OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • programowanie płodowe,
 • genetyczne i żywieniowe uwarunkowania metabolizmu grup jednowęglowych i metabolizmu lipidów,
 • warunkowanie masy ciała,
 • personalizowane żywienie,
 • biodostępność składników mineralnych, wpływ czynników żywieniowych i farmakologicznych na gospodarkę mineralną w organizmie,
 • gospodarka mineralna i jej związek z zaburzeniami metabolicznymi,
 • gospodarka mineralna u kobiet i czynniki determinujące stan odżywienia mineralnego kobiet,
 • pierwiastki niezbędne i toksyczne w organizmie kobiet w ciąży i ich związek z rozwojem płodu,
 • kwas foliowy i jego związek z gospodarką mineralną w organizmie kobiet,
 • czynniki żywieniowe wpływające na  proces angiogenezy,
 • wpływ wybranych interwencji żywieniowych na spadek masy ciała,
 • utrzymanie zredukowanej masy ciała oraz wybrane parametry kardiometaboliczne w różnych grupach populacyjnych,
 • projektowanie i implementacja w terapii chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych żywności funkcjonalnej, do produkcji której wykorzystuje się odpady przemysłu owocowo-warzywnego oraz ekstrakty roślinne,
 • sposób żywienia, w tym wzory żywieniowe osób starszych i ich związek z stanem odżywienia, wskaźnikami biochemicznymi
  i klinicznymi, sprawnością funkcji motorycznych i poznawczych,
 • wpływ stresu psychologicznego i fizjologicznego na sposób żywienia,
 • występowanie nadmiernej masy ciała i poziom markerów stanu zapalnego,
 • ocena efektywności działania składników bioaktywnych, przy ich zastosowaniu jako suplementów diety lub dodatku do żywności
  w kontekście wspomagania dietoterapii różnych schorzeń oraz w immunożywieniu osób o wzmożonym wysiłku fizycznym,
 • ocena ryzyka odwodnienia w różnych grupach populacyjnych i jego wpływu na wskaźniki funkcjonalne, biochemiczne i kliniczne ustroju.

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Agata Chmurzyńska

E-mail: agata.chmurzynska@up.poznan.pl

Telefon61 848-61-81
Adres: u
l. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
www
http://www1.up.poznan.pl/kzcid/ 


PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1.

Badanie roli niedoboru choliny w diecie w brązowieniu tkanki tłuszczowej

PRELUDIUM
NCN
Anna Radziejewska anna.radziejewska@up.poznan.pl  2022-2025

2.

Ocena wpływu equolu na gospodarkę wapnia u szczurów owariektomizowanych PRELUDIUM
NCN
Natalia Wawrzyniak natalia.wawrzyniak@up.poznan.pl 2022-2025

3.

Połączenie daidzeiny i Lactobacillusa acidophilus w celu poprawy gospodarki wapnia i zdrowia kości

PRELUDIUM
NCN
Iskandar Harahap iskandar.harahap@up.poznan.pl 2022-2025

4.

Czy Lactobacillus acidophillus obniża ryzyko rozwoju osteoporozy u kobiet po menopauzie NUTRICIA Iskandar Harahap

iskandar.harahap@up.poznan.pl

2022-2024

5.

Analiza mechanizmów wpływu betainy na metabolizm lipidów i skład ciała

OPUS Agata Chmurzyńska

agata.chmurzynska@up.poznan.pl

2021-2025

6.

Interakcyjny wpływ suplementacji Cr(III) przy zróżnicowanym poziomie cynku w diecie na organizm i wybrane parametry behawioralne u szczurów MINIATURA NCN Halina Staniek

halina.staniek@up.poznan.pl

2020-2021

7.

EQVEGAN – European Qualifications & Competences for the Vegan Food Industry PROJEKT EU Zbigniew Krejpcio

zbigniew.krejpcio@up.poznan.pl

2020-2023

8.

Badanie wpływu Lactobacillus plantarum ATCC14917 na gospodarkę żelaza u szczurów na diecie wysokotłuszczowej
PRELUDIUM NCN Katarzyna Skrypnik  katarzyna.skrypnik@up.poznan.pl
2020-2023

9.

Badania nad wpływem fitoestrogenów sojowych na regulację endogennej syntezy choliny i gromadzenia lipidów w wątrobie
PRELUDIUM NCN Ewelina Żuk ewelina.zuk@up.poznan.pl 2019-2022

10.

Ocena aktywności enzymatycznej mikrobiomu jelitowego otyłych kobiet z Zespołem Policystycznych Jajników
MINIATURANCN Karolina Łagowska
karolina.lagowska@up.poznan.pl  2020-2023

11.

Związek pomiędzy wzorami podjadania i wyborem pożywienia a zdrowiem metabolicznym kobiet w okresie okołomenopauzalnym i po menopauzie
PRELUDIUM NCN Aleksandra Skoczek-Rubińska
aleksandra.skoczek@up.poznan.pl 
2019-2022

12.

Opracowanie metod efektywnej i bezpiecznej przedstartowej regulacji masy ciała oraz szybkiej odnowy żywieniowej w dyscyplinach, w których obowiązują kategorie wagowe. 
PRELUDIUM NCN Emilia Zawieja
emilia.zwieja@up.poznan.pl 
2018-2021

13.

Badania nad mechanizmami przeciwcukrzycowych właściwości glikozydów stewiolowych (indywidualnie i w połączeniu z L-argininą i chromem(III)) – w poszukiwaniu formuły preparatu dla osób chorych na cukrzycę
NCN Zbigniew Krejpcio
zbigniew.krejpcio@up.poznn.pl  2018-2021

14.

Wpływ spożycia choliny i niealkoholowego stłuszczenia wątroby u matek w czasie ciąży i laktacji na rozwój i funkcjonowanie trzustki u potomstwa
SONATA NCN Joanna Mikołajczyk-Stecyna
joanna.stecyna@up.poznan.pl  2017-2020

15.

Metabolizm grup jednowęglowych u osób z nadwagą i otyłością
PRELUDIUM NCN Monika Młodzik monika.mlodzik@up.poznan.pl  2017-2020

16.

Metabolizm grup jednowęglowych u kobiet w wieku postmenopauzalnym z zespołem metabolicznym
PRELUDIUM NCN Agata Muzsik-Kazimierska
agata.muzsik@up.poznan.pl  2016-2020

17.

Związek pomiędzy wrażliwością na zawartość tłuszczu

w pokarmie, częstością spożycia produktów wysokotłuszczowych i polimorfizmem genów – determinacja masy ciała i metabolizmu lipidów

OPUS Agata Chmurzyńska
agata.chmurzynska@up.poznan.pl  2015-2019

18.

Ocena skojarzonego działania ekstraktu z liści miłorzębu japońskiego i cynku na zaburzenia metaboliczne towarzyszące cukrzycy (54/2019/MINIATURA)

MINIATURA NCN Ewelina Król
ewelina.krol@up.poznan.pl  2019-2020

19.

Mikroflora przewodu pokarmowego jako ogniwo pomiędzy wzorami żywieniowymi a metabolizmem człowieka

SONATA Anna Malinowska

anna.malinowska@up.poznan.pl

2016-2020

20.

Badanie wpływu jelitowych i komórkowych transporterów żelaza i folianów na biodostępność tych mikroskładników w organizmie

OPUS Joanna Suliburska

joanna.suliburska@up.poznan.pl 

2016-2019


APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:

Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem:

 • Autoklaw (Nuve OT 40L, Turkey);
 • Homogenizator (MagNA Lyser, Roche, Szwajcaria);
 • Termocykler gradientowy (MultiGene, Labnet, USA);
 • Aparat do analizy real-time PCR (Light Cycler 480, Roche, Szwajcaria);
 • Spektrofotometr do pomiaru w mikroobjętościach (DS-11, DeNovix, USA);
 • Analizator biochemiczny (Konelab20, Thermo Fisher Scientific);
 • Analizator immunochemiczny (MiniVidas, bioMerieux, Francja);
 • Czytnik wielodetekcyjny (Infinite Pro 200, Tecan, Austria);
 • Płuczka do mikropłytek (HydroFlex, Tecan, Austria);
 • System do wizualizacji i dokumentacji żeli c200 (Azure Biosystems, Włochy);
 • Inkubator (CCL-050B-8; Celculture, ESCO, Niemcy);
 • Aparat do elektroforezy białek (MiniPROTEAN Tetra Cell, 4-Gel system, BioRad, USA);
 • System do transferu białek (Trans-Blot Turbo Transfer System, BioRad, USA);
 • ChemiDoc XRS+ (BioRad);
 • Aparaty do elektroforezy pionowej i poziomej;
 • Wirówki i wirówki z chłodzeniem;
 • System do destylacji i dejonizacji wody DL-100 (Polwater, Polska);
 • Analizator składu ciała zwierząt laboratoryjnych (minispec LF, Brucker, Niemcy);
 • Analizator składu ciała BOD POD (Cosmed, Włochy);
 • Aparat do pomiaru spoczynkowej przemiany materii (QUARK RMR, Cosmed, Włochy);
 • Smartfony do oceny sposobu żywienia (LG);
 • Program Dieta 5.0 (Instytut Żywności i Żywienia).

Pracownia oceny wartości odżywczej żywności:

 • Zestaw kalorymetryczny KL-11 (Precyzja, Polska);
 • Spektrofotometr jednopromieniowy Spekol 11 (Car-Zeiss Jena);
 • Analizator błonnika Fibertec System E (Tecator, Dania);
 • Analizator azotu Kjeltec-1026 (Tecator, Dania);
 • Analizator tłuszczu Soxtec Avanti 2055 (Foss-Tecator, Dania);
 • Chromatograf cieczowy zestaw HPLC LaChrom L-7000 z detektorami DAD oraz FL (Merck-Hitachi);
 • Homogenizator MPW-120 (Mechanika-Precyzja, Polska);
 • Demineralizator Demiwa 5 (Merazet, Polska).

Pracownia analizy pierwiastkowej:

 • Spektrometr UV-VIS (Nanocolor UV/VIS, Macherey-Nagel MN, Niemcy);
 • Spektofotometr absorpcji atomowej AAS-3 z atomizacją w płomieniu, Carl-Zeiss Jena, Niemcy;
 • Spektrofotometr absorpcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej AAS-5 EA, Jenoptic, Niemcy;
 • Spektrofotometr absorpcji atomowej (Hitachi ZA3000, Japonia) wyposażony w atomizację w płomieniu oraz kuwecie grafitowej i przystawkę do generowania wodorków).

Pracownia chemiczna:

 • Mineralizator mikrofalowy Mars-5, CEM, USA oraz Berfhof Speedwave Xpert, Niemcy;
 • Trzy piece muflowe (Nabertherm P330, Niemcy; SNOL, Polska; LUMEL, Polska);
 • Suszarka Zalmed SML 32/250 (Polska).

Pracownia testów wysiłkowych:

 • System do badań metaboliczno-czynnościowych Cosmed K5 (Cosmed, Włochy);
 • Cykloergometr Ergoselect Cosmed E-100K (Cosmed, Włochy);
 • System Polar Team Pro z aplikacją Polar Team Pro i systemem do analizy danych (Polar, Finlandia);
 • Analizator gazometryczny parametrów krytycznych ABL90 FLEX PLUS (Radiometer, Dania);
 • Cykloergometr Monark 894E (Monark, Szwecja);
 • Cykloergometry Kettler CX1 i Kettler X1 (Kettler, Niemcy);
 • Zestaw monitorów HR – Polar RS400 Sport Tester (Polar, Finlandia);
 • Ergospirometr przenośny Cosmed K4b2 (Cosmed, Włochy);
 • Analizator składu ciała Bodystat 1500MDD (Bodystat, Wielka Brytania);
 • Analizator składu ciała BIA 1010 SRJL (Akern, Włochy).

Ośrodek Badań Żywieniowych:

 • Densytometr do badania gęstości kości i składu ciała dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) Lunar Prodigy Pro (GE Healthcare, Polska);
 • Analizator składu ciała Pletyzmograf BOD POD (Cosmed, Włochy);
 • Analizator składu ciała BIA Tanita MC-780 MA (Tanita, Japonia);
 • Urządzenie do wykonywania wodorowych testów oddechowych Gastrolizer + (Bedfont, UK);
 • Akcelerometry Lifecorder PLUS (Kenz, Niemcy);
 • Fałdomierze Harpenden (Baty Intl., UK).


ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):

Przykładowe usługi badawcze:

 • Opracowanie prototypów produktów żywieniowych w postaci bezglutenowych prozdrowotnych przekąsek;
 • Analiza zawartości sodu w próbkach wody i brokuła parowanego;
 • Analiza spożycia i metabolizmu choliny u kobiet ciężarnych.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 •  Letnia Szkoła Nutrigenomiki;
 • Studium Podyplomowe Dietetyka i Planowanie Żywienia.

INNE AKTYWNOŚCI:
 •  Uczelniana Poradnia Dietetyczna

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top