Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
24/05/2016, 14:33

Zaproszenie do składania zamówień na zakup dokumentacji modelowych technologii uprawy roślin na cele energetyczne

Zapraszamy do składania zamówień na zakup dokumentacji modelowych technologii uprawy roślin na cele energetyczne opracowanych w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pt.: „Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych” nr POIG.01.03.01-00-132/08.

Ogłoszenie z dnia 30.06.2020 r. o zmianie terminu składania ofert

Zgodnie z pkt 4 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  13 kwietnia 2016 roku nr 9/K/PO IG 01.03.01-00-132/08/2015 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 13 KWIETNIA 2016 ROKU NR 9/K/PO IG 01.03.01-00-132/08/2015 DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA ZAKUP PRAW DO KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII UPRAWY I PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNOLOGII UPRAWY ROŚLIN NA CELE ENERGETYCZNE.pdf

Załącznik nr 1 Formularz zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 Formularz zamówienia.xls

Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/oferta-technologii/rolnictwo/zaproszenie-do-skladania-zamowien-na-zakup-dokumentacji-modelowych-technologii-uprawy-roslin-na-cele-energetyczne