KONKURS


CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

informuje, iż w związku z licznie pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi realizacji współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu Inkubator Innowacyjności+ przedłużony zostaje termin składania wniosków konkursowych do dnia 15.05.2017 r.
Jednocześnie wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. w godzinach 9:00-11:00 w budynku Kolegium Rungego (ul. Wojska Polskiego 52). Zachęcamy do zabrania ze sobą wstępnie wypełnionych wniosków konkursowych.


Sprostowanie.

W wyniku zaistnienia błędu pisarskiego we Wniosku o dofinansowanie projektu prac przedwdrożeniowych informujemy, iż maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wniosek w toku oceny merytorycznej wynosi 90, a nie jak wcześniej podano 85. W związku z tym łączna ocena wniosku wraz z kryterium premiującym wynieść może maksymalnie 105 punktów.

Jednocześnie informujemy, iż pomyłka ta nie będzie mieć wpływu na wybór projektów przeznaczonych do dofinansowania.Mariusz LesieckiBroker innowacji

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

mail: inin@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 64

kom. 507 980 177CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU


w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności+”
współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”
ogłasza w dniu 10 kwietnia 2017 r.

KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (szczegóły w regulaminie).

Termin naboru wniosków: do 9 maja 2017 r. (prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inin@up.poznan.pl)

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia w ramach zespołów naukowo-badawczych.


Zapraszamy na szkolenie dotyczące przygotowywania wniosków. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia.


Szczegółowych informacji o konkursie udziela Broker Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”:

Mariusz Lesiecki

mail: inin@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 64

kom. 507 980 177


Dokumenty konkursowe:

Regulamin konkursu w projekcie ININ

Wniosek o dofinansowanie projektu prac przedwdrożeniowych

List intencyjny – wzór

Uwaga! Dopuszczalna jest modyfikacja propozycji Listu intencyjnego, wszelkie zmiany muszą być wprowadzone do projektu w trybie śledź zmiany/komentarzy. Po uzgodnieniu treści Listu intencyjnego jest on podpisywany w pierwszej kolejności przez przedstawicieli Uniwersytetu, a następnie przekazywany do podpisu przedstawicielom przedsiębiorcy.

Poziom gotowości technologii (TRL)

Poradnik kwalifikowalności kosztów dla uczestników programu pn. Inkubator Innowacyjności

Prezentacja z dnia 18.04.2017 r.
Projekt „Inkubator Innowacyjności +” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top