20/10/2016, 08:00

Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – otyłość

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologie opracowane w ramach projektu nr. POIG 01.01.02-00-061/09 pod tytułem: „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych". Oferowane technologie dotyczą wytwarzania żywności prozdrowotnej mającej wpływ na określone parametry żywieniowe i zdrowotne w jednostce  chorobowej otyłość.

Niniejszym informujemy, że w opisie przedmiotu oferty dokonano następujących zmian:

  1. Pierwotnie w ofercie 4.5 wymieniony został niepoprawnie składnik aktywny ekstrakt liści herbaty żółtej, który został poprawiony na ekstrakt liści pokrzywy.
  2. Pierwotnie w ofercie 4.6 wymieniony został niepoprawnie składnik aktywny ekstrakt liści herbaty żółtej, który został poprawiony na owoce morwy białej, owoce żurawiny.

Poniże zmiany nie mają wpływu na pozostałe warunki zaproszenia do składania ofert.

 

Zgodnie z pkt 7 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 19.11.2015 r. nr 4/K/PO IG 01.01.02-00-061/09/2015 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez:

  1. rozszerzenie przedmiotu Zaproszenie tj. dopuszczenie obok możliwości składania ofert na nabycie licencji na technologie także możliwości składania ofert na nabycie praw do technologii,
  2. dopuszczenie możliwości podania do wiadomości potencjalnego Oferenta na podstawie jego pisemnego zapytania: minimalnej wysokości opłaty wstępnej i opłat okresowych za nabycie licencji na technologie lub minimalnej ceny za nabycie praw do technologii, określonych według szacowanej wartości rynkowej technologii

 

Oferty nabycia licencji/praw (zgodne z załącznikiem nr 1 lub 2) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ciitt@up.poznan.pl.

   

Ogłoszenie z dnia 30.06.2020 r. o zmianie terminu składania ofert

Zgodnie z pkt 8 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  19.11.2015 NR 4/K/PO IG 01.01.02-00-061/09/2015 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 19.11.2015 NR 4/K/PO IG 01.01.02-00-061/09/2015 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI/PRAW NA TECHNOLOGIE.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.xls

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu praw.pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu praw.xls

 

Informacji merytorycznych na temat oferowanych technologii udziela:

prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska

email: angramza@up.poznan.pl

tel. 0-61 848-7331


KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top