Rada Nadzorująca

W skład Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wchodzą:

Przewodniczący - mgr inż. Jarosław Sierszchulski

Członkowie:

prof. UPP dr hab. inż. Klaudia Borowiak
- prof. UPP dr hab. Rafał Baum

- prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber

- prof. UPP dr hab. Radosław Mirski

- prof. UPP dr hab. Katarzyna Szkudelska

- prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska

- dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska
- dr inż. Andrzej Lewicki

- mgr inż. Lidia Golik


Zarządzenie Rektora nr 15/2022 w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Zarządzenie Rektora nr 133/2020 zmieniające zarządzenie nr 6/2018 w sprawie powołania Rady Nadzorującej CIiTT UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 6/2018 w sprawie powołania Rady Nadzorującej CIiTT UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 11/2014 w sprawie powołania Rady Nadzorującej CIiTT UP w Poznaniu


Rada Programowa

W skład Rady Programowej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wchodzą:

1. Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

- prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski

- prof. dr hab. inż.  Anna Gramza-Michałowska

- prof. dr hab. Małgorzata Szumacher

- prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka

- prof. UPP dr hab. inż. Włodzimierz Krzesiński

2. Przedstawiciel doktorantów:

- mgr inż. Marlena Wojnowska

3. Przedstawiciel studentów:

- Andrzej Zabłocki

4. Przedstawiciele podmiotów zewnętrznych:

- mgr Joanna Jajus - Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania

- mgr Beata Łozińska - Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

- Pan Aleksandra Kłósek - Członek Zarządu Open Innovation by YouNick Mint Sp. z o.o.)


Zarządzenie Rektora nr 64 2022 w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Zarządzenie Rektora nr 46/2018 w sprawie powołania Rady Programowej CIiTT UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 126/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2014 w sprawie powołania Rady Programowej CIiTT UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 39/2014 w sprawie powołania Rady Programowej CIiTT UP w Poznaniu


Rada ds. Komercjalizacji i Ochrony Własności Intelektualnej

W skład Rady ds. Komercjalizacji i Ochrony Własności Intelektualnej wchodzą:

Przewodniczący - prof. dr hab. Piotr Goliński

Członkowie:

- prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska 

prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski

- prof. UPP dr hab. inż. Włodzimierz Krzesiński

- mgr inż. Jarosław Sierszchulski

- mgr inż. Bartłomiej Fijałkowski

- mgr Jacek Wawrzynowicz


Zarządzenie Rektora nr 65 2022 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej

Zarządzenie Rektora nr 134/2020 zmieniające zarządzenie nr 45/2018 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 45/2018 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 74/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2015 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 123/2016 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 64/2015 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top