REALIZOWANE PROJEKTY


Projekty prac przedwdrożeniowych realizowane na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu - Lider konsorcjum:Tytuł projektu Akronim Koordynator
1. TwiCom, skrętno–naprężne zewnętrznie niewidoczne połączenia do mebli. TwiCom prof. dr hab. Jerzy Smardzewski
2. Technologia produkcji preparatu białek ziemniaka do celów spożywczych w procesie hydrolizy enzymatycznej. SOLANUP prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz
3. Oprogramowanie do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni. Biogaz+ dr inż. Andrzej Lewicki
4. BioID - Biologiczna identyfikacja zanieczyszczeń w wodzie wodociągowej. BioID prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz
5. Suplement żelaza otrzymywany z kiełków roślinnych wzbogacanych w ferrytynę. SuBFer dr hab. Małgorzata Zielińska-Dawidziak
6. Sposób ciągłego odmulania zbiorników wodnych z oddzieleniem wybranych frakcji osadów. CIOZ dr inż. Paweł Zawadzki
7. System zagospodarowania osadów z małych, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscu wytworzenia. OSADO-KOMPOST dr inż. Jakub Mazurkiewicz
8. Cieplarnia izolowana pianą drugiej generacji wraz z systemem wietrzenia. CIP2G dr inż. Włodzimierz Krzesiński
9. System łączenia modułowego stelaża mebla do siedzenia i wypoczynku. ModuSoft dr inż. Krzysztof Wiaderek
10. Asystent eksploatatora oczyszczalni ścieków. AEOS dr inż. Jakub Mazurkiewicz
11. Lekkie ustroje akustyczne z cząstek lignocelulozowych roślin jednorocznych. Opti_q_straw dr hab. Radosław Mirski
12. Technologia wytwarzania podłoża do uprawy grzybów z wykorzystaniem słomy konopnej oraz traw energetycznych. TECHKONENERG dr inż. Agnieszka Jasińska
13. Panele z włókien konopnych przeznaczone
do izolacji akustycznej i cieplnej.
Top_hemp dr hab. Radosław Mirski
14. Technologia wykorzystania biomieszanki na bazie osadów ściekowych w celu zastosowania energetycznego i rolniczego. BRYKOS dr hab. Małgorzata Makowska

Projekty prac przedwdrożeniowych realizowane przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:


LP. Tytuł projektu Koordynator
1. Nowoczesne granulaty polipropylenowe z dodatkiem nanocząstek srebra lub miedzi do wytwarzania wyrobów plastikowych używanych do utrzymywania czystości. dr inż. Marcin Śmiglak
2. Innowacyjny środek do ochrony roślin działający poprzez pobudzanie odporności na infekcje wywoływane przez patogeny roślinne. dr inż. Marcin Śmiglak
3. Udoskonalanie metod otrzymywania naturalnych tkanin o właściwościach hydrofobowych. dr Marcin Przybylak
4. Preparaty antyroszeniowe (przeciwmgielne). prof. dr hab. Hieronim Maciejewski
5. Żelatynowo-siloksanowe materiały hybrydowe do opakowań. prof. dr hab. Hieronim Maciejewski
6. Żywice siloksanowo-silseskwioksanowe jako dodatki do polimerów. prof. dr hab. Hieronim Maciejewski
7. Mikroskop wielopłaszczyznowy zaopatrzony w zmiennoogniskową i zmiennopozycyjną soczewkę cieplną. dr hab. Krzysztof Dobek
8. Interaktywna platforma rehabilitacyjna. mgr Bartosz Nowak
9. Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację cieczy jonowych. dr inż. Marcin Śmiglak

Projekty prac przedwdrożeniowych realizowane przez Spółkę PLANTINOVA Sp. z o.o.:Lp. Tytuł projektu Koordynator
1. Doskonalenie technologii uprawy konopi odmiany ‘Henola’ w aspekcie maksymalizacji produkcji oraz określenia możliwości gospodarczego wykorzystania plonu. mgr Jakub Frankowski
2. Opracowanie serii kosmetyków bez parabenów z wykorzystaniem oleju konopnego i ekstraktów z ziół. mgr Lech Bartkowski
3. Opracowanie nowej linii pastylek higienizujących do czyszczenia języka. mgr Marta Gromek
4. Opracowanie kosiarki do konopi z funkcją osobnego zbioru wiech dr inż. Ryszard Kaniewski
5. Wykorzystanie eterycznego olejku konopnego otrzymywanego wg Technologii IWNiRZ w wyrobie alkoholowym dr inż. Ryszard Kaniewski
6. Opracowanie produktów dla zwierząt domowych oraz hodowlanych opartych o substancje pochodzące z konopi przemysłowych odmian IWNIRZ dr inż. Joanna Foksowicz-FlaczykProjekt „Inkubator Innowacyjności +” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top