ZAPYTANIA OFERTOWE


Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu do pomiaru BZT i AT4 na 6 stanowisk z automatyczną kontrolą. OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.docx

Formularz ofertowy.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie oznaczeń współczynnika pochłaniania dźwięku oraz impedancji akustycznej płyt wykonanych z materiałów lignocelulozowych. OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.docx

Formularz ofertowy.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na wykonanie dedykowanej identyfikacji wizualnej oprogramowania służącego do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni. OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 - Doświadczenie Wykonawcy.doc

Załącznik nr 2 - Doświadczenie Wykonawcy.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na wykonanie oprogramowania dedykowanego do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni. OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na wykonanie oprogramowania służącego do wykrywania i oznaczania rodzaju substancji znajdującej się w wodzie w oparciu o reakcję małży. OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.docx

Formularz ofertowy.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na usługę wyceny rynkowej 2 znaków towarowych będących własnością Uniwersytetu. OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.docx

Formularz ofertowy.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na wykonanie podajnika biomieszanki ze zbiornikiem wraz z układem sterującym. OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.docx

Formularz ofertowy.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top