BROKERZY


Broker Innowacji to osoba pełniąca rolę pośrednika działającego w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialna za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Obszary działania Brokera innowacji:

  • wstępna ocena i selekcja projektów prac przedwdrożeniowych;
  • koordynacja działań w ramach projektów prac przedwdrożeniowych;
  • nawiązywanie i animacja kontaktów naukowców z przedsiębiorcami;
  • prezentacja technologii dla przedsiębiorców;
  • nadzór merytoryczny nad wykonaniem projektów prac przedwdrożeniowych;
  • koordynacja realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów prac przedwdrożeniowych;
  • wspieranie osób realizujących projekty prac przedwdrożeniowych w kontaktach z przedsiębiorcami;
  • obsługa procedur wyboru projektów prac przedwdrożeniowych zgodnie z regulaminem;
  • przygotowanie prezentacji technologii na targi.

Brokerzy innowacji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:


Mariusz Lesiecki

mail: inin@up.poznan.pl,

tel. 61 846 62 66

kom. 507 980 177Małgorzata Neumann


mail: inin@up.poznan.pl,


tel. 61 846 62 66Jacek Wawrzynowicz

tel. 61 846 62 69

kom. 571 445 754Piotr Sajna

tel. 61 846 62 65

kom. 797 595 442

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top