Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Pliki do pobrania

Publikacje

 

I. Pietrzak-Abucewicz, J. Wawrzynowicz, P. Sajna; Ewaluacja UPP 2017-2021. Instrukcja w zakresie kryterium III. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, Poznań 2021

  

J. Wawrzynowicz, Vademecum transferu technologii, Poznań 2020

 

J. Wawrzynowicz, P. Gabriel, Z. Krzewiński, Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim, Gdańsk 2014

 

I. Pietrzak-Abucewicz, Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne, Poznań 2018

  

Katalog technologii i produktów opracowanych w ramach projektu ININ 2.0

 

Katalog technologii i produktów opracowanych w ramach projektu ININ+

 

Dokumenty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Formularz wniosku o dokonanie zgłoszenia patentowego lub innego rodzaju ochrony na UP w Poznaniu z dnia 23.08.2019 r.

 

Wzór formularza zgłoszenia rezultatu z dnia 13.10.2020 r.

 

Wniosek o sfinansowanie kosztów komercjalizacji

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii:

 

Zarządzenie Rektora nr 44/2018 w sprawie powołania Dyrektora CIiTT UP w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 98/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych UP w Poznaniu

Załącznik do zarządzenia nr 98/2017 - Regulamin
 

Zarządzenie Rektora nr 63/2015 w sprawie określenia zasad funkcjonowania i trybu rozliczania Funduszu Innowacji i Transferu Technologii UP w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 62/2015 w sprawie zasad postępowania z dobrami intelektualnymi UP w Poznaniu

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 62/2015 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 62/2015

 

Zarządzenie Rektora nr 40/2014 w sprawie powołania Dyrektora CIiTT UP w Poznaniu

 

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu CIiTT UP w Poznaniu

 

Uchwała nr 122/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie utworzenia CIiTT UP w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 188/2013 w sprawie utworzenia CIiTT UP w Poznaniu

 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji:

 

Zarządzenie Rektora nr 41/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu

 

Uchwała Senatu nr 64/2017 zmieniającą uchwałę nr 242/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu

 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w UP w Poznaniu

 

Rada ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej:

  

Zarządzenie Rektora nr 134/2020 zmieniające zarządzenie nr 45/2018 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 45/2018 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 74/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2015 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 123/2016 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 64/2015 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UP w Poznaniu

 

Rada Nadzorująca:

  

Zarządzenie Rektora nr 133/2020 zmieniające zarządzenie nr 6/2018 w sprawie powołania Rady Nadzorującej CIiTT UP w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 6/2018 w sprawie powołania Rady Nadzorującej CIiTT UP w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 11/2014 w sprawie powołania Rady Nadzorującej CIiTT UP w Poznaniu

 

Rada Programowa: 

 

Zarządzenie Rektora nr 46/2018 w sprawie powołania Rady Programowej CIiTT UP w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 126/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2014 w sprawie powołania Rady Programowej CiTT UP w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 39/2014 w sprawie powołania Rady Programowej CIiTT UP w Poznaniu

 

 

Dokumenty ogólne:

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym