Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

  Baza technologii

  S2B

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z naszej wyszukiwarki technologii.

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Oferta technologii

Oferta technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 1. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Aeroponiczna uprawa pomidora szklarniowego"
 2. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Wytwarzanie materiałów termoizolacyjnych z wykorzystaniem spoiw pochodzenia naturalnego"
 3. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Technologia wytwarzania podłoża do uprawy grzybów z wykorzystaniem słomy konopnej oraz traw energetycznych"
 4. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Technologia wykorzystania biomieszanki na bazie osadów ściekowych w celu zastosowania energetycznego i rolniczego"
 5. Oferta komercjalizacji technologii pn. "System zagospodarowania osadów z małych, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscu wytworzenia"
 6. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Oprogramowanie IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji"
 7. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Cieplarnia izolowana pianą drugiej generacji wraz z systemem wietrzenia"
 8. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Asystent eksploatatora oczyszczalni ścieków"
 9. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Suplement żelaza otrzymywany z kiełków roślinnych bogatych w ferrytynę"
 10. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Sposób ciągłego odmulania zbiorników wodnych z oddzieleniem wybranych frakcji osadów"
 11. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Panele z włókien konopnych przeznaczone do izolacji akustycznej i cieplnej"
 12. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Lekkie ustroje akustyczne z cząstek lignocelulozowych roślin jednorocznych"
 13. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Technologia produkcji preparatu białek ziemniaka do celów spożywczych w procesie hydrolizy enzymatycznej"
 14. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Technologia produkcji otrzymywania preparatu białkowego w drodze fizycznych procesów przetwórczych soku ziemniaczanego"
 15. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Oprogramowanie do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni – Biogaz+"
 16. Oferta komercjalizacji technologii pn. "System łączenia modułowego stelaża mebla do siedzenia i wypoczynku"
 17. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Złącze przesuwno-zaczepne, w szczególności do mebli"
 18. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Stabilizator do ściany tylnej, zwłaszcza do mebli skrzyniowych"
 19. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Złącze skrętno-sprężne, w szczególności do mebli"
 20. Pakiet złączy zwłaszcza do mebli nie wymagających użycia narzędzi do montażu
 21. Pakiet złączy wymagających użycia prostych narzędzi do montażu
 22. Oferta komercjalizacji technologii otrzymywania mikrokapsułek do immobilizacji mikroorganizmów stosowanych w procesach biotechnologicznych
 23. Oferta komercjalizacji technologii wytwarzania kwasu bursztynowego metodą mikrobiologiczną z glicerolu w warunkach semi-aerobowych
 24. Oferta komercjalizacji technologii mikrobiologicznej syntezy 1,3-propanodiolu z glicerolu
 25. Oferta komercjalizacji technologii wydzielania i oczyszczania 1,3-propanodiolu z cieczy pofermentacyjnych 
 26. Oferta komercjalizacji technologii wytwarzania kwasu bursztynowego metodą mikrobiologiczną z substratów mieszanych i jego oczyszczanie
 27. Oferta komercjalizacji technologii produkcji syropu erytrylowego z glicerolu dla celów spożywczych
 28. Oferta komercjalizacji pakietu technologii akustycznych paneli z tworzyw drzewnych
 29. Oferta na zakup pszczoły murarki ogrodowej Osmia Rufa L. do zapylania roślin uprawianych pod osłonami w okresie jesienno-zimowym 
 30. Oferta komercjalizacji technologii pn. „Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju oraz diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek"
 31. Oferta komercjalizacji programu komputerowego BIOPOWER
 32. Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – cukrzyca typu I
 33. Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – nieswoiste zapalenie jelit
 34. Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – nadciśnienie
 35. Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – otyłość
 36. Zaproszenie do składania zamówień na zakup dokumentacji modelowych technologii uprawy roślin na cele energetyczne