OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Analiza termiczna żywności za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC: ocena termicznych właściwości olejów i tłuszczów; ocena stabilności termicznej białek; ocena topliwości serów; właściwości termicznych skrobi; analiza stopnia krystaliczności żywności, analiza zachowania wody w żywności (Lider: Jolanta Tomaszewska-Gras),
 • Charakterystyka jakości tuszek, mięsa i produktów drobiowych ze szczególnym uwzględnieniem badań tekstury (Lider: J.  Stangierski),
 • Zespół badań nad biologicznie aktywnymi składnikami jaj kurzych, ich modyfikacjami oraz  potencjałem przeciwdrobnoustrojowym
  i aplikacyjnym (Lider: G. Leśnierowski, R.Cegielska-Radziejewska),
 • Ocena i szacowanie ryzyka zagrożeń biologicznych i chemicznych w produkcji żywności, ocena aktywności przeciwbakteryjnej aktywnych składników (Lider: R. Cegielska-Radziejewska, Tomasz Szablewski, Agata Biadała),
 • Poszukiwania i badania nowych biosurowców o wysokim potencjale aplikacyjnym (Lider: P. Konieczny),
 • Badania właściwości przeciwutleniających ekstraktów roślinnych i ich zastosowanie do ochrony jakości żywności w trakcie przechowywania (Lider: M. Muzolf-Panek),
 • Ocena bioaktywnych składników fermentowanego mleka różnych gatunków ssaków  (Lider: Agata Biadała),
 • Badania nad skutecznością chemicznych i fizycznych czynników kształtujących jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów spożywczych (Lider: Tomasz Szablewski, R.Cegielska-Radziejewska),
 • Opracowywanie koncepcyjnych i technologicznych rozwiązań w celu wytwarzania innowacyjnych produktów spożywczych (Lider: Tomasz Szablewski).

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. UPP dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska

  E-mail: aurelia.szymil@up.poznan.pl 

  Telefon61-848-72-18, 61-848-73-19

  Adres: ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań

  wwwhttp://www.safety.foodsciences.edu.pl/pl/pracownicy.html 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Identyfikacja lipidomicznych biomarkerów rozpoznawania autentyczności olejów jadalnych wsparta profilowaniem DSC i chemometrią, okres realizacji

  NCN OPUS

  prof. UPP dr hab. J. Gras-Tomaszewska     

  jolanta.tomaszewska-gras@up.poznan.pl 

  2019-2022
  2

  Właściwości przeciwutleniające i przeciwbakteryjne ekstraktów roślinnych i ich zastosowanie do ochrony jakości mięsa w trakcie przechowywania

  NCN SONATA 

  dr inż. M. Muzolf-Panek

  malgorzata.muzolf-panek@up.poznan.pl 

  2015-2019
  3

  Ocena aktywności bioaktywnych peptydów powstających z mleka koziego na drodze fermentacji prowadzonej przez mikroflorę ziarna kefirowego

  MINIATURA 

  dr inż. Agata Biadała

  agata.biadala@up.poznan.pl 

  2018-2020
  4

  Ocena możliwości występowania grzybów mikroskopowych oraz mikotoksyn w jajach pozyskiwanych z różnych systemów utrzymania niosek

  NCN SONATA

  dr  inż. Tomasz Szablewski

  tomasz.szablewski@up.poznan.pl

  2013-2017
  5

  Opracowanie technologii zagospodarowania niepełnowartościowych jaj spożywczych w przedsiębiorstwach MŚP celem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

  NCBIR Szybka Ścieżka

  dr  inż. Tomasz Szablewski

  tomasz.szablewski@up.poznan.pl

  2021-2023
  6

  EQVEGAN European Qualifications & Competences for the Vegan Food Industry

  Erasmus Programm 

  Wykonawca Tomasz Szablewski, Renata Cegielska-Radziejewska, Agata Biadała, Łukasz Tomczyk

  tomasz.szablewski@up.poznan.pl

  2020-2023
  7

  Probiotyczne liofilizowane dania dla dzieci o zaprogramowanych właściwościach funkcjonalnych

  NCBIR Szybka Ścieżka

  Wykonawca Tomasz Szablewski

  tomasz.szablewski@up.poznan.pl

  2021-2022
  8

  Ocena zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem atmosfery kurników lotnymi związkami organicznymi oraz mikroorganizmami patogennymi w Polsce

  NCN SONATA

  Wykonawca Tomasz Szablewski

  tomasz.szablewski@up.poznan.pl

  2013-2017


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Ekspertyzy dotyczącej zakwestionowania przez odbiorcę jakości mięśni piersiowych z kurcząt (2016 rok) (kierownik opinii: prof. dr hab. Piotr Konieczny; wykonawca prof. UPP dr hab. Jerzy Stangierski).
  • „Towaroznawcza ocena wybranych właściwości fizykochemicznych  surowców i produktów spożywczych” (zdanie badawcze: badania jakości technologicznej i sensorycznej mięsa drobiowego). (kierownik pracy: prof. UP dr hab. Jolanta Tomaszewska-Gras).
  • ”Badania mięśni kurcząt oraz białek krwi drobiowej w zakresie wybranych wyróżników jakościowych”. (kierownik pracy: prof. dr hab. Piotr Konieczny).
  • Stanowisko w sprawie zmiany istniejącego systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce”  (opracował zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Golińskiego w składzie Maciej Taczanowski, Piotr Konieczny (WNoZiZ) , Przemysław Racewicz (WMWiNoZ), Michał Gazdecki, Elżbieta Goryńska-Goldmann i Anna Wielicka-Regulska (WE) - Opinia dla Najwyższej Izby Kontroli  w Warszawie (pismo z dnia 29.04.2021 r.) dotycząca opracowania pt.: „System bezpieczeństwa żywności w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian”.   
  • Innowacyjne przekąski prozdrowotne wspierające działanie układu nerwowego, odpornościowego i pokarmowego. (wykonawca dr Tomasz Szablewski i prof. UPP Renata Cegielska-Radziejewska)
  • Usługa doradcza w zakresie wprowadzenia 3 nowych specjalistycznych usług. (wykonawca Tomasz Szablewski ), 2019 dla
  • Report validation and verification of the standard UV-disinfection unit of MOBA. De Reu K., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R. 2014.
  • Opinia o potencjale innowacyjnym dla produktów. Krejpcio Z. Szablewski T., 2020
  • Kobus-Cisowska J., Szablewski Tomasz. Opracowanie teoretyczne receptury bazy dla roślinnych produktów spożywczych stanowiących zamiennik mięsa. 2020
  • Specjalistyczne usługi w ramach wdrożeń, nadzoru i doskonalenia systemu HACCP. 2018-2022 Tomasz Szablewski, Renata Cegielska-Radziejewska, Agata Biadała

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) PERKIN ELMER 7,
  • różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 8500 z 96 pozycyjnym autosamplerem firmy PERKIN ELMER
  • analizator z przystawkami do badań tekstury żywności TA-XT2 i STABLE MICRO STYSTEMS,
  • mikroskop cyfrowy do analizy tekstury Dino-Lite Edge 3.0 AM73915 MZT (ANMO Electronics Corporation, Taiwan)
  • wielofunkcyjny spektrofotometr MINOLTA KONICA CM-5 do kompleksowej oceny  barwy produktów spożywczych, napojów, dodatków do żywności, leków, kosmetyków i surowców chemicznych,
  • próbnik powietrza MAS 100 Eco do mikrobiologicznej analizy powietrza (objętość aspirowanego powietrza od 1 do 1000 l),
  • analizator aktywności wody typ HP23-AW-SET-40 ROTRONIC,
  • 6-stanowiskowy flokulator JLT 6 firmy VELP  do optymalizacji procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody,
  • analizator azotu metodą Kjeldahla FOSS TECATOR
  • liofilizator laboratoryjny LABCONCO oraz laboratoryjna suszarka rozpyłowa firmy Buchi
  • zestaw pionowy do elektroforezy typu SDS-PAGE (Mini-Protean firmy BioRad)
  • mikroskop optyczny OPTA-TECH MN-800
  • system MARA (Microbial Assay for Risc Assessment) do oznaczania toksyczności i oceny ryzyka próbek środowiskowych i substancji chemicznych
  • stanowisko do fotografii produktowej z aparatem fotograficznym firmy CANON D5100
  • dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS z zakresem pomiarowym 190-1100 nm
  • Bioscreen C - automatyczny system analizy wzrostu mikroorganizmów (modelowanie procesów mikrobiologicznych)
  • wyparka próżniowa firmy Buchi Labortechnik MODEL ROTAVAPOR R-300.
  • mikroskop cyfrowy do analizy struktury i powierzchni materiałów Dino-Lite Edge 3.0 AM73915MZT 

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Podyplomowe Studia Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności (200 h). Celem Studiów jest przygotowanie Słuchaczy do samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania jakością i  bezpieczeństwem żywności, pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach  z auditorami  jednostek  certyfikujących i przedstawicielami  organów nadzoru żywnościowego, wykonywania funkcji auditora wewnętrznego systemów jakości i HACCP samodzielnego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością  i bezpieczeństwem żywności , samodzielnego sporządzania dokumentacji systemów jakości, nabycia umiejętności samodzielnego śledzenia zmian polskiego i wspólnotowe prawa  żywnościowego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, treningu umiejętności pracy zespołowej oraz komunikacji interpersonalnej.
  • Szkolenia z zakresu zarządzania jakością i Bezpieczeństwem żywności (HACCP, ISO, IFS, BRC)
  • Szkolenia z zakresu higieny surowców i produktów spożywczych.
  • Szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju i wytwarzania produktów wegańskich

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • opiniowanie i konsultowanie problemów dotyczących systemowego zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności z uwzględnieniem aspektów prawa żywnościowego i ochrony konsumentów
  • kompleksowa ocena właściwości żywności, w tym specjalistyczne analizy chemiczne, mikrobiologiczne, sensoryczne, instrumentalna analiza tekstury, barwy i właściwości termicznych produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej
  • analizy danych doświadczalnych z zakresu statystycznego sterowania procesami produkcyjnymi w przetwórstwie żywności, kontrola procesów dla przedsiębiorców, statystyczne prognozowanie  jakości i bezpieczeństwa żywności 
  • diagnozowanie oddziaływań procesów związanych z produkcją i dystrybucją żywności na środowisko, wdrażanie technologii bezodpadowych, wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w produkcji i dystrybucji żywności
  • wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i systemowych w branży spożywczej
  • wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemów zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności (HACCP, ISO, BRC i IFS)
  • transferowanie wiedzy z zakresu systemowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
  • opracowywanie koncepcyjnych i technologicznych rozwiązań w celu wytwarzania innowacyjnych produktów spożywczych

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top