OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Uproszczenia uprawy roli ze szczególnym uwzględnieniem uprawy pasowej.
 • Ocena wielkości i jakości plonu w zależności od systemu uprawy.
 • Presja agrofagów – skala i metody jej ograniczania w uprawach rolniczych.
 • Analiza efektów różnicowanego następstwa roślin, nawożenia, stosowania stymulatorów wzrostu na wielkość i jakość plonu wybranych roślin.
 • Uszlachetnianie i metody oceny materiału siewnego. 

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk

  E-mail: andrzej.blecharczyk@up.poznan.pl

  Telefon61-848-74-18

  Adresul. Dojazd 11, 60-632 Poznań

  wwwhttp://www.up.poznan.pl/kurir/

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju – obszar 3, pt.: Agrotechniczne sposoby zwiększenia wykorzystania potencjału biologicznego roślin strączkowych w aspekcie efektów produkcyjnych, środowiskowych i ekonomicznych

  Budżet – inne resorty
  2015 – 2017 prof. dr hab. Wiesław Koziara

  2018 – 2019 prof. dr hab. Jerzy Szukała
  2020 prof. UPP dr hab. Katarzyna Panasiewicz

  katarzyna.panasiewicz@up.poznan.pl 

  15.12.2015 – 31.12.2020
  2

  Ocena przydatności eksperymentalnej adiuwantów o działaniu wielokierunkowym uzyskanych w pracach laboratoryjnych do stosowania z wybranymi herbicydami dolistnymi oraz fungicydami w ramach projektu: Opracowanie efektywnych dla środowiska adiuwantów o wielokierunkowym mechanizmie działania jako istotnego elementu optymalizacji chemicznej ochrony roślin

  NCBiR Mgr inż.  Łukasz Urban
  (z ramienia UPP Prof. UPP dr hab. Robert Idziak)
  robert.idziak@up.poznan.pl  29.07.2016 – 31.12.2019
  3

  Określenie właściwości fizykochemicznych nowych wieloskładnikowych adiuwantów eksperymentalnych oraz wspomagaczy porównawczych w ramach projektu: Opracowanie efektywnych dla środowiska adiuwantów o wielokierunkowym mechanizmie działania jako istotnego elementu optymalizacji chemicznej ochrony roślin

  NCBiR  Mgr inż.  Łukasz Urban
  (z ramienia UPP Prof. UPP dr hab. Robert Idziak)
  robert.idziak@up.poznan.pl  29.07.2016 – 28.09.2019
  4

  Strategia przeciwdziałania uodparniania się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemów

  NCBiR
  Prof. dr hab. Tadeusz Praczyk
  (z ramienia UPP prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak)
  grzegorz.skrzypczak@up.poznan.pl 
  06.2017 – 12.2019
  5

  CropGas - The effect of conservation agriculture interventions on greenhouse gas emissions (projekt międzynarodowy)

  NCBiR
  Prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska
  (Koordynator na UP Poznań) 
  zuzanna.sawinska@up.poznan.pl 
  2022 – 2023


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • „Analiza wyników plonowania jęczmienia hybrydowego w różnych rejonach Polski” – Kierownik Prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska (1.08.2017 – 30.11.2017);
  • „Ocena skuteczności bezopryskowego fungicydu Systiva® 333 FS względem tradycyjnej zaprawy, w oparciu o obserwacje przeprowadzone w gospodarstwach rolnych" – Kierownik dr hab. Łukasz Sobiech (1.07.2018 – 30.11.2018);
  • „Ocena występowania grzybów rodzaju Fusarium na terenie Polski” – Kierownik Prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska (26.06.2018 – 30.01.2019);
  • „Ocena wpływu substancji z grupy SDHI zawartych w zaprawach nasiennych na wzrost i parametry fizjologiczne roślin kukurydzy” – Kierownik Prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska (7.09.2020 – 29.01.2021);
  • „Opracowanie technologii wytwarzania nawozu organicznego (w postaci peletu/granulatu) na bazie odchodów Hermetia illucens i zbadanie jego oddziaływania na wybrane rośliny” – Kierownik Prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska (1.12.2020 – 31.07.2021);
  • Projekt przedwdrożeniowy: Inkubator Innowacyjności 4.0. „Opracowanie preparatu na bazie ekstraktów roślinnych i mikrobiologicznych o charakterze nawozowym” – Kierownik projektu prac przedwdrożeniowych – Prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska. 

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • System do pomiaru wymiany gazowej i fluorescencji chlorofilu
  • Miernik AccuPAR LP-80
  • Szafy termostatyczne do oceny wartości siewnej ziarna i nasion
  • Spektrofotometr Metertech
  • Spektrofotometr Specol 11
  • Mikroskopy
  • Suszarki laboratoryjne
  • Tensjometr optyczny z rozszerzonym oprogramowaniem i wyposażeniem
  • Skaner do pomiaru powierzchni powierzchni asymilacyjnej liści (WinFOLIA) i korzeni (WinRHIZO)
  • Pentrometr elektroniczny z odbiornikiem GPS do badania zwięzłości gleby
  • Aparat do badania stabilności agregatów glebowych
  • Licznik ziaren
  • Redestylator
  • Zestaw do oznaczania azotu Kjeletec
  • Fotometr płomieniowy
  • Przyrząd do pomiaru powierzchni asymilacyjnej liści
  • Demineralizator
  • Miernik wilgotności i gęstości ziarna
  • Konduktometr pH
  • Hydro-N-Tester
  • Agregat uprawowy do pasowej uprawy roli
  • Analizator ziarna i nasion Infratec 1241
  • Młynek laboratoryjny tnący do mielenia prób roślinnych Retsch
  • Deszczownia szpulowa z wyposażeniem
  • Dron DJI Phantom 4 Multispectral z wyposażeniem
  • Szklarnia z wyposażeniem
  • Opryskiwacz szklarniowy

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  •  Materiał rozmnożeniowy, jego przygotowanie i ocena jakości
  • Systemy uprawy roli, gospodarka wodna na polu, ochrona gleb przed degradacją
  • Zmianowania roślin
  • Innowacje w agrotechnice i produkcji kukurydzy dla różnych kierunków użytkowania
  • Odmianoznawstwo kukurydzy w warunkach integrowanej produkcji
  • Produkcja i użytkowanie kukurydzy i sorga w trudnych warunkach siedliskowych (rejony posuszne, słabe gleby, ocieplenie klimatu)
  • Szkolenia w zakresie agrotechniki kukurydzy cukrowej
  • Optymalizacja działania pestycydów
  • Optymalizacja stosowania herbicydów w uprawach zbóż, buraka cukrowego, kukurydzy
  • Możliwości wykorzystania adiuwantów, zwłaszcza o wieloskładnikowym mechanizmie działania w ochronie roślin
  • Szkolenia z zakresu integrowanej ochrony
  • Optymalizacja stosowania fungicydów w uprawach zbóż, rzepaku i buraków cukrowych
  • Fungicydowe strategie ochrony roślin rolniczych
  • Nawożenie roślin rolniczych
  • Diagnostyka stanu odżywienia roślin w sezonie wegetacyjnym
  • Doskonalenie metod produkcji i wykorzystania roślin uprawnych
  • Możliwości wykorzystania wzajemnego oddziaływania roślin w integrowanej produkcji roślin rolniczych i warzywnych
  • Plonowanie i wartość paszowa międzyplonów ścierniskowych
  • Uprawa roli tradycyjna i uproszczona
  • Kursy i szkolenia z zakrey uprawy kukurydzy i pszenicy orkisz

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top