24/05/2016, 14:33

Zaproszenie do składania zamówień na zakup dokumentacji modelowych technologii uprawy roślin na cele energetyczne

Zapraszamy do składania zamówień na zakup dokumentacji modelowych technologii uprawy roślin na cele energetyczne opracowanych w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pt.: „Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych” nr POIG.01.03.01-00-132/08.

Ogłoszenie z dnia 30.06.2020 r. o zmianie terminu składania ofert

Zgodnie z pkt 4 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  13 kwietnia 2016 roku nr 9/K/PO IG 01.03.01-00-132/08/2015 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 13 KWIETNIA 2016 ROKU NR 9/K/PO IG 01.03.01-00-132/08/2015 DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA ZAKUP PRAW DO KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII UPRAWY I PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNOLOGII UPRAWY ROŚLIN NA CELE ENERGETYCZNE.pdf

Załącznik nr 1 Formularz zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 Formularz zamówienia.xls

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top