ZESPÓŁ PROJEKTOWY


mgr Jacek Wawrzynowicz

Kierownik projektu, Kierownik zadania nr 2, 3, 4, 5

ciitt@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 69
mgr inż. Robert Fabiański

Koordynator projektu

fabianski@up.poznan.pl

tel.  61 846 67 52
mgr inż. Anna Domasłowska

Kierownik biura projektu

annado@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 63
mgr inż. Ewa Matuszak

Asystent projektu

inncom@up.poznan.pl

tel.  61 846 62 67
dr Izabela Pietrzak-Abucewicz

Kierownik zadania nr 6

ipa@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 64
mgr Piotr Sajna

Kierownik zadania nr 7, 8, 9

sajna@up.poznan.pl

tel.  61 846 62 65
dr Zbigniew Krzewiński

Kierownik zadania nr 1
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

Wykonawca merytoryczny
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Grajek

Wykonawca merytoryczny
prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski

Wykonawca merytoryczny
dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.

Wykonawca merytoryczny

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top