUPP! PULS

Projekt pn. „StartUPP! PULS” to przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce: U.S. Embassy and Consulate in Poland grants program-Innovation and entrepreneurship support in Poland

Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0

Strefa Pomysłodawcy to pilotażowy projekt skierowany do osób fizycznych - kreatywnych i pomysłowych autorów innowacyjnych rozwiązań, innowatorów, wynalazców, wizjonerów, studentów, doktorantów, badaczy, osób zainteresowanych postępem technologicznym.

Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

Projekt Koła Naukowego Studentów Biotechnologii OPERON realizowany w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Projekt nr 005/RID/2018/19 pn. „Wielkopolska Regionalna Inicjatywna Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, to przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki.

ININ 4.0

Program pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” to przedsięwzięcie realizowane w ramach ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki projektu pozakonkursowego

IP w Twojej firmie

Projekt pn. Własność intelektualna w Twojej firmie w ramach projektu POIR.02. 06.00-00-0001/19-00, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego.

Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

Projekt Koła Naukowego Technologów Żywności na opracowanie i komercjalizację nowych rozwiązań dla żywności w kontekście zrównoważonej gospodarki realizowany jest w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki

Studenckie Koło Naukowe Tworzą Innowacje

Projekt Koła Naukowego Projektantów Mebli pn: "Opracowanie i komercjalizacja rozwiązania wielopunktowego dopasowania geometrii fotela biurowego" realizowany w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki

IT HEI Initiative „Detect!”

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest partnerem w prestiżowym projekcie EIT HEI Initiative „Detect!”, którego celem jest przekształcenie instytucji szkolnictwa wyższego w kluczowych graczy w dziedzinie innowacji

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top