OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Metody oceny jakości materiału siewnego
 • Produkcja i uszlachetnianie materiału siewnego wybranych gatunków roślin uprawnych
 • Marketing nasion
 • Epidemiologia i diagnostyka chorób roślin rolniczych i ogrodniczych
 • Metody niechemiczne i chemiczne ochrony roślin rolniczych i ogrodniczych przed chorobami

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski

  E-mail: zbigniew.karolewski@up.pozan.pl

  Telefon61-848-79-29

  Adresul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań

  wwwhttps://wroib.up.poznan.pl/jednostki/ 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Poszukiwanie źródeł odporności pszenicy na porażenie przez Puccinia striiformis (rdza żółta) jako element integrowanej ochrony roślin

  NCBiR

  Prof. UPP dr hab. Tomasz Kosiada

  tomasz.kosiada@up.poznan.pl 

  2015-2019
  2

  Badania nad zwiększeniem odporności żyta na sporysz i na fuzariozę kłosów przez poznanie interakcji pasożyt – żywiciel – środowisko z wykorzystaniem genetycznych źródeł odporności na Claviceps purpurea i grzyby rodzaju Fusarium

  MRiRW

  Prof. UPP dr hab. Tomasz Kosiada

  tomasz.kosiada@up.poznan.pl 

  2017-2018


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Ocena kiełkowania, wigoru i zdrowotności nasion roślin
  • Badania nad metodami uszlachetniania materiału siewnego
  • Przygotowanie ekspertyz dotyczących materiału siewnego
  • Diagnostyka chorób roślin ogrodniczych i rolniczych
  • Ocena skuteczności ochrony roślin przed chorobami

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Inkubatory ze zmienną temperaturą, wilgotnością i oświetleniem
  • Mikroskopy świetlne, binokulary
  • Laboratorium mikrobiologiczne
  • Laboratorium biologii molekularnej
  • Laboratorium oceny jakości nasion
  • Pomieszczenia z regulowanymi warunkami do prac z patogenami roślin

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  •  Szkolenia dotyczące oceny jakości nasion (kiełkowania, wigor, zdrowotność)

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top