REALIZOWANE PROJEKTY


Lista projektów prac przedwdrożeniowych rekomendowanych do dofinasowania w ramach ININ 2.0 przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lp. Tytuł projektu Kierownik/Koordynator Liczba punktów
1. Meble gotowe do montażu bez użycia narzędzi prof. dr hab. Jerzy Smardzewski 92,33
2. Materiały opakowaniowe na bazie cząstek lignocelulozowych zaklejanych środkami pochodzenia naturalnego (Opti_q_pac) dr hab. Radosław Mirski 86,67
3. Dostosowanie programu BIOGAZ+ do potrzeb nabywców dr inż. Andrzej Lewicki 85,67
4. Innowacyjna linia żywności z dodatkiem dyni wzbogaconej w wapń ukierunkowana na dietoterapię osteoporozy prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska 81,00
5. Innowacyjne pieczywo dla diabetyków z fermentowanymi liśćmi morwy białej dr inż. Monika Przeor 81,00
6. Technologia monitorowania quasi-ciągłego procesu kompostowania - „Kompost-Monitor” dr inż. Jakub Mazurkiewicz 79,67
7. Opracowanie biofunkcjonalnego płynu do higieny intymnej dla kobiet dr hab. Daria Szymanowska-Powałowska 79,67
8. Linia czekolad funkcjonalnych z preparatami z owoców derenia jako nośnik składników prozdrowotnych dr hab. Joanna Kobus-Cisowska 76,00
9. Prace przedwdrożeniowe dotyczące SuBFer – suplementu żelaza bogatego w ferrytynę dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak 75,33
10. MultiMeb - multifunkcyjny mebel młodzieżowy dr inż. Krzysztof Wiaderek 75,00
11. Regulator odpływu wody montowany na sieci drenarskiej dr inż. Michał Napierała 74,33
12. Innowacyjne blendy olejów tłoczonych na zimno o określonych cechach prozdrowotnych i technicznych dr hab. Dominik Kmiecik 71,00

Lista projektów prac przedwdrożeniowych nie rekomendowanych do dofinasowania w ramach ININ 2.0 przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lp. Tytuł projektu Kierownik/Koordynator Liczba punktów
13. Biogazowy kondycjoner bioodpadów (BioCON) dr inż. Mariusz Adamski 67,00
14. Technologia otrzymywania suszonego soku brzozowego prof. dr hab. Piotr Konieczny 65,33
15. Opracowanie konfiguracji czujnika do pomiarów zapylenia, CO2, temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia atmosferycznego na podstawie mikrokontrolera typu „arduino” lub podobnego wraz zapisem mierzonych danych. prof. UPP dr hab. Jacek Leśny 65,00
16. Bioaktywne przekąski zbożowe wzbogacone lnianką (Camelina sativa L.) dr hab. Kinga Stuper-Szablewska 65,00
17. Innowacyjne technologie produkcji olejów roślinnych z nasion prażonych o określonych cechach sensorycznych i technicznych dr hab. inż. Magdalena Rudzińska prof. nadzw. 64,00
18. Technologia oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzenia poligraficznego WasteInk dr hab. Małgorzata Makowska 63,00
19. Opracowanie innowacyjnego systemu higienizacji gnojowicy za pomocą gazów spalinowych pochodzących z silnika Diesla dr hab. inż. Karol Durczak 56,33
20. Program inżynierski do obliczeń infiltracji z rowu odwadniającego (PIDOR) dr inż. Jakub Nieć 52,33

Lista projektów prac przedwdrożeniowych rekomendowanych do dofinasowania w ramach ININ 2.0 przez Plantinova Sp. z o.o.

Lp. Tytuł projektu Kierownik/Koordynator Liczba punktów
1. Opracowanie kosiarki wiech konopnych dla nowych odmian konopi dr Ryszard Kaniewski 93
2. Nowa linia produktów z przerobu nasion konopi Grażyna Czarnecka 91,6
3. Opracowanie soli do kąpieli na bazie soli morskiej z wykorzystaniem eterycznego olejku konopnego oraz modyfikacja balsamu do ciała Kanabia Green Lech Bartkowski 90


Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” był współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top