KONKURS

REKRUTACJA DO KONKURSU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

w ramach realizowanego projektu pn. „StartUPP! PULS”

współfinansowanego przez Ambasadę i Konsulat Stanów Zjednoczonych w Polsce

ogłasza w dniu 1 grudnia 2022 r.

KONKURS

na najlepszy model biznesowy innowacyjnego przedsięwzięcia

Ogłoszenie z dnia 30.12.2022 r.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż przedłużony zostaje termin składania formularzy zgłoszeniowych w ramach ogłoszonego w dniu 1 grudnia 2022 r. konkursu organizowanego w ramach projektu „StartUPP! PULS”.
Nowy termin to 12 stycznia 2023 r.Ogłoszenie z dnia 16.12.2022 r.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż przedłużony zostaje termin składania formularzy zgłoszeniowych w ramach ogłoszonego w dniu 1 grudnia br. konkursu organizowanego w ramach projektu „StartUPP! PULS”. Nowy termin to 31 grudnia br.

 

Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów oraz polegać będzie na utworzeniu pięciu 3-osobowych zespołów, które zbudują modele biznesowe dla wybranych technologii należących do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zespoły otrzymają opiekę ekspertów z CIiTT i przez pięć miesięcy pracować będą niczym młode startupy, przygotowując modele biznesowe. Praca będzie miała charakter warsztatowy, każdy z zespołów ma gwarantowanych 6 spotkań z ekspertami. Oprócz pracy warsztatowej zespoły będą miały możliwość odbycia konsultacji indywidualnych z kierownikiem projektu oraz konsultacji z ekspertem przedsiębiorczości i praktykiem środowiska startupowego z USA.

Celem zespołów będzie opracowanie jak najlepszego modelu biznesowego i zaprezentowanie go w 5-minutowym wystąpieniu typu pitch przed jury na tzw. Demo Day. Jury składać się będzie z ekspertów i partnerów biznesowych UPP.

Dla zespołów trzech najlepiej ocenionych modeli biznesowych przewidziane są nagrody rzeczowe.

      Poczuj się jak młody akademicki startup i stań w konkury ze swymi kolegami z uczelni!

      Pokaż, jaki potencjał biznesowy drzemie w naszej społeczności akademickiej!

      Naucz się jak zaplanować wdrożenie innowacyjnego przedsięwzięcia!

      Naucz się jak przygotować prezentację typu pitch i wystąp przed jury!

Nasz konkurs stanowi niesamowitą okazję do poznania procesu transferu technologii z innej perspektywy oraz wymiany doświadczeń na temat współpracy nauka-biznes.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej Centrum w zakładce Projekt „StartUPP! PULS”: link.  

Serdecznie zapraszamy!

 

Zespół CIiTT

Dokumenty konkursowe:

·      Regulamin konkursu w projekcie StartUPP PULS 
Zmiana Regulaminu konkursu w projekcie StartUPP PULS z dnia 30.12.2022
Zmiana Regulaminu konkursu w projekcie StartUPP PULS z dnia 12.01.2023

·      Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w projekcie StartUPP! PULSKONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top