29/01/2024, 14:17

Zapraszamy 5 lutego 2024 roku na webinarium pt. KOMPENDIUM INNOWATORA - MAPA DROGOWA KREOWANIA INNOWACJI (edycja V)

Kompendium Innowatora. Mapa drogowa kreowania innowacji stanowi zbiór ogólnych wskazówek dla przyszłych innowatorów, którzy zdecydują się kreować innowacyjne pomysły i przekuwać je w działające na rynku spółki technologiczne. Zapraszam na spotkanie, które przybliży treści zawarte w kompendium. Aby wziąć udział w webinarium 5 lutego 2024 roku o godz 14.00 wystarczy skorzystać z linku: tutaj
Kompendium Innowatora. Mapa drogowa kreowania innowacji stanowi zbiór ogólnych wskazówek dla przyszłych innowatorów, którzy zdecydują się kreować innowacyjne pomysły i przekuwać je w działające na rynku spółki technologiczne. Zapraszam na spotkanie, które przybliży treści zawarte w kompendium.

Publikacja powstała w ramach projektu Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0, którego celem było wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów.
Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://strefapomyslodawcy.pl
Aby wziąć udział w webinarium 5 lutego 2024 roku o godz 14.00 wystarczy skorzystać z linku: tutaj

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top