REALIZOWANE PROJEKTY

Lista projektów prac przedwdrożeniowych rekomendowanych do dofinasowania w ramach ININ 4.0 przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik/Koordynator ppp

Łączna liczba punktów

1.

Układ do redukcji emisji siarkowodoru w biogazowni poprzez regulację potencjału redox

dr inż. Andrzej Lewicki

89,00

2.

Linia koncentratów i przekąsek warzywno-owocowych o wysokich właściwościach prozdrowotnych, w szczególności dla osób z hiperglikemią i cukrzycą.

dr inż. Monika Przeor

85,67

3.

ProtBeer – szybki test do oznaczanie białka w piwie

prof. UPP dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska

85,33

4.

Opracowania technologii wytwarzania i ocena biofunkcjonalności innowacyjnego nutraceutyku o właściwościach immunomodulujących i immunostymulujących układ odpornościowy

prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska

85,33

5.

Pro-ekologiczna płyta przeznaczona dla meblarstwa

dr inż. Adam Derkowski

84,67

6.

Zastosowanie białka ziemniaczanego do opracowania roślinnego zastępnika sera typu gouda

dr inż. Przemysław Kowalczewski

84,00

7.

Polikonfiguracyjna kuchenna zabudowa meblarska

dr hab. inż. Maciej Sydor

83,33

8.

Doniczki pęczniejące na bazie odnawialnych surowców lignocelulozowych

prof. UPP dr hab. Radosław Mirski

82,00

9.

Linia produktów spożywczych dla e-sportowców

dr inż. Przemysław Kowalczewski

81,67

10.

Innowacyjna linia żywności wzbogaconej w wysokobłonnikowy nośnik związków prozdrowotnych

prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska

81,00

11.

Opracowanie preparatu na bazie ekstraktów roślinnych i mikrobiologicznych o charakterze nawozowym

prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska

81,00

12.

Opracowanie nowej linii napojów energetyzujących na bazie soków i kofeiny z wykorzystaniem procesu mikrokapsułkowania

mgr inż. Marcin Dziedziński / prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska

80,33

13.

Projekt mebla do kształtowania domowego biura w małej przestrzeni

dr inż. Krzysztof Wiaderek

80,33

14.

Nowa linia suplementów diety z wapniem

prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska

78,33

15.

Opracowania technologii wytwarzania i ocena biofunkcjonalności nowej linii naturalnych kosmetyków do włosów

dr inż. Agnieszka Drożdżyńska

77,00

16.

Linia produktów zbożowych o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych z udziałem nietradycyjnych surowców

dr inż. Agnieszka Makowska

77,00

17.

System mapowania plonu oparty o pracę prasy rolującej (Akronim- BELMAP)

dr inż. Michał Napierała

74,33

18.

Innowacyjna linia przekąsek z dodatkiem buraka jako nośnika substancji prozdrowotnych

mgr Bartosz Kulczyński

72,00

19.

Nowa linia produktów na bazie soków owocowych o skoncentrowanej wartości odżywczej i małej objętości typu shot dedykowanych dla dzieci

mgr inż. Oskar Szczepaniak / prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska

72,00

20.

Precyzyjna aplikacja nawozów organicznych o konsystencji stałej

dr inż. Mirosław Czechlowski

72,00

21.

Technologia produkcji innowacyjnych produktów roślinnych o określonych cechach prozdrowotnych

prof. UPP dr hab. Małgorzata Gumienna

72,00

22.

Program inżynierski do wymiarowania obiektów retencyjnych i infiltracyjnych dla wód opadowych - PIWORIWO

dr inż. Jakub Nieć

69,00

Lista projektów prac przedwdrożeniowych nie rekomendowanych do dofinasowania w ramach ININ 4.0 przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik/Koordynator ppp

Łączna liczba punktów

23.

Opracowanie receptury piwa typu stout wzbogaconego w składniki bioaktywne („Piwny wynalazca”)

dr inż. Katarzyna Polanowska

68,67

24.

Bezglutenowe piwo funkcjonalne

dr hab. Barbara Stachowiak

68,33

25.

Technologia redukcji azotu w pofermencie z biogazowni

dr inż. Andrzej Lewicki

67,00

26.

NUBES – system monitoringu zachmurzenia

prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki

67,00

27.

Technologia oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzenia poligraficznego WasteINK

prof. UPP dr hab. inż. Małgorzata Makowska

66,33

28.

System zdalnego monitorowania przezroczystości wody

dr inż. Ewa Osuch

65,67

29.

Opracowanie receptury sosu typu winegret o przedłużonej trwałości, wysokiej stabilności oksydacyjnej i akceptowalności konsumentów.

dr inż. Anna Grygier

64,33

30.

Automatyczna strefa inaktywacji podstawowych związków biogennych na wodach płynących

dr inż. Andrzej Osuch

62,67

31.

Aerator pulweryzacyjny o napędzie słonecznym z możliwością odzysku i magazynowania gazów powstałych w procesie aeracji

dr inż. Andrzej Osuch

60,67

32.

Technologia wytwarzania niskoalkoholowego wina wiśniowego o podwyższonym potencjale przeciwutleniającym i obniżonej zawartości siarczynów

dr hab. Małgorzata Lasik-Kurdyś

55,33

33.

Uproszczony szacunek brakarski oparty na modelu probabilistycznym GP i prototypie parametryzacji ModeD+5H

dr Radosław Jagiełło

54,67

Lista projektów prac przedwdrożeniowych rekomendowanych do dofinasowania w ramach ININ 4.0 przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

1

Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych

dr hab. Anna Gałązka

89,00

2

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających rozwój warzyw selerowatych oraz papryki w warunkach suszy (KOMPO-MIK)

dr hab. Grzegorz Siebielec

86,33

3

AsysteNt+ Stworzenie aplikacji mobilnej wspierającej producentów rolnych w realizacji zobowiązań wynikających z tzw. Dyrektywy azotanowej oraz wymogów środowiskowych

mgr inż. Beata Jurga

83,00

Lista projektów prac przedwdrożeniowych nie rekomendowanych do dofinasowania w ramach ININ 4.0 przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

4

Technologia produkcji frakcji izoflawonoidowej Trifolium scabrum, głównego składnika innowacyjnego suplementu diety

dr Iwona Kowalska

74,33

5

Inteligentny system wspierania decyzji w nawodnieniach rolniczych

dr hab. inż. Rafał Wawer

71,33

6

Udoskonalenie cech jakościowych i wdrożenie do uprawy tytoniu odmiany Amera

dr Anna Trojak-Goluch

65,67

7

Wpływ wybranych elementów technologii produkcji na plonowanie i jakość ziarna sorga

mgr inż. Marcin Różewicz

63,67


KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top