WYDZIAŁ ROLNICTWA, OGRODNICTWA I BIOINŻYNIERII

Katedra
Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa
Katedra
Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii
Katedra
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Katedra
Katedra Biochemii i Biotechnologii
Katedra
Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska
Katedra
Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska
Katedra
Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa
Katedra
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra
Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego
Katedra
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Katedra
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

WYDZIAŁ LEŚNY I TECHNOLOGII DREWNA

Katedra
Katedra Chemicznej Technologii Drewna
Katedra
Katedra Botaniki Leśnej i Siedliskoznawstwa Leśnego
Katedra
Katedra Nauki o Drewnie i Techniki Cieplnej
Katedra
Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Katedra
Katedra Mechanicznej Technologii Drewna
Katedra
Katedra Ekonomii i Techniki Leśnej
Katedra
Katedra Entomologii i Fitopatologii Leśnej
Katedra
Katedra Inżynierii Leśnej
Katedra
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
Katedra
Katedra Urządzania Lasu
Katedra
Katedra Użytkowania Lasu

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH

Katedra
Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt
Katedra
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Katedra
Katedra Żywienia Zwierząt
Katedra
Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców
Katedra
Katedra Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki
Katedra
Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

Katedra
Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Katedra
Katedra Technologii Mięsa
Katedra
Katedra Biochemii i Analizy Żywności
Katedra
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Katedra
Katedra Fizyki i Biofizyki
Katedra
Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Katedra
Katedra Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej
Katedra
Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej
Katedra
Katedra Zarządzania Jakością Żywności i Bezpieczeństwem Żywności

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Katedra
Katedra Budownictwa i Geoinżynierii
Instytut
Instytut Inżynierii Biosystemów
Katedra
Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Katedra
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Katedra
Katedra Gleboznawstwa, Rekultywacji i Geodezji
Katedra
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
Katedra
Katedra Inżynierii Biosystemów

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Katedra
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Katedra
Katedra Finansów i Rachunkowości
Katedra
Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top