Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

KonkursCENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

 

w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”

ogłasza w dniu 29 marca 2019 r.

 

KONKURS

 

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty do 60 tysięcy złotych netto). Termin naboru wniosków: od 1 do 15 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w pierwszej kolejności w formie elektronicznej (wersja word) na adres mailowy: inin@up.poznan.pl. CIiTT zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Uczestnikiem Projektu na etapie oceny formalnej negocjacji w zakresie zasadności i kwalifikowalności zaplanowanych wydatków. W przypadku pozytywnej oceny formalnej Wniosku Uczestnik Konkursu składa go niezwłocznie w wersji pisemnej w siedzibie Centrum. Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Członkami zespołów naukowo-badawczych mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia, a także inne osoby np. absolwenci Uniwersytetu.

  

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych na SZKOLENIE dotyczące przygotowania Wniosku o dofinansowanie projektu prac przedwdrożeniowych realizowanego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0. Odbędzie się ono w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Centrum (budynek Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52). Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia.

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Broker Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”:

 

Mariusz Lesiecki 

mail: inin@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 64

kom. 507 980 177

 

Jacek Wawrzynowicz

tel. 61 846 62 69

kom. 571 445 754                                              

 

Piotr Sajna

tel. 61 846 62 65

kom. 797 595 442

  

Dokumenty konkursowe:

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).