ZAPYTANIA OFERTOWE


O
głoszenie nr 8/ININ/2022 z dnia 27.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania oprogramowania do monitorowania przepływu biomasy oraz analizy zmienności plonu w oparciu o dane z urządzeń pomiarowych według opisu i wskazówek Zamawiającego

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.pdf
Informacja o wyborze oferty.pdf
Ogłoszenie nr 7/ININ/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę miksera laboratoryjnego według opisu i wskazówek Zamawiającego

Zapytanie ofertowe.pdf
Formularz ofertowy.docx
Formularz ofertowy.pdf
Informacja o wyborze oferty.pdf
Ogłoszenie nr 6/ININ/2021 z dnia 22.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania, preparatyki i wykonania analiz fizykochemicznych 130 próbek obornika obejmujących oznaczenie zawartości: suchej masy, azotu ogólnego, fosforu, potasu, magnezu, wapnia według opisu i wskazówek Zamawiającego

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.pdf
Informacja o wyborze oferty.pdf

 Ogłoszenie nr 5/ININ/2021 z dnia 13.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę generatora mikropęcherzyków

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.docx

Formularz ofertowy.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie nr 4/ININ/2021 z dnia 13.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania zabudowy kuchennej według opisu i wskazówek Zamawiającego

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - opis zabudowy kuchennej.pdf

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie nr 3/ININ/2021 z dnia 15.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe na usługę testowania oprogramowania

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.docx

Formularz ofertowy.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf 

Ogłoszenie nr 2/ININ/2021 z dnia 08.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi obejmującej: zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i testowanie dwujęzycznej strony internetowej wraz z systemem zarządzania treścią CMS Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu


Komunikat z dnia 13.10.2021 r.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu CMS niż Wordpress (np. autorski oferenta), który będzie posiadał funkcjonalności na poziomie co najmniej Wordpress.


Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf
Ogłoszenie nr 1/ININ/2021 z dnia 01.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę ekstrudera do ekstruzji nasion roślin oleistych oraz zbóż

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.docx

Formularz ofertowy.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf


KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top