30/03/2017, 15:30

Oferta komercjalizacji programu komputerowego BIOPOWER

Zapraszamy do składania ofert na nabycie licencji do korzystania z programu komputerowego BIOPOWER opracowanego w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pt.: „Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych” nr POIG.01.03.01-00-132/08.

 

Ogłoszenie z dnia 30.06.2020 r. o zmianie terminu składania ofert

Zgodnie z pkt 6 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 30 marca 2017 roku nr 01/K/PO IG 01.03.01-00-132/08/2015 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.

 

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 30 MARCA 2017 ROKU NR 01/K/PO IG 01.03.01-00-132082015 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU KOMPUTEROWEGO BIOPOWER.pdf

 

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji 1.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji 1.xls

 KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top