ZAPYTANIA OFERTOWE


Zapytanie ofertowe na kompleksowe przygotowanie publikacji (recenzja, skład i łamanie), opracowanie graficzne i zaprojektowanie layoutu oraz wydruk książki pt. „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne” OFERTA NIEAKTUALNA

ZAPYTANIE OFERTOWE - PUBLIKACJA.pdf

Załącznik nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE - PUBLIKACJA.pdf

Załącznik nr 2. ZAPYTANIE OFERTOWE - PUBLIKACJA.pdf

Załącznik nr 2. ZAPYTANIE OFERTOWE - PUBLIKACJA.docx


Zapytanie ofertowe na organizację Konferencji podsumowującej projekt o numerze 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS (...) OFERTA NIEAKTUALNA

ZAPYTANIE OFERTOWE - ORGANIZACJA KONFERENCJI.pdf


Załącznik nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE - ORGANIZACJA KONFERENCJI.docx

Załącznik nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE - ORGANIZACJA KONFERENCJI.pdf

Załącznik nr 2. ZAPYTANIE OFERTOWE - ORGANIZACJA KONFERENCJI.docx

Załącznik nr 2. ZAPYTANIE OFERTOWE - ORGANIZACJA KONFERENCJI.pdf


Zapytanie ofertowe na wykonanie kalendarzy książkowych oraz kalendarzy ściennych na rok 2019 OFERTA NIEAKTUALNA

ZAPYTANIE OFERTOWE KALENDARZE.pdf

Załącznik nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE KALENDARZE.docx

Załącznik nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE KALENDARZE.pdf


Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów graficznych oraz wykonanie ulotek promocyjnych OFERTA NIEAKTUALNA

ZAPYTANIE OFERTOWE ULOTKI.pdf

Załącznik nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE ULOTKI.docx

Załącznik nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE ULOTKI.pdf


Zapytanie ofertowe na kompleksowe przygotowanie publikacji (recenzja, skład i łamanie), opracowanie graficzne i zaprojektowanie layoutu oraz wydruk książki pt. „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne” POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ZAKONCZONE BEZ WYBORU OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE - PUBLIKACJA.pdf


Załącznik nr 1 formularz ofertowy.pdf


Załącznik nr 1 formularz ofertowy.docxZapytanie ofertowe na zakup macierzy dyskowej OFERTA NIEAKTUALNA

ZAPYTANIE OFERTOWE - macierz dyskowa.pdf

Załącznik nr 1- warunki przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docxZapytanie ofertowe na zakup macierzy dyskowej OFERTA NIEAKTUALNA

ZAPYTANIE OFERTOWE - MACIERZ DYSKOWA.pdf

Załącznik nr 1 Warunki przedmiotu zamólwienia.pdf

Załącznik nr 2 formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 formularz ofertowy.docx


Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów graficznych oraz wykonanie materiałów promocyjnych (ścianka i lada wystawiennicza) OFERTA NIEAKTUALNA

ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚCIANKA I LADA WYSTAWIENNICZA.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.docxZapytanie ofertowe na opracowanie projektów graficznych oraz wykonanie materiałów promocyjnych (roll-up) OFERTA NIEAKTUALNA

ZAPYTANIE OFERTOWE - ROLL UP.pdf

Załącznik nr 1.docx

Załącznik nr 1.pdf


Zapytanie ofertowe na wykonanie kalendarzy książkowych oraz kalendarzy ściennych na rok 2018. OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx


Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i przeprowadzenia profesjonalnego warsztatu dotyczącego symulacji negocjacji biznesowych (warsztaty symulacji prowadzenia negocjacji biznesowych odnośnie procesów komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych). OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 - program.docx

Załącznik nr 2 - program.pdf


Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów graficznych oraz wykonanie pakietu materiałów promocyjnych. (1) OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.docx

Formularz ofertowy.pdf


Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów graficznych oraz wykonanie pakietu materiałów promocyjnych. (2) OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.docx

Formularz ofertowy.pdfZapytanie ofertowe na wykonanie usługi opracowania, uruchomienia i testowania strony internetowej wraz z systemem zarządzania treścią CMS - przedłużenie terminu składania ofert. OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 - wykaz.docx

Załącznik nr 2 - wykaz.pdf


Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne logotypu oprogramowania IP_PULS oraz księgi znaku logotypu oprogramowania IP_PULS w wersji polskiej i angielskiej. OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.docx

Formularz ofertowy.pdf


Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne logotypu platformy InnCOM_PULS oraz księgi znaku logotypu platformy InnCOM_PULS w wersji polskiej i angielskiej. OFERTA NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.docx

Formularz ofertowy.pdf

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top