OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Uwarunkowania i determinanty kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora żywnościowego jednostek samorządu terytorialnego, a także gospodarstw domowych z uwzględnieniem skali ubóstwa.


  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Monika Raczyńska

  E-mail: monika.raczynska@up.poznan.pl 

  Telefon61-846-63-59

  Adresul. Wojska Polskiego 28, 60-625 Poznań

  www: https://wes.up.poznan.pl/pl 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, symulującej rozwój popytu na rodzime rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych

  Ministerstwo Rolnictwa

  prof. dr hab. Michał Jerzak

  michal.jerzak@up.poznan.pl 

  2016-01-01-2020-12-31
  2

  Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Możliwości redukcji bezrobocia ukrytego w rolnictwie

  NCN

  dr Włodzimierz Kołodziejczak

  wlodzimierz.kolodziejczak@up.poznan.pl

  12.09.2017-11.09.2018
  3

  Metody pomiaru i wyceny aktywów biologicznych działalności rolniczej

  NCN

  dr Małgorzata Węgrzyńska

  malgorzata.wegrzynska@up.poznan.pl

  25.01.2018-24.01.2019
  4

  Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu,

  Zadanie 4:

  Analiza strat ekonomicznych spowodowanych przez biotypy chwastów odporne na herbicydy. Projekt: Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu

  NCBiR

  Kierownik projektu:

  prof. dr hab. Tadeusz Praczyk

   

  Kierownik zadania:

  dr Romana Głowicka-Wołoszyn

  t.praczyk@iorpib.poznan.pl

  romana.glowicka@up.poznan.pl

  01.06.2017-30.06.2021


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy) w zakresie:
  • bankowości 
  • oceny jakości obsługi bankowej 
  • roli współczesnego menedżera detalicznego oddziału bankowego 
  • wielowymiarowe analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów agrobiznesu 
  • diagnozy sytuacji finansowej podmiotów (gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego),
  • oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego JST i oceny ich możliwości rozwojowych,
  • modelowania zjawisk ekonomicznych i finansowych

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA w zakresie:
  • podstaw rachunkowości oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w rachunkowości;
  • rachunkowości zarządczej;
  • ekonomiki gospodarstw rolnych z elementami podstaw rachunkowości rolnej;
  • bezpieczeństwa białkowego kraju z uwzględnieniem rozwoju systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top