04/09/2015, 12:30

Oferta komercjalizacji - oferta nieaktualna

Zapraszamy do składania ofert zakupu licencji na technologie opracowane w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności" realizowanego przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. 

Zapraszamy do składania ofert zakupu licencji na niżej wymienione rozwiązania opracowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności:

 

  1. Oferta komercjalizacji 1 Sposób oznaczania potencjału biodegradacyjnego mikroorganizmów oraz środowisk zanieczyszczonych węglowodorami
  2. Oferta komercjalizacji 2 Membranowa technologia oczyszczania wody stosowanej podczas przygotowywania płyt fleksograficznych
  3. Oferta komercjalizacji 4 Bio-Aero-Revital - system rewitalizacji silnie zanieczyszczonych małych zbiorników wodnych
  4. Oferta komercjalizacji 5 Mobilne sito do kompostu dla niewielkich instalacji
  5. Oferta komercjalizacji 6 Mamut - Treatment - System rewitalizacji stawów hodowlanych z grupy akwakultur słodkowodnych
  6. Oferta komercjalizacji 8 Mobilny system sterowania małymi oczyszczalniami ścieków
  7. Oferta komercjalizacji 9 System monitoringu i kontroli procesu małych kompostowni
  8. Oferta komercjalizacji 10 AirLift-Treatment - system oczyszczania i transportu ścieków bytowych

 

Oferty zakupu (zgodne z załącznikiem nr 1) należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 14 września 2015 r. na adres: ciitt@up.poznan.pl.

 

Oferta komercjalizacji 1 Sposób oznaczania potencjału biodegradacyjnego mikroorganizmów oraz środowisk zanieczyszczonych węglowodorami.pdf

Oferta komercjalizacji 2 Membranowa technologia oczyszczania wody stosowanej podczas przygotowywania płyt fleksograficznych.pdf

Oferta komercjalizacji 4 Bio-Aero-Revital system rewitalizacji silnie zanieczyszczonych małych zbiorników wodnych.pdf

Oferta komercjalizacji 5 Mobilne sito do kompostu dla niewielkich instalacji.pdf

Oferta komercjalizacji 6 Mamut Treatment System rewitalizacji stawów hodowlanych z grupy akwakultur słodkowodnych.pdf

Oferta komercjalizacji 8 Mobilny system sterowania małymi oczyszczalniami ścieków.pdf

Oferta komercjalizacji 9 System monitoringu i kontroli procesu małych kompostowni.pdf

Oferta komercjalizacji 10 AirLift Treatment system oczyszczania i transportu ścieków bytowych.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.xls

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top