OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

ZESPÓŁ CHEMII BIOORGANICZNEJ
-
Prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz (e-mail: agnieszka.waskiewicz@up.poznan.pl)
 • bioochrona roślin uprawnych
 • profil mykotoksyn i ich pochodnych
 • potencjał roślinnych związków bioaktywnych
 • ksenobiotyki w próbkach środowiskowych

ZESPÓŁ CHEMII PRODUKTÓW NATURALNYCH
- Prof. UPP dr hab. Kinga Stuper-Szablewska (e-mail: kinga.stuper@up.poznan.pl)
 • bioochrona roślin uprawnych
 • profil mykotoksyn i ich pochodnych
 • potencjał roślinnych związków bioaktywnych
 • ksenobiotyki w próbkach środowiskowych

 

ZESPÓŁ FIZYKOCHEMICZNYCH METOD INSTRUMENTALNYCH - Prof. UPP dr hab. Izabela Ratajczak (e-mail: izabela.ratajczak@up.poznan.pl)
 • substancje naturalne w drzewnictwie
 • biokonwersja celulozy i nanoceluloza
 • stres oksydacyjny u roślin
 • biodegradowalne materiały kompozytowe 

ZESPÓŁ CHEMII ANALITYCZNEJ ŚRODOWISKA
- Prof. dr hab. Mirosław Mleczek (e-mail: miroslaw.mleczek@up.poznan.pl)
 • dendroremediacja metali i metaloidów
 • profil mineralny grzybów leśnych
 • związki bioaktywne w grzybach
 • fizjologiczne i biochemiczne parametry stresu drzew

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. UPP dr hab. inż. Izabela Ratajczak 

  E-mail: izabela.ratajczak@up.pozan.pl

               chemiatd@up.poznan.pl

  Telefon61-848-78-25, 61-848-78-24

  Adresul. Wojska Polskiego 75, 60-625 Poznań
  wwwhttps://wtd.up.poznan.pl/pl/jednostki/katedra-chemii

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Molekularne i fizjologiczne mechanizmy sezonowego transportu i fitoekstrakcji różnych form arsenu u traw wieloletnich na przykładzie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus).

  Narodowe Centrum Nauki (OPUS 21)

  dr inż. Joanna Cerazy-Waliszewska

  po stronie UPP:

  prof. dr hab. Mirosław Mleczek

  miroslaw.mleczek@up.poznan.pl

  jcerazyphd@gmail.com

  2022-2025
  2

  Projekt EQVEGAN –European Qualifications & Competences for the Vegan Food Industry 621581-EPP-1-2020-1-PT-EPPKA2-SSA-EQVEGAN

  European Commission through the Sector Skills Alliance Programme (SSA) as part of the Key Action 2 projects.

  Prof. Riu Costa 

  po stronie UPP: prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio

  Wykonawca: Kinga Stuper-Szablewska,

  Anna Przybylska-Balcerek

  kinga.stuper@up.poznan.pl

  zbigniew.krejpcio@up.poznan.pl

  2020-2023
  3

  Probiotyczne liofilizowane dania dla dzieci o zaprogramowanych właściwościach funkcjonalnych

  NCBiR

  („Szybka Ścieżka”)

  Kierownik: dr hab. Waszkowiak Katarzyna

  Wykonawca: Kinga Stuper-Szablewska

  kinga.stuper@up.poznan.pl 

  katarzyna.waszkowiak@up.poznan.pl

  2021
  4

  Innowacyjne przekąski prozdrowotne wspierające działanie układu nerwowego, odpornościowego i pokarmowego

  NCBiR

  („Bony na Innowację”)

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio

  Wykonawca: Kinga Stuper-Szablewska,

  Maciej Buśko

  kinga.stuper@up.poznan.pl 

  zbigniew.krejpcio@up.poznan.pl

  2020-2021
  5

  Naturalne substancje bioaktywne rodzimych roślin zielarskich w biologicznej ochronie zbóż - od kompleksowej analizy ich składu i aktywności po modelowanie parametrów procesu

  Narodowe Centrum Nauki (OPUS 16)

  prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz

  agnieszka.waskiewicz@up.poznan.pl

  2019-2022
  6

  Zmiany zawartości pierwiastków w przyrostach drzew przyulicznych miasta Poznania, miarą postępującej antropopresji.

  Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 5)

  dr Sylwia Budzyńska

  sylwia.budzynska@up.poznan.pl

  2021-2022
  7

  Wpływ deficytu wody na zdolności fitoremediacyjne oraz poziomy stresu oksydacyjnego topoli energetycznej (Populus Maximowiczii × nigra) w świetle postępujących zmian klimatycznych

  Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 5)

  prof. UPP dr hab. Zuzanna Magdziak

  zuzanna.magdziak@up.poznan.pl 

  2021-2022
  8

  Wpływ zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego na aktywność biologiczną propolisu

  Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 3)

  dr Magdalena Woźniak

  magdalena.wozniak@up.poznan.pl

  2019-2020
  9

  Wpływ ekstraktów roślinnych na rozwój patogenicznch grzybów rodzaju Fusarium i ograniczenie syntezy mykotoksyn

  Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 2)

  dr hab. Karolina Gromadzka

  karolina.gromadzka@up.poznan.pl

  2018-2019
  10

  Potencjał fitoremediacdyjny rodzimych gatunków drzew i krzewów rosnących na ekstremalnie zanieczyszczonych metalami śladowymi i metaloidami oasadach poflotacyjnych

  Narodowe Centrum Nauki (OPUS 8)

  prof. dr hab. Piotr Goliński

  piotr.golinski@up.poznan.pl

  2015-2019
  11

  Biochemiczne, fizjologiczne i anatomiczne czynniki modyfikujące podatność kukurydzy cukrowej na infekcję wywołaną patogenicznymi grzybami rodzaju Fusarium

  Narodowe Centrum Nauki (OPUS 8)

  prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz

  agnieszka.waskiewicz@up.poznan.pl

  2015-2018
  12

  Enzymatyczna hydroliza celulozy - poszukiwanie nowych kompleksów celulaz

  Narodowe Centrum Nauki (OPUS 6)

  dr Kinga Szentner

  kinga.szentner@up.poznan.pl

  2015-2018

  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • „Analiza chemiczna w zakresie badania materiałów pochodzenia naturalnego i syntetycznego z wykorzystaniem technik instrumentalnych”
  • „Środowiskowe aspekty przebudowy i budowy dróg leśnych z udziałem wybranych spoiw asfaltowych”. Ekspertyza dotycząca oddziaływania na środowisko
  • „Ocena zawartości substancji bioaktywnych (kwasy fenolowe, flawonoidy, karotenoidy, aktywność przeciwutleniająca) w ziarnie pszenicy jarej oraz produktach zbożowych (mąka, chleb, makaron)”
  • „Oznaczenie stężenia kwasów fenolowych, flawonoidów, steroli, związków fenolowych ogółem, karotenoidów, analizy potencjału antyoksydacyjnego, analizy składu podstawowego, analizy pierwiastków oraz analizy aminokwasów w nasionach konopi”
  • „Wpływ  procesów przerobu ziarna pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym na zawartość substancji bioaktywnych”
  • „Opracowanie preparatów o przedłużonym uwalnianiu w formie bolusa zawierających olejki eteryczne zmniejszające ryzyko wystąpienia subklinicznej kwasicy (SARA) krów mlecznych”
  • „Analiza związków lotnych w próbkach wełny izolacyjnej”
  • „Analiza związków bioaktywnych kombucha, zakwasach: buraczanym, bołotowa z cebuli i kapusty”

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Chromatograf cieczowy HPLC waters sprzężony z detektorami: FLD, PDA, RI
  • Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym GC/MS/MS
  • Chromatograf cieczowy - UPLC/PDA
  • Chromatograf cieczowy sprzężony ze sprktrometrem mas UPLC/ PDA/TQD
  • Analizator elementarny
  • Spektrofotometr absorpcji atomowej AAS
  • Spektrofotometr FT-IR-ATR
  • Spektrofotometr UV-VIS
  • Tritrator z wymienną biuretą i mieszadłem magnetycznym
  • Młyn laboratoryjny
  • Mineralizator mikrofalowy
  • Ekstraktor w nadkrytycznym CO2

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • szkolenia w zakresie obsługi chromatografów cieczowych i gazowych,
  • szkolenia w zakresie walidacji metod analitycznych oraz opracowywania metodyk analizy jakościowej i ilościowej związków chemicznych.

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • kompleksowa ocena właściwości surowców roślinnych, zwierzęcych, żywności, w tym specjalistyczne analizy chemiczne z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej,
  • kompleksowa ocena poziomu zanieczyszczeń chemicznych surowców roślinnych, zwierzęcych, żywności z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej.

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top