KONKURS


CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU


w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”

ogłasza w dniu 29 marca 2019 r.


KONKURS


na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty do 60 tysięcy złotych netto). Termin naboru wniosków: od 1 do 15 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w pierwszej kolejności w formie elektronicznej (wersja word) na adres mailowy: inin@up.poznan.pl. CIiTT zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Uczestnikiem Projektu na etapie oceny formalnej negocjacji w zakresie zasadności i kwalifikowalności zaplanowanych wydatków. W przypadku pozytywnej oceny formalnej Wniosku Uczestnik Konkursu składa go niezwłocznie w wersji pisemnej w siedzibie Centrum. Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Członkami zespołów naukowo-badawczych mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia, a także inne osoby np. absolwenci Uniwersytetu.


Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych na SZKOLENIE dotyczące przygotowania Wniosku o dofinansowanie projektu prac przedwdrożeniowych realizowanego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0. Odbędzie się ono w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Centrum (budynek Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52). Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia.


Szczegółowych informacji o konkursie udziela Broker Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”:


Mariusz Lesiecki

mail: inin@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 64

kom. 507 980 177


Jacek Wawrzynowicz

tel. 61 846 62 69

kom. 571 445 754


Piotr Sajna

tel. 61 846 62 65

kom. 797 595 442


Dokumenty konkursowe:Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top