KONKURS

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT) informuje, iż w dniu 13 listopada 2020 r. działając zgodnie z §4 ust.4 Regulaminu konkursu w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0" przedłuża do dnia 30.11.2020 r. termin naboru Wniosków konkursowych na realizację Projektów Prac Przedwdrożeniowych (PPP).

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe warunki udziału w projekcie nie ulegają zmianom. Projekt "Inkubator Innowacyjności 4.0" współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty do 60 tysięcy złotych netto).

Zgłoszenia prosimy przesyłać w pierwszej kolejności w formie elektronicznej (wersja Word) na adres mailowy: inin@up.poznan.pl CIiTT zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Uczestnikiem Projektu na etapie oceny formalnej negocjacji w zakresie zasadności i kwalifikowalności zaplanowanych wydatków. W przypadku pozytywnej oceny formalnej Wniosku Uczestnik Konkursu składa go niezwłocznie w wersji pisemnej w siedzibie Centrum. Szczegóły dostępne są w Regulaminie Konkursu dostępnego na stronie: ININ-4-0/Regulamin_konkursu_UPP_InIn_4.0_skonwertowany_1_.pdf.

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Członkami zespołów naukowo-badawczych mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia, a także inne osoby np. absolwenci Uniwersytetu.

Pozostałą dokumentację konkursową, włącznie z Wnioskiem konkursowym, znajdziecie Państwo na stronie: Konkurs

Ponadto informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

Mariusz Lesiecki
mail: inin@up.poznan.pl
tel. 61 846 62 64
kom. 507 980 177

Jacek Wawrzynowicz
tel. 61 846 62 69
kom. 571 445 754

Piotr Sajna
tel. 61 846 62 65
kom. 797 595 442CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 6 października 2020 r.


KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty do 60 tysięcy złotych netto). Termin naboru wniosków: od 19 października do 18 listopada 2020 r. Zgłoszenia od dnia 19 października 2020 r. prosimy przesyłać w pierwszej kolejności w formie elektronicznej (wersja Word) na adres mailowy: inin@up.poznan.pl CIiTT zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Uczestnikiem Projektu na etapie oceny formalnej negocjacji w zakresie zasadności i kwalifikowalności zaplanowanych wydatków. W przypadku pozytywnej oceny formalnej Wniosku Uczestnik Konkursu składa go niezwłocznie w wersji pisemnej w siedzibie Centrum. Szczegóły w Regulaminie Konkursu. Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Członkami zespołów naukowo-badawczych mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia, a także inne osoby np. absolwenci Uniwersytetu. Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych na SZKOLENIE ON-LINE dotyczące przygotowania Wniosku o dofinansowanie projektu prac przedwdrożeniowych realizowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, które odbędzie się w dniu 12 października 2020 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy ZOOM. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Broker Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

Mariusz Lesiecki
mail: inin@up.poznan.pl
tel. 61 846 62 64
kom. 507 980 177

Jacek Wawrzynowicz
tel. 61 846 62 69
kom. 571 445 754

Piotr Sajna
tel. 61 846 62 65
kom. 797 595 442

Dokumenty konkursowe:

Prezentacja ININ 4.0 (12.10.2020).pdf

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top