SZKOLENIA


Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji projektu "Inkubator Innowacyjności+".

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00-11:00 w budynku Kolegium Rungego (ul. Wojska Polskiego 52).

W czasie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. cele i założenia projektu „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
  2. zasady aplikowania o środki finansowe przeznaczone na realizację prac przedwdrożeniowych – projekty do 100 000 zł;
  3. zasady współpracy z przedsiębiorstwami przy realizacji prac przedwdrożeniowych;
  4. procedury komercjalizacji wyników prac przedwdrożeniowych;
  5. praktyczne korzyści wynikające ze współpracy w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”.

Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Po oficjalnej części prezentacji przewiduje się czas na zadawanie pytań. Istnieje również możliwość indywidualnych konsultacji, podczas których będziemy pomagać Państwu w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku tj. do 14.04.2017 r. do godziny 15:00 pod adresem inin@up.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy!
Projekt „Inkubator Innowacyjności +” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top