Rada Nadzorująca

W skład Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wchodzą:

Przewodniczący - mgr inż. Jarosław Sierszchulski

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak
- prof. UPP dr hab. Rafał Baum

- prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber

- prof. dr hab. Radosław Mirski

- prof. UPP dr hab. Katarzyna Szkudelska

- prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska

- dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska
- dr inż. Andrzej Lewicki

- mgr inż. Lidia Golik


Zarządzenie Rektora nr 15/2022 w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Zarządzenie Rektora nr 133/2020 zmieniające zarządzenie nr 6/2018 w sprawie powołania Rady Nadzorującej CIiTT UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 6/2018 w sprawie powołania Rady Nadzorującej CIiTT UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 11/2014 w sprawie powołania Rady Nadzorującej CIiTT UP w PoznaniuRada ds. Komercjalizacji i Ochrony Własności Intelektualnej

W skład Rady ds. Komercjalizacji i Ochrony Własności Intelektualnej wchodzą:

Przewodniczący - prof. dr hab. Piotr Goliński

Członkowie:

- prof. dr hab. Leszek Nogowski

prof. dr hab. Mariusz Sojka

- prof. UPP dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek

- mgr inż. Jarosław Sierszchulski

- mgr inż. Bartłomiej Fijałkowski

- mgr Jacek Wawrzynowicz


Zarządzenie Rektora nr 102/2023 - zmiana zarządzenia 65/2022 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej
Zarządzenie Rektora nr 65/2022 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej

Zarządzenie Rektora nr 134/2020 zmieniające zarządzenie nr 45/2018 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 45/2018 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 74/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2015 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 123/2016 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 64/2015 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top