SZKOLENIA

Zaproszenie do udziału w coachingowych sesjach warsztatowych w ramach podnoszenia kompetencji kadry naukowej, doktorantów i studentów w zakresie komercjalizacji innowacyjnych wyników badań naukowych i prac rozwojowych


Harmonogram coachingowych sesji warsztatowych w 2017 roku


Harmonogram coachingowych sesji warsztatowych


Niektóre terminy coachingowych sesji warsztatowych uległy zmianie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT) zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz współpracowników na bezpłatne coachingowe sesje warsztatowe finansowane w ramach projektu nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W każdej z 20 sesji warsztatowych może wziąć udział do 21 uczestników. Sesje zostały podzielone na 4 moduły tematyczne, w ramach których realizowane będą spotkania dla 5 specjalizacji. Poszczególne sesje w ramach każdego modułu będą różniły się studiami przypadków, które zostaną dopasowane do specyfiki specjalizacji. Pozostałe zagadnienia zostaną przedstawione w sposób uniwersalny, w związku z powyższym w każdej z sesji będą mogły uczestniczyć osoby zajmujące się dowolną dyscypliną badawczą. Umożliwi to wybór udziału w warsztatach w danym bloku tematycznym w jednym z 5 wyznaczonych terminów.

Terminy i zakres sesji coachingowych będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Uniwersytetu oraz na stronie internetowej CIiTT.


Spotkania w ramach sesji coachingowych mają służyć lepszemu przygotowaniu projektów badawczo-rozwojowych do skutecznej komercjalizacji i wdrożeń w praktyce. Każda sesja opierać się będzie na najnowszych regulacjach ustawowych i uczelnianych, propozycjach rozwiązań problemów zgłaszanych przez uczestników, a także analizach przykładów z praktyki.


Uczestnikami warsztatów mogą zostać:

  • Pracownicy naukowi i techniczni Uniwersytetu,
  • Doktoranci,
  • Studenci,
  • Przedsiębiorcy.

Organizatorzy zapewniają:

  • Materiały warsztatowe,
  • Profesjonalną kadrę,
  • Poczęstunek podczas warsztatów.


Moderator sesji:


Zbigniew Krzewiński - doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., współtwórca kilkunastu spółek technologicznych, ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w kilkuset projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.Miejsce warsztatów:


Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Kolegium Rungego

ul. Wojska Polskiego 52

60-627 Poznań


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod adresem poczty elektronicznej: inncom@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr 61 846 62 65 lub 61 846 62 63.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top