SZKOLENIACentrum Innowacji i Transferu Technologii serdecznie zaprasza pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do udziału w webinarium informacyjno-szkoleniowym dotyczącym realizacji projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0".

Szkolenie on-line przeprowadzone zostanie w dniu 12 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy ZOOM. Przewidywany czas trwania – do 2 h. W czasie wydarzenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. cele i założenia projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
  2. zasady aplikowania o środki finansowe przeznaczone na realizację prac przedwdrożeniowych – projekty do 100 tysięcy złotych (preferowane projekty do 60 tysięcy złotych netto);
  3. opis prawidłowego sposobu przygotowania Wniosku konkursowego;
  4. zasady współpracy z przedsiębiorstwami przy realizacji prac przedwdrożeniowych;
  5. procedury komercjalizacji wyników prac przedwdrożeniowych;
  6. praktyczne korzyści wynikające z udziału w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Spotkanie przeprowadzone zostanie przez przedstawicieli Koordynatora projektu, tj. Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Po oficjalnej części prezentacji przewiduje się czas na zadawanie pytań. Istnieje również możliwość odbycia indywidualnych konsultacji (mailowych i telefonicznych), podczas których Brokerzy Innowacji z Centrum będą pomagać Państwu w wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie projektu prac przedwdrożeniowych (kwota dofinansowania do 100 000 zł netto, rekomendowane będą projekty o wartości do 60 tysięcy złotych netto), których nabór przewidziano na okres 19.10.-18.11.2020 r.

UWAGA! Obowiązują zapisy na wydarzenie. Wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wiadomość mailową na adres: inin@up.poznan.pl w temacie wpisując: „szkolenie 12.10.20 r. Inkubator Innowacyjności 4.0”,

natomiast w treści maila podając:

  • imię i nazwisko wraz z tytułem naukowym,
  • status: pracownik naukowy/doktorant/student,
  • jednostkę (Wydział oraz Instytut/Katedra).

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do wydarzenia realizowanego za pomocą platformy ZOOM.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” udzielają działający w ramach jego realizacji Brokerzy Innowacji:


Mariusz Lesiecki

mail: inin@up.poznan.pl,

tel. 61 846 62 66

kom. 507 980 177


Jacek Wawrzynowicz

tel. 61 846 62 69

kom. 571 445 754


Piotr Sajna

tel. 61 846 62 65

kom. 797 595 442


Informacje dostępne są również na stronie Centrum Innowacji i Transferu Technologii pod adresem: Konkurs oraz w pozostałych zakładkach dotyczących projektu (lista rozwijana w zakładce „Inkubator Innowacyjności 4.0”).


Zespół projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top